Lönestatistik: Skötare

Djursjukskötare

Barnskötare

Mentalskötare

Psykskötare

Skötare, mentalvård

Skötare, ospec

Skötare, psykiatrisk vård

Överskötare

Djurskötare, lantbruk

Fårskötare

Grisskötare

Husdjursskötare, lantbrukets husdjur

Hästskötare

Kreatursskötare

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Lantarbetare, djurskötare

Skötare, häst

Svinskötare

Tjurskötare

Broilerskötare

Fjäderfäskötare

Hönsskötare

Kycklingskötare

Biskötare

Djurskötare, djurpark, cirkus

Djurskötare, försöksdjur

Fågelskötare

Försöksdjursskötare

Hundskötare

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Minkskötare

Pälsdjursskötare

Renskötare

Smådjursskötare

Ladugårdsskötare, blandad drift

Lantarbetare, djurskötare o. maskinförare

Driftchef, fastighetsskötare

Fastighetsskötare

Områdesansvarig, fastighetsskötare

Vaktmästare, fastighetsskötare

Värmeskötare, fastighet

Dykarskötare

Bladskötare

Motorskötare, fartyg

Filterskötare, malmanrikning

Flotationsskötare

Krosskötare, malmkross

Kulkvarnskötare, malmanrikning

Kvarnskötare, stenkross

Malmkrosskötare

Separatorskötare, malmanrikning

Sorteringsverksskötare

Stenkrosskötare

Elektrodskötare

Gjutlådeskötare, stålverk

Hyttskötare, järnbruk

Kokillskötare

Skänkskötare

Ugnsskötare, aluminium

Ugnsskötare, järnsvampverk

Ugnsskötare, legering

Ugnsskötare, metallverk

Ugnsskötare, stålverk

Svalbäddsskötare

Extruderskötare, metall

Spikmaskinskötare

Glasmaskinskötare

Maskinskötare, glas

Maskinskötare, tegelbruk

Tegelbrännare, ugnsskötare

Tegeltorkskötare

Ugnsskötare, glas, keramik

Barkmaskinskötare, sågverk

Buntverksskötare

Fackverksskötare, timmer

Strömaskinskötare

Torkskötare, trä

Defibratorskötare

Torkskötare, fiberskivor

Massaskötare

Pulperskötare, pappersindustri

Autoklavskötare, kemisk produktion

Centrifugskötare, kemisk industri

Kammarugnsskötare, gas

Kvarnskötare, kemisk produktion

Separatorskötare, kemisk produktion

Ugnsskötare, kemisk industri

Automatskötare, verkstad

Asfaltverksskötare, asfaltframställning

Betongstationsskötare

Blandarskötare, byggnadsmaterial

Stenmaskinskötare

Blandarskötare, läkemedel

Tvålmaskinskötare

Blandarskötare, sprängämnesindustri

Maskinskötare, lackering

Kopieringsmaskinskötare

Batteriskötare, elektrokemi

Elektrofilterskötare

Kalanderskötare, gummi

Spritsmaskinskötare, gummi

Formmaskinskötare, plast

Kalanderskötare, plast

Snickerimaskinskötare

Trämaskinskötare

Blöjmaskinskötare

Kartongmaskinskötare

Kuvertmaskinskötare

Påsmaskinskötare

Säckmaskinskötare

Blandmaskinskötare, garnberedning

Kammaskinskötare

Kardmaskinskötare

Rensmaskinskötare

Spinnmaskinskötare

Sträckmaskinskötare

Virkmaskinskötare

Torkmaskinskötare, textil

Tvättmaskinskötare

Autoklavskötare, livsmedel

Maskinskötare, glasstillverkning

Maskinskötare, mejeri

Kvarnmaskinskötare

Torkskötare, kvarn

Maskinskötare, bageri

Maskinskötare, brödfabrik

Maskinskötare, margarintillverkning

Diffusionsskötare

Maskinskötare, rosteri

Tappmaskinskötare

Maskinskötare, tobaksindustri

Kuverteringsmaskinskötare

Tillslutningsmaskinskötare

Vågskötare

Barkmaskinskötare, skogsbruk

Mycket låg konkurrens

Asfaltverksskötare, maskinförare

Mycket låg konkurrens

Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott

Mycket låg konkurrens

Mudderverksskötare

Elevatorskötare

Liftskötare

Linbaneskötare

Skidliftskötare

Spelskötare

Transportörskötare

Karusellskötare

Automatskötare, varor

Spelautomatskötare

Spelskötare, nöjespark

Stallskötare

Växtskötare

Ackumulatorskötare