Lön Rättsläkare

78 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Rättsläkare inom specialistläkare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~83 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Rättsläkare
( betyg 3.85 / 5 av 33 st röster)

Rättsläkare

Medellön

78 700 kr

Man

80 300 kr

Kvinna

77 000 kr

Yrkesprognos

Mycket liten konkurrens

Löneutveckling Rättsläkare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för rättsläkare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Rättsläkare

Poliser är anställda hos polismyndigheten och arbetar på poliskontor runt om i landet.

Arbetsuppgifter
Polisens uppgift i samhället är att skapa trygghet och ordning och att minska och bekämpa brottslighet. Den som arbetar som polis kan ha en mängd olika arbetsuppgifter.

Många arbetsuppgifter har syftet att förebygga brott. Brottsförebyggande arbete kan vara alltifrån att bevaka idrottsevenemang, konserter eller demonstrationer till att samverka med andra med andra aktörer i samhället för att minska brottsligheten. Mycket av polisen brottsförebyggande arbete är riktat mot ungdomar för att på ett tidigt stadium förhindra att de hamnar i brottslighet.

Ett annat exempel på arbetsuppgifter är att patrullera olika områden och att ingripa när någon behöver hjälp eller om man ser något misstänkt. Ibland får polisen akuta utryckningsuppdrag, till exempel om en butik blivit rånad eller om det har hänt en trafikolycka.

Som polis kan man även arbeta med trafikövervakning och då kontrolleras bland annat hastighet, förarnas nykterhet eller fordonens utrustning och last.

Polisen arbetar även med att informera olika grupper i samhället om hur man förebygger brott. Det kan till exempel ingå i arbetet att delta i trafikundervisningen samt lag- och rättsundervisningen i grundskolan. Polisen deltar även i narkotikakampanjer tillsammans med exempelvis skola, socialtjänst, kriminalvård och tull.

Förutom att förebygga brott så arbetar polisen med att bekämpa den brottslighet som finns i samhället. Exempel på sådant arbete är att ta emot anmälningar om brott från allmänheten. I samband med ingripanden, där det finns misstanke om brott, gör polisen utredningar. Det kan till exempel gälla att förhöra vittnen och misstänkta samt de människor som anser att de blivit utsatta för brott.

Polisen gör också tekniska undersökningar som att säkra fingeravtryck eller samla in viktiga föremål vid brottsplatsen. I utredningsarbetet kan också ingå att till exempel fotografera och göra skisser.

Spaning, brottsutredning och kriminalunderrättelser är också uppgifter en polis kan ha. Med kriminalunderrättelse menas att man undersöker brottslighet, brottslingarna samt brottsfenomen. Syftet kan till exempel vara att ta reda på varför det sker en hel del rån i ett område under en viss tid, så att man kan förebygga eller motarbeta brottsligheten på ett bättre sätt.

När man är klar med grundutbildningen börjar de flesta poliser arbeta med någon typ av yttre tjänst såsom närpolis, ordningspolis eller trafikpolis. Man arbetar ute i samhället med att till exempel upprätthålla ordning, rycka ut på larm eller kontrollera trafik. När man har arbetat några år inom yrket finns möjlighet att vidareutbilda sig inom flera olika områden. Exempel på poliser som har specialkompetenser är hundförare, ridande polis, piketpolisen eller sjöpolis. Man kan också arbeta inom Fjällräddningstjänsten eller inom Svenska Polisflyget.

Nationella insatsstyrkan
Nationella insatsstyrkan är placerad vid Nationella operativa avdelningen (NOA). Antalet personer som arbetar inom verksamheten är få. Deras huvuduppgift är att utgöra samhällets yttersta resurs vid allvarliga händelser. Det kan till exempel vara vid terroristangrepp eller gisslansituationer, ingripanden mot beväpnade personer, grova rån eller spaning i svårtillgänglig miljö samt dykuppdrag. De som arbetar inom nationella insatsstyrkan är i beredskap dygnet runt alla dagar om året och arbetar över hela landet.

Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisens uppgift är att förebygga och skydda Sveriges säkerhet mot allvarliga hot som spionage, terrorism och annat politiskt motiverat våld. För att få anställning hos Säkerhetspolisen ska man antingen vara polis eller specialist inom till exempel data, analys, teknik, språk, vetenskap, ekonomi eller administration. Utöver poliser arbetar bland annat jurister, samhällsvetare, tekniker och språkvetare hos Säkerhetspolisen.

Arbetet som livvakt hos Säkerhetspolisen innebär bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen, kungafamiljen samt utländsk diplomatisk personal och vid statsbesök eller liknande händelser. Resor både inom Sverige och utomlands ingår i arbetet.

Kriminalteknik/rättsmedicin
I Sverige finns det flera yrkesgrupper som arbetar med kriminalteknik, analyser av material som hittas i samband med brottsplatsundersökningar och med rättsmedicinska undersökningar. Konkurrensen om arbeten är stor.

En kriminaltekniker är en polis som arbetar med att undersöka brottsplatser för att hitta bevis som används vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA (biologiska spår), skospår eller spår efter verktyg. Det finns kriminaltekniker anställda vid alla lokala polismyndigheter.

En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva medan andra skickas vidare till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Där arbetar forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som används inom rättsväsendet. Läs mer om hur forensiker arbetar i en separat yrkesbeskrivning. Vid Rättsmedicinalverket arbetar bland annat rättsläkare, rättsmedicinska assistenter och biomedicinska analytiker med rättsmedicinska undersökningar. Exempelvis genomför en rättsläkare rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polismyndigheterna och biträder dessa vid identifiering av avlidna. Rättsläkaren medverkar i brottsplatsundersökningar och som sakkunnig i domstol. Rättsläkaren avger också yttranden i komplicerade ärenden som rör skador och hur dessa uppstått.

Vid Rättsmedicinalverket görs också rättskemiska undersökningar som omfattar både avlidna personer och personer som är misstänkta för rattfylleri eller drograttfylleri. Undersökningarna visar om personen har använt alkohol, narkotika eller något läkemedel.

Rättsgenetiska undersökningar är huvudsakligen faderskapsundersökningar men också familje- och släktutredningar samt analyser för att identifiera avlidna.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
78 700 kr 84 600 kr 80 700 kr 71 900 kr 71 900 kr

Lönestatistik baserat på Sektor