Lön maskinoperatör

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en maskinoperatör inom andra process- och maskinoperatörer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~32 500 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som maskinoperatör
( betyg 2.93 / 5 av 14 st röster)


maskinoperatör

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'maskinoperatör' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2020.

Löneutveckling maskinoperatör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för maskinoperatör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en maskinoperatör

CNC-operatörer arbetar på stora eller små företag inom verkstadsindustri. Man kan också vara anställd av bemanningsföretag och arbeta som inhyrd arbetskraft på ett företag.

Arbetsuppgifter
CNC-operatören sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer främst av metall inom verkstadsproduktion. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av operatören själv, vilket är vanligast, eller av särskilt anställda tekniker.

Det vanligaste är att man som CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller mot borrning i produktionen, men man kan växla mellan uppgifterna. CNC-operatören riggar i allmänhet maskinen själv. Det betyder att man tar fram de verktyg och verktygshållare som ska användas samt ser till att dessa fixeras på rätt plats på Y-, X- eller Z-axeln i ett koordinatsystem. Därefter provkör de programmet och verktygen i lågt tempo och korrigerar eventuella måttavvikelser från fastställda koordinater på datorpanelen innan produktionen kan starta. Operatören kan arbeta ensam med en maskin eller tillsammans med kolleger i en maskingrupp. Man övervakar anläggningen såväl med blotta ögat som med hjälp av en dataskärm och ljudsignaler, inklusive hjälpanordningar och styrsystem.

I operatörens arbete ingår att förse maskinen med arbetsmaterial. Det kan till exempel handla om att sätta upp och fixera arbetsstycken i en chuck eller i någon annan form av fastspänningsanordning. Därefter kontrollmäter operatören de bearbetade metallstyckena och gör vid behov korrigeringar i programmet för att till exempel rätta till fel som kan bero på att verktygen som används slits. Ibland slits verktygen ned så långt att de måste bytas ut. Ansvaret för att produktionen håller rätt mått och kvalitet är alltså till stor del operatörens. Men vid utformningen av ny produktion brukar samarbete ske med programmerare och produktionstekniker.

Exakt vilka arbetsuppgifter och hur stort ansvar operatören har kan skilja sig mycket mellan olika företag. I vissa företag övervakar operatören enbart produktionen i maskinen medan de i andra även ställer in de verktyg som behövs. Även om arbetet med att mäta, ställa in och övervaka maskinen ibland utförs av en maskinställare/riggare blir det allt vanligare att operatören sköter även detta. Det är också mycket vanligt att CNC-operatören själv programmerar maskinen utifrån ritning och annat underlag. I arbetet kan också ingå en del enklare underhålls- och reparationsarbeten.

Även inom ett och samma företag kan ansvar och arbetsuppgifter skilja sig beroende på operatörens kunnande eller beroende på vilka maskintyper som används. I avancerade maskiner som fleroperationsmaskiner utförs både fräsning, borrning, svarvning, gängning och arborrning, en så kallad komplett bearbetning. Verktygsbyten sker automatiskt men riggning, övervakning och kontroll följer de principer som beskrivits ovan.

Operatören har själv ansvar för sin produktion bland annat beträffande korttidsplanering, att hålla leveranstider, rapportera om produktionsresultat, göra kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs.