Lön Studie- och yrkesvägledare

35 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Studie- och yrkesvägledare inom studie- och yrkesvägledare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~36 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Studie- och yrkesvägledare
( betyg 3.54 / 5 av 124 st röster)

Studie- och yrkesvägledare

Medellön

35 800 kr

Man

35 600 kr

Kvinna

35 900 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Studie- och yrkesvägledare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för studie- och yrkesvägledare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Studie- och yrkesvägledare

Yrket handlar till stor del om att stödja och stärka människor i en valsituation och det personliga samtalet är studie-och yrkesvägledarens viktigaste verktyg. Vägledning är en pedagogisk aktivitet med målet att underlätta för individen oavsett ålder och tidpunkt i livet att välja utbildning, yrke eller karriär för att bidra till en bättre livsplanering. I arbetet ingår även administration i varierande omfattning.

Arbetet som studie- och yrkesvägledare kräver ett intresse för människor, samtalsmetodik, utbildning och arbetsmarknad. Kunskaper inom samhällsvetenskap, psykologi och pedagogik är hörnstenar i yrket. Det är viktigt att man som studie- och yrkesvägledare håller sig uppdaterad kring förändringar inom yrken, utbildningar och samhälle. Att vara uppdaterad och ständigt delta i kompetensutveckling är nödvändigt för att hålla en hög kompetens som studie-och yrkesvägledare.

Arbetsplatser
En viktig uppgift är att informera om utbildningar, yrken och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundskolan och gymnasieskolan har mycket kontakt med elever, lärare, föräldrar och representanter för arbetslivet. I arbetsuppgifterna kan ingå att ordna praktikplatser åt skolans elever samt vara ett stöd åt övrig personal på skolan kring studie-och yrkesvalsfrågor.

En viktig arbetsuppgift för studie- och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildning är att tillsammans med eleverna utarbeta individuella studieplaner. Som studie- och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildning kan man även arbeta uppsökande genom att besöka arbetsplatser och informera om utbildning och arbetsliv.

Inom universitet och högskolor arbetar studie- och yrkesvägledare vid den centrala studievägledningen eller vid en institution. Studie- och yrkesvägledare informerar om olika utbildningar, behörighet och antagning och har även enskilda vägledningssamtal.

Institutionsvägledare vägleder i det egna ämnet vid institutionen och hjälper studenter vid institutionen med exempelvis studieplanering och studieuppföljning. Institutionsvägledaren ger även stöd till studenter som har problem med studierna. Det är vanligt att man som institutionsvägledare är anställd som universitetsadjunkt vilket innebär att man även undervisar.

privata företag och inom kommunal förvaltning kan studie- och yrkesvägledare arbeta med utbildnings- och arbetslivsfrågor, karriärrådgivning eller coachning.

Studie- och yrkesvägledare inom en statlig myndighet kan exempelvis arbeta som yrkesvägledare på en arbetsförmedling.

Den ökade internationaliseringen av utbildnings- och arbetsmarknaden för också med sig ett behov av studie- och yrkesvägledning över gränserna.

Studie- och yrkesvägledare, som tidigare hade titeln syokonsulent, kan i vissa sammanhang även kallas för studie-och karriärvägledare.


Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor
35 800 kr 37 400 kr 35 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor