Detaljer

Skatter i Åmål

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Åmål 22.46% 11.48% 0.25% 1.32% 35.26%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Åmål

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Åmål +2.4% +6 000 256 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Åmål +0.7% +700 st 22.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Åmål 59.44% -7.07% 641
    

Folkmängd i Åmål

Åmål12 441
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Åmål

Förändring 2020

% #
Åmål -1.34% -169
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Åmål

Förändring 2020

Förändring Ålder
Åmål -0.3 år 45.1 år