Lönestatistik: Sjuksköterska

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Akutsjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Anestesisjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

Narkossjuksköterska

Sjuksköterska, akutmottagning

Sjuksköterska, anestesi

Sjuksköterska, IVA

Sjuksköterska, narkos

Barnsjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Distriktssjuksköterska

Sjuksköterska, distrikts

Forskningssjuksköterska

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Rehabiliteringssjuksköterska

Sjuksköterska rehabilitering

Hygiensjuksköterska

Allergisjuksköterska

Astmasjuksköterska

Diabetessjuksköterska

Dialyssjuksköterska

Hypertonisjuksköterska

Infektionssjuksköterska

Kirurgsjuksköterska

Sjuksköterska, allergi

Sjuksköterska, astma

Sjuksköterska, diabetes

Sjuksköterska, dialys

Sjuksköterska, hypertoni

Sjuksköterska, infektion

Sjuksköterska, kirurgi

Sjuksköterska, medicin

Stomisjuksköterska

Operationssjuksköterska

Sjuksköterska, operation

Geriatriksjuksköterska

Sjuksköterska, geriatrik

Sjuksköterska, äldresjukvård

Psykiatrisjuksköterska

Sjuksköterska, psykiatrisk vård

Radiologisjuksköterska

Röntgensjuksköterska

Sjuksköterska, diagnostisk radiologi

Sjuksköterska, röntgen

Företagssjuksköterska

Kommunsjuksköterska

Mottagningssjuksköterska

Onkologisjuksköterska

Ortopedsjuksköterska

Personalsjuksköterska

Sjuksköterska, företagshälsovård

Sjuksköterska, hemsjukvård

Sjuksköterska, onkologi

Sjuksköterska, ortopedi

Sjuksköterska, ospec

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Sjuksköterska, ospec, vårdcentral

Sjuksköterska, palliativ vård

Sjuksköterska, ögonsjukvård

Smärtsjuksköterska

Ögonsjuksköterska