Lön musiker

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en musiker inom musiker, sångare och kompositörer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~39 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som musiker
( betyg 2.84 / 5 av 32 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'musiker' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Löneutveckling musiker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för musiker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en musiker

Kyrkomusikerns främsta instrument är orgeln, men de behöver också vara duktiga pianister. Kyrkomusiker spelar och leder församlingssången vid kyrkans olika aktiviteter - gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. De väljer psalmer och annan musik, ofta i samarbete med prästen och med brudpar eller anhöriga. Som kyrkomusiker leder man också kyrkans körer, ofta både barn-, ungdoms- och vuxenkörer. Många kyrkomusiker ger lektioner i piano- och orgelspel.

Inom Svenska kyrkan kan man som kyrkomusiker arbeta som organist eller kantor. Organisterna är högskoleutbildade, medan kantorerna vanligtvis har en folkhögskoleutbildning.
Som kyrkomusiker ordnar man musikgudstjänster och konserter i kyrkan och är den som engagerar solister, andra musiker och sångare.

Kyrkomusiker ägnar mycket tid åt förberedelser; övar på orgel och piano, väljer körrepertoar, tar fram texter och noter, väljer musik och sätter ihop konsertprogram. De deltar även i personalsammankomster och andra samlingar med övriga församlingsarbetare.

Man bör vara utåtriktad och intresserad av människor. Samarbets- och organisationsförmåga är andra värdefulla egenskaper.

Som kyrkomusiker är man en viktig del av församlingsarbetet, inte minst i barn- och ungdomsverksamheten, och man samarbetar med andra kyrkomusiker, präster, diakoner och församlingspedagoger.