Lön vårdare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en vårdare inom vårdare, boendestödjare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~29 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som vårdare
( betyg 3.19 / 5 av 16 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'vårdare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Löneutveckling vårdare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för vårdare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en vårdare

Arbetet som djurvårdare i djurpark innehåller många olika delar. Det är både ett utåtriktat serviceyrke samtidigt som det är ett fysiskt tungt arbete med skötseln av djuren.

Arbetsuppgifter
Djurvårdare arbetar med att utfodra djuren och ge dem vatten. De ser till att det är rent i burar, hägn, akvarier, terrarier, stallar och andra utrymmen.

Arbetet kan vara tungt, särskilt skötseln av större djur, som äter stora mängder foder och producerar mycket gödsel. Stora delar av arbetet görs med hjälp av skottkärra, hink, grep och skyffel. På djurparker som sträcker sig över stora ytor är det vanligt att djurvårdaren transporterar foder och gödsel med hjälp av traktor.

Djurvårdare behöver känna till regler för djurskydd, till exempel för att kunna göra inhägnader som är godkända. Man ska också ha kunskap i etologi, läran om djurens beteende. Det kan ingå i djurvårdarens arbete att avliva djur, till exempel när man bedömer att skadade djur som hittats av privatpersoner inte kan räddas. Man föder också upp djur, till exempel kaniner, som används som foder åt rovdjur.

Djurvårdaren sköter om djur som är sjuka men håller framförallt ett öga på djurens hälsa för att förebygga sjukdom och kallar på veterinär om så behövs. Djurvårdaren ger också nyfödda ungar den skötsel de behöver. Man deltar även i arbetet med att föda upp och sköta djur som är utrotningshotade.

Information till barn och andra besökare är en viktig arbetsuppgift. Djurvårdaren informerar om djuren, deras naturliga miljö och om samspelet mellan djur och människa. I vissa djurparker kan man arbeta som guide. Djurvårdare samarbetar bland annat med djursjukskötare, veterinärer och med andra djurskötare.

Målning och reparationer kan ingå i arbetsuppgifterna, liksom visst trädgårds- och renhållningsarbete vid mindre djurparker.

Arbetsmiljö

Arbetet utförs utomhus, året runt. Det kan vara fysiskt tungt, både skötseln av djuren och andra arbetsuppgifter.