Detaljer

Skatter i Älvsbyn

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Älvsbyn 22.45% 11.34% 0.25% 1.23% 35.02%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Älvsbyn

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Älvsbyn +2.24% +6 000 274 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Älvsbyn -0.4% -400 st 16.3%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Älvsbyn +72.68% +0.96% 399
    

Folkmängd i Älvsbyn

Älvsbyn8 054
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Älvsbyn

Förändring 2020

% #
Älvsbyn -0.15% -12
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Älvsbyn

Förändring 2020

Förändring Ålder
Älvsbyn -0.3 år 44.8 år