Lön snickare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en snickare inom träarbetare, snickare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~35 500 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som snickare
( betyg 3.49 / 5 av 150 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'snickare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Löneutveckling snickare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för snickare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en snickare

Som inredningssnickare gör man inredningar till offentliga lokaler som banker, affärer och restauranger. Det kan vara specialdesignade inredningar som bardiskar, skåp och dörrar.

Arbetsuppgifter
I verkstaden arbetar inredningssnickare vanligtvis med alla moment, från att välja ut virket till att montera den färdiga inredningen. Detta innebär att de arbetar med handverktyg av olika slag men också med maskiner som exempelvis sågar, hyvlar och borrmaskiner. Delarna putsas, limmas och monteras ihop till färdiga inredningsdetaljer. Arbetet görs utifrån en ritning som antingen en inredningsarkitekt eller beställaren har gjort. Ibland kan de vara med under utformningen av ritningen och ge förslag på olika lösningar.

Ibland har man kontakt med beställaren och med inredningsarkitekten för att diskutera ritningarna och ger själv förslag på hur man löser konstruktionsproblem som uppstår. Ibland åker man ut till kunderna och monterar upp inredningen på plats. Detta innebär att du reser en del i ditt arbete.

Arbetsmiljö
Maskinerna är numera inbyggda och bullernivån är låg. Trädamm förekommer och kan orsaka allergiska reaktioner hos den som är känslig även om man har lyckats minska problemet genom nya effektivare ventilations-, spån- och dammutsugningssystem.