Lön näringslivssekreterare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en näringslivssekreterare inom planerare och utredare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~41 000 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som näringslivssekreterare
( betyg 3 / 5 av 9 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'näringslivssekreterare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2020.

Löneutveckling näringslivssekreterare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för näringslivssekreterare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
40 100 kr 41 000 kr 36 400 kr 42 500 kr 41 500 kr 41 500 kr

Lönestatistik baserat på Sektor