Lön Speditör

32 300 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Speditör inom speditörer och transportmäklare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~33 500 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Speditör
( betyg 3.59 / 5 av 32 st röster)

Medellön

32 300 kr

Man

32 900 kr

Kvinna

31 800 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Speditör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för speditör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Speditör

Speditörer är specialister på de dokument som är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Speditörer har ofta utländska kontakter genom det nät av agenter som transportföretagen har över hela världen. Ofta är speditörer specialiserade på ett visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett geografiskt område.

Arbetsuppgifter
När speditören kontaktas av en kund måste speditören först skaffa sig kunskap om godsets storlek, värde och när det finns tillgängligt. Därefter ska plats bokas för godset hos en transportör och de olika dokument som krävs ska utfärdas, det är till exempel import och export-handlingar samt tullhandlingar.

Speditören kan även teckna försäkring för godset samt ordna med lagring. I arbetet som speditör ingår att ge råd om lämpliga transportvägar och utreda komplicerade transportproblem, till exempel ifråga om farligt gods. Speditören förhandlar också med kunder och transportörer om priser, avtal och utreder reklamations- och skadeärenden. Utmärkande för arbete i transportbranschen är dess höga krav på service mot kunderna och på snabb behandling av ärendena.

Arbetsplats
Speditörer arbetar i transport - och speditionsföretag, på rederi, vid flyget eller inom handel och industri. Ibland kan man vara specialiserad på till exempel bilspedition eller flygspedition. Arbetet är tidvis stressigt och innebär ibland arbete under kvällar och helger.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Privat sektor Privatanställda tjänstemän
32 300 kr 32 300 kr 32 300 kr

Lönestatistik baserat på Sektor