Lönestatistik: Studie

Studierektor, verksamhetsnära chef

Studieinstruktör

Studie- och yrkesvägledare

Studievägledare

Tidsstudieingenjör, elektronik

Tidsstudieingenjör, telekommunikation

Tidsstudieingenjör, maskin

Tidsstudieingenjör, kemiteknik

Cirkelledare, studier

Datalärare, studiecirkel/kurs

Datapedagog, studiecirkel/kursverksamhet

Datautbildare, studiecirkel/kursverksamhet

Distriktsstudieledare

IT-pedagog, studiecirkel/kurs

Kursledare, studiecirkel o.dyl.

Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Studiecirkelledare

Studieledare

Studieadministratör

Studieassistent

Studiekonsulent

Studieorganisatör

Studiesekreterare

Studiestödsutredare

Verksamhetsledare, studieförbund