Sanering och renhållning

> Sopstationsarbetare 28 500 kr
> Tankrengörare 28 500 kr
> Återvinningsarbetare 28 500 kr