Detaljer

Skatter i Östersund

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Östersund 22.02% 11.7% 0.25% 1.62% 35.34%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Östersund

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Östersund +2.1% +6 000 292 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Östersund -1.1% -1 100 st 13.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Östersund 70.35% -1.55% 3 933
    

Folkmängd i Östersund

Östersund63 985
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Östersund

Förändring 2020

% #
Östersund +0.32% +206
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Östersund

Förändring 2020

Förändring Ålder
Östersund -0.1 år 41.9 år