Sanering och renhållning

> Toalettföreståndare 24 200 kr
> Trappstädare 24 200 kr
> Tågstädare 24 200 kr
> Vagnsstädare 24 200 kr
> Pressare, kläder 24 800 kr
> Strykare 24 800 kr
> Bilvårdsman, diverse bensinmack 24 800 kr
> Fönsterputsare 24 800 kr
> Bilförädlare, bilvård 24 800 kr
> Bilpolerare 24 800 kr
> Bilrekondare 24 800 kr
> Bilrekonditionerare 24 800 kr
> Biltvättare 24 800 kr
> Bilvårdare 24 800 kr
> Bilvårdsman, tvätt, polering 24 800 kr
> Garagearbetare 24 800 kr
> Garagebiträde 24 800 kr
> Lastbilstvättare 24 800 kr
> Mekanikerbiträde, bilverkstad 24 800 kr
> Rekondare, bil 24 800 kr
> Rekonditionerare, bil 24 800 kr
> Skoputsare 24 800 kr
> Underredsbehandlare 24 800 kr
> Bildemonterare 28 500 kr
> Bildemontör 28 500 kr
> Bilskrotare 28 500 kr
> Bränslehanterare, återvinningsstation 28 500 kr
> Bränslemottagare, återvinningsstation 28 500 kr
> Demonterare 28 500 kr
> Demontör 28 500 kr
> Deponiarbetare 28 500 kr
> Lastbilsdemonterare 28 500 kr
> Miljöarbetare, avfallshantering 28 500 kr
> Miljöarbetare, avfallshantering, station 28 500 kr
> Miljöassistent, avfallshantering 28 500 kr
> Miljöassistent, avfallshantering, station 28 500 kr
> Renhållningsarbetare, ospec 28 500 kr
> Snöskottare 28 500 kr
> Sophämtare 28 500 kr