Lönestatistik: Undersköterska

Operationsassistent, undersköterska

Undersköterska, mottagning

Undersköterska, vårdinrättning

Undersköterska, vård- och specialavdelning

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Habiliterare, undersköterska

Habiliteringsassistent, undersköterska

Hemsjukvårdare, undersköterska

Hemtjänstpersonal, undersköterska

Undersköterska, habilitering

Undersköterska, hemsjukvård

Undersköterska, omvårdnadsassistent

Undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Steriltekniker, undersköterska

Undersköterska, sterilcentral