Lön Medicinteknisk ingenjör

30 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Medicinteknisk ingenjör inom tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~31 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Medicinteknisk ingenjör
( betyg 3.28 / 5 av 47 st röster)

Medicinteknisk ingenjör

Medellön

30 400 kr

Man

30 400 kr

Kvinna

29 600 kr

Löneutveckling Medicinteknisk ingenjör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för medicinteknisk ingenjör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Medicinteknisk ingenjör

Medicinskteknisk utrustning är all den tekniska utrustning som finns inom sjukvården. Den används som hjälpmedel för att ställa diagnos på sjukdom, behandla sjukdom eller inom rehabilitering. Exempel på medicinteknisk utrustning är blodtrycksmanschett, röntgenapparatur, narkosapparatur, EKG- och EEG-apparatur. Medicintekniska ingenjörer arbetar huvudsakligen med att se till att tekniken fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser samt vilken utbildningsnivå man har. Som civilingenjör inom medicinteknik är förutsättningarna bättre för att arbeta med utveckling, forskning, projektledning och arbetsledande arbetsuppgifter. Högskoleingenjörer inom medicinteknik arbetar ofta praktiskt med service, underhåll och användarsupport. Förenklat kan man säga att högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och erbjuder en snabbare väg ut i arbetslivet än civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen.

Några exempel på arbetsuppgifter som medicintekniska ingenjörer utför:
  • Se till att den tekniska utrustningen fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt.
  • Ta fram instruktioner av olika slag, till exempel om hur den tekniska utrustningen ska användas eller underhållas.
  • Utföra service, underhåll och reparation av medicinteknisk utrustning.
  • Utbilda den medicinska personalen i hur utrustningen används.
  • Se till att lagar och föreskrifter för den medicintekniska utrustningen följs.
  • När ny utrustning ska köpas in bidrar ingenjören med att översätta användarnas (vårdpersonalens) önskemål till krav när det gäller teknik, underhåll, information med mera.
  • Utvecklar metoder och gör tekniska bedömningar på metoder som bygger på användning av teknisk utrustning.
  • Utveckla och konstruera medicinteknisk utrustning.
  • Delta i utredningar av olyckor och tillbud där teknisk utrustning varit inblandad.
Specialisering
Det medicinstekniska området är mycket brett. Exempel på inriktningar är radiologi, dialys, operation, intensivvård och laboratoriemedicin. Det är också vanligt att vara specialiserad på vissa medicinska produkter, till exempel röntgenapparatur, narkosapparatur och annan gasteknik, apparatur för intensivvård, diagnosteknik som EKG- och EEG-apparatur, optisk utrustning eller medicinska bildsystem.

Arbetsplats
Medicintekniska ingenjörer arbetar framförallt inom landstingens medicintekniska avdelningar samt inom den privata sektorn som utvecklar, tillverkar och levererar medicinteknisk utrustning. De arbetar också som uppköpare, vid utvecklingslaboratorier och inom forskning och utveckling.

Arbetsmiljö
I det dagliga arbetet har medicintekniska ingenjörer nära samarbete med de som använder eller beställer den medicintekniska utrustningen, så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det är ett rörligt arbete och man arbetar både ute på sjukhusets avdelningar och på den egna medicintekniska verksamhetens lokaler.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
30 400 kr 29 100 kr 29 000 kr

Lönestatistik baserat på Sektor