Lön målare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en målare inom bildkonstnärer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~0 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som målare
( betyg 3.57 / 5 av 7 st röster)


Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'målare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2020.

Löneutveckling målare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för målare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en målare

Som scenograf måste man kunna använda sig av målarens, skulptörens eller arkitektens konstnärliga uttrycksmedel. Scenografin, det vill säga dekor och rekvisita, är tillsammans med många andra konstnärliga uttrycksmedel en del av den dramatiska framställningen. Därför samarbetar scenografen med många olika yrkeskategorier inom teatern bland annat med skådespelare, ljus- och scentekniker samt hantverkare som snickare, teatermålare och skräddare.

En stor del av den scenografiska planeringen görs i samarbete med regissören, medan de mer praktiska detaljerna görs i samråd med olika hantverkare som i sin tur tillverkar dekor, kläder med mera. För att kunna fungera som länk till alla dessa yrkesgrupper måste scenografen veta något om hur det praktiska arbetet utförs. Scenografers fungerar som arbetsledare och följer noga hantverkarnas arbete med att snickra och måla kulisser, sy upp dräkter med mera.

En scenograf måste kunna teckna, bygga modell och göra tekniska ritningar på data för att framställa skisser till scenbilder, rekvisita och kostymer. Modeller krävs nästan alltid som underlag av teatrarna även om en del scenografer numer jobbar helt databaserat. Ibland är det speciella kostymtecknare som ritar kläderna. Känsla för färg och form är viktigt. Likaså är det viktigt att man har kunskaper om teater, film och kulturhistoria.

I arbetet ingår ofta mycket resor och boende på annan ort är vanligt. Arbete och arbetstider styrs till största delen av scenografen själv.

En del scenografer är anställda vid en teater eller på TV, medan andra arbetar på frilansbasis. Som frilansare är man oftast egen företagare och måste ägna tid åt att skaffa uppdrag, till bokföring, med mera.

En attributmakare tillverkar föremål och detaljer som inte går att köpa i handeln, antingen för att de är svåra att få tag på eller som ska besitta vissa egenskaper. Det kan till exempel vara attrapper, konstgjorda smycken, maträtter eller föremål som ska slås sönder. Attributmakaren arbetar med en mängd olika material, förutom trä och metall med till exempel lera, plast, gummi och olika konstmaterial.

Attributmakare är anställda inom teatern eller stora TV- och filmbolag eller har ett eget företag.

Teatermålare förverkligar scenografens idéer med hjälp av färger, spackel och andra material. Illusioner av landskap, skog och dylikt görs nästan alltid digitalt numera.