Lön Studie- och yrkesvägledare

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en studie- och yrkesvägledare inom studie- och yrkesvägledare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Studie- och yrkesvägledare

Yrket handlar till stor del om att stödja och stärka människor i en valsituation och det personliga samtalet är studie-och yrkesvägledarens viktigaste verktyg. Vägledning är en pedagogisk aktivitet med målet att underlätta för individen oavsett ålder och tidpunkt i livet att välja utbildning, yrke eller karriär för att bidra till en bättre livsplanering. I arbetet ingår även administration i varierande omfattning.

Arbetet som studie- och yrkesvägledare kräver ett intresse för människor, samtalsmetodik, utbildning och arbetsmarknad. Kunskaper inom samhällsvetenskap, psykologi och pedagogik är hörnstenar i yrket. Det är viktigt att man som studie- och yrkesvägledare håller sig uppdaterad kring förändringar inom yrken, utbildningar och samhälle. Att vara uppdaterad och ständigt delta i kompetensutveckling är nödvändigt för att hålla en hög kompetens som studie-och yrkesvägledare.

Arbetsplatser
En viktig uppgift är att informera om utbildningar, yrken och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundskolan och gymnasieskolan har mycket kontakt med elever, lärare, föräldrar och representanter för arbetslivet. I arbetsuppgifterna kan ingå att ordna praktikplatser åt skolans elever samt vara ett stöd åt övrig personal på skolan kring studie-och yrkesvalsfrågor.

En viktig arbetsuppgift för studie- och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildning är att tillsammans med eleverna utarbeta individuella studieplaner. Som studie- och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildning kan man även arbeta uppsökande genom att besöka arbetsplatser och informera om utbildning och arbetsliv.

Inom universitet och högskolor arbetar studie- och yrkesvägledare vid den centrala studievägledningen eller vid en institution. Studie- och yrkesvägledare informerar om olika utbildningar, behörighet och antagning och har även enskilda vägledningssamtal.

Institutionsvägledare vägleder i det egna ämnet vid institutionen och hjälper studenter vid institutionen med exempelvis studieplanering och studieuppföljning. Institutionsvägledaren ger även stöd till studenter som har problem med studierna. Det är vanligt att man som institutionsvägledare är anställd som universitetsadjunkt vilket innebär att man även undervisar.

privata företag och inom kommunal förvaltning kan studie- och yrkesvägledare arbeta med utbildnings- och arbetslivsfrågor, karriärrådgivning eller coachning.

Studie- och yrkesvägledare inom en statlig myndighet kan exempelvis arbeta som yrkesvägledare på en arbetsförmedling.

Den ökade internationaliseringen av utbildnings- och arbetsmarknaden för också med sig ett behov av studie- och yrkesvägledning över gränserna.

Studie- och yrkesvägledare, som tidigare hade titeln syokonsulent, kan i vissa sammanhang även kallas för studie-och karriärvägledare.


Lediga Jobb - Studie- och yrkesvägledare

A

Aspero Kompetens AB - Studie- och yrkesvägledare
Pedagogiskt ansvarig studie - och yrkesvägledare
2017-10-25Medellön: 31700 kr Landskrona

A

Aspero Kompetens AB - Studie- och yrkesvägledare
Pedagogiskt ansvarig studie - och yrkesvägledare
2017-10-25Medellön: 31700 kr Hässleholm

A

Aspero Kompetens AB - Studie- och yrkesvägledare
Pedagogiskt ansvarig studie - och yrkesvägledare
2017-10-25Medellön: 31700 kr Ystad

A

Aspero Kompetens AB - Studie- och yrkesvägledare
Pedagogiskt ansvarig studie - och yrkesvägledare
2017-10-25Medellön: 31700 kr Karlshamn

A

Aspero Kompetens AB - Studie- och yrkesvägledare
Pedagogiskt ansvarig Studie - och yrkesvägledare
2017-10-25Medellön: 31700 kr Nyköping

A

Aspero Kompetens AB - Studie- och yrkesvägledare
Pedagogiskt ansvarig studie - och yrkesvägledare
2017-10-25Medellön: 31700 kr Gotland

A

Aspero Kompetens AB - Studie- och yrkesvägledare
Pedagogiskt ansvarig studie - och yrkesvägledare
2017-10-25Medellön: 31700 kr Haninge


S

Sorsele kommun - Studievägledare
SYV, studie och yrkesvägledare
2017-10-26Medellön: 31700 kr Sorsele

M

Mittuniversitetet, Avdelningen för student - och universitetsservice - Studievägledare
Studievägledare
2017-11-01Medellön: 31700 kr Östersund

P

Pysslingen Skolor - Studie- och yrkesvägledare
Atheneskolan SYV
2017-11-02Medellön: 31700 kr Gotland

Visa alla Studie- och yrkesvägledare jobb ❭❭

Studie- och yrkesvägledare

Lönestatistik

31 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens

30 600 kr

Lediga jobb Studie- och yrkesvägledare

Yrkesprognos
Hård konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Studie- och yrkesvägledare:

Betyg 3.57 / 5 av 21 st röster.

Viktig information
- Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'Studie- och yrkesvägledare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Studie- och yrkesvägledare
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

97 %

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002