Lönestatistik: Processingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (bygg), civilingenjör

Processingenjör (elkraft), civilingenjör

Processingenjör (elektronik), civilingenjör

Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Processingenjör (maskin), civilingenjör

Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (bygg), högskoleingenjör

Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Processingenjör (maskin), högskoleingenjör

Processingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Processingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör