Tekniskt arbete

> Områdesförvaltare, fastighet 42 100 kr
> Skolintendent 42 100 kr
> Slottsfogde 42 100 kr
> Slottsuppsyningsman 42 100 kr
> Vicevärd 42 100 kr