Lön Operationssjuksköterska

41 000 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Operationssjuksköterska inom operationssjuksköterskor.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~43 000 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Operationssjuksköterska
( betyg 3.05 / 5 av 66 st röster)

Operationssjuksköterska

Medellön

41 000 kr

Man

40 500 kr

Kvinna

41 000 kr

Yrkesprognos

Mycket liten konkurrens

Löneutveckling Operationssjuksköterska

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för operationssjuksköterska så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterskor arbetar oftast på en operationsavdelning på ett sjukhus och ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning. Kärnan i alla sjuksköterskeyrken är omvårdnad. I det här sammanhanget innebär det att underlätta för patienten att genomgå sin operation med bra resultat och utan komplikationer.

Inför en operation har operationssjuksköterskan ansvaret för att teknisk apparatur, instrument och allt material som behövs finns på plats och fungerar. Man måste också kunna hantera den tekniskt mycket avancerade utrustning som används och även lära andra hur den fungerar. Operationssjuksköterskan är den som är expert och har ansvar för hygien och aseptik (att hindra spridning av smittämnen) på operationssalen.

Även ansvaret för att förbereda patienten inför operationen ligger på operationssjuksköterskan. Då krävs att man har kunskap om patienten innan han/hon kommer till operationsavdelningen för att kunna ta emot och bemöta patienten på ett bra och fint sätt. Sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande av patienten har stor betydelse för dennes upplevelse av operationen. Etiska frågor är alltid aktuella eftersom patienten befinner sig i en mycket utsatt situation.

På vissa håll i landet tillämpas ett så kallat perioperativt arbetssätt. Det innebär att operationssjuksköterskan träffar patienten både inför, under och efter operationen. På så sätt får man en relation till patienten och även bättre möjligheter till informationsutbyte. Tanken är att detta ska ge bättre omvårdnad och det har visat sig att patienten känner sig tryggare och mer omhändertagen genom relationen till operationssjuksköterskan.

Operationssjuksköterskan ansvarar för att patienten ligger i säkert och korrekt läge inför operationen vilket är viktigt för att bland annat blodcirkulation och andning ska fungera bra.

Operationssjuksköterskan desinficerar patientens hud och draperar (klär) med sterila dukar för att minimera antalet främmande partiklar inom operationsområdet, detta för att undvika sårinfektion hos patienten.

Som operationssjuksköterska ansvarar man för instrumentering och man har ett nära samarbete med kirurgen under operationen. Det innebär att man måste behärska konsten att ge honom eller henne rätt instrument, exempelvis skalpeller och peanger, i rätt tid och på rätt sätt. Här är det viktigt att ha framförhållning, att kunna förutse vilket instrument kirurgen kommer att behöva i nästa steg. Då går operationen smidigare och därmed minimeras riskerna för komplikationer. För att klara detta måste man ha goda kunskaper inom anatomi och fysiologi, operationsmetoder och -tekniker. Ibland måste man också assistera kirurgen, till exempel hålla isär såret med hjälp av hakar för att underlätta operationen. Man har också ledarskapet för andra sjuksköterskor och undersköterskor i operationssalen.

Operationssjuksköterskan har också ansvaret för att antalet instrument, kompresser och annat material är korrekt och stämmer när operationen har avslutats. Allt material ska kontrolleras före, under och efter ingreppet.

Efter operationen lägger operationssjuksköterskan förband över operationssåret, dokumenterar vårdarbetet i journalen och transporterar patienten till en uppvakningsenhet tillsammans med anestesisjuksköterskan. Där rapporterar man den vård patienten fått under operationen.

Andra uppgifter kan vara att vara sektionsledare/koordinator för personalen och/eller patienternas operationer. Att handleda nyanställd personal och studerande ingår också i arbetet.

Utveckling och kompetenshöjning av yrkeskunskaperna sker ständigt genom olika kurser och utbildningar, internt och externt. Som operationssjuksköterska har man också möjlighet att arbeta utomlands och delta i olika internationella uppdrag.

Man tjänstgör dag-, kväll-, eller nattpass, oftast är det schemalagda tider. Vissa operationsavdelningar har endast dagtjänstgöring. Operationerna kan vara planerade eller akuta. Antalet operationer per dag varierar beroende på hur stora de är. Till exempel en levertransplantation kan ta en hel dag, medan det kan rymmas flera operationer av enklare slag under en arbetsdag.

Det är en fördel om man tycker om att hantera oväntade situationer. Arbetar man med akuta operationer vet man aldrig vad som väntar. Även planerade ingrepp kan utvecklas på ett oväntat sätt och då måste man snabbt sätta in de åtgärder som behövs.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Landstingssektorn
41 000 kr 40 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor