Lön miljö

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en miljö inom förvaltnings- och planeringschefer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2019: ~52 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som miljö
( betyg 3 / 5 av 5 st röster)


Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'miljö' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2019.

Löneutveckling miljö

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för miljö så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en miljö

Arbetsmiljöinspektörer arbetar på Arbetsmiljöverket.

Arbetsuppgifter
Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att inspektera arbetsplatser. Syftet är att kontrollera att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Oftast anmäls besöket i förväg, men inspektörerna har även rätt att komma oanmälda. Vid besöket kan inspektörerna antingen arbeta ensamma eller tillsammans med kollegor. Tillvägagångssättet kan skifta, beroende på vilket företag man besöker, till exempel beroende på hur stort det är eller inom vilken bransch. Under inspektionen för de en dialog med arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. De man pratar också med till exempel skyddsombud, arbetsledare och de som arbetar med företagshälsovård.

Arbetsmiljöinspektörernas uppgift är att upptäcka risker i arbetsmiljön. Det kan till exempel vara att de anställda arbetar med felaktiga arbetsställningar som kan ge dem skador, eller att det finns farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller på arbetsplatsen.

En viktig uppgift är också att studera hur arbetet är organiserat. I sådana fall tittar man på om det förekommer mobbning och andra relationsproblem, eller om de anställda utsätts för skadlig stress. De sociala och psykiska aspekterna på arbetsmiljön har blivit allt viktigare.

Under inspektionen förklarar inspektören hur han eller hon uppfattar arbetsmiljön och informerar om de eventuella brister som observeras. Om man upptäcker brister i arbetsmiljön ställs krav på att företaget ska göra något åt saken. Inspektörerna informerar dels under själva inspektionen och skriver också ett inspektionsmeddelande där de bestämmer vilka förbättringar företaget måste uppnå. Däremot lämnas inga detaljerade anvisningar om hur företaget ska bära sig åt för att uppfylla kraven.

Har det inträffat en allvarlig olycka eller ett sjukdomsfall i samband med arbetet görs en arbetsskadeutredning på arbetsplatsen. Det innebär bland annat att skriva en rapport som också innehåller förslag på hur man förebygger nya skador eller olyckor.

En viktig uppgift för arbetsmiljöinspektörer är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar. Enstaka gånger medverkar de som lärare vid kurser och konferenser. I sällsynta fall granskar arbetsmiljöinspektörer ritningar när stora byggnader och anläggningar ska byggas.
Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!