Lönestatistik: Lärare

Högskollärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Timlärare

Universitetslärare, lektor

Universitetslärare, adjunkt

Vårdlärare, högskola

Folkhögskolelärare

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, ekonomiska ämnen

Lärare, folkhögskola

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Lärare, historia, filosofi

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Lärare, religionskunskap

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, språk (gymnasieskola)

Modersmålslärare, gymnasieskola

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Ämneslärare, gymnasieskola

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Gymnasielärare, yrkesämnen

Handelslärare

Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen

Lantbrukslärare

Lärare, automation

Lärare, bageri och konditori

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Lärare, beklädnadsyrken

Lärare, bygg och anläggning

Lärare, drift- och energiteknik

Lärare, DU, fartygsteknik

Lärare, elektronik

Lärare, elprogrammet

Lärare, el-teleteknik

Lärare, energiprogrammet

Lärare, fiskeriyrken

Lärare, flygteknik

Lärare, fordonsprogrammet

Lärare, fordonsteknik

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, handel och administration

Lärare, hantverksprogrammet

Lärare, hotell och restaurang

Lärare, industriprogrammet

Lärare, installation

Lärare, kött och charkuteri

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Lärare, livsmedelsprogrammet

Lärare, media, grafisk produktion

Lärare, miljövård

Lärare, måleriteknik

Lärare, naturbruk

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Lärare, omvårdnad, tandvård

Lärare, processteknik

Lärare, sjömansyrken

Lärare, storhushåll

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Lärare, transport

Lärare, träteknik

Lärare, verkstads- och industriteknik

Lärare, VVS-teknik

Lärare, vårdyrken

Lärare, yrkesämne

Naturbrukslärare

Sjukvårdslärare

Skogsbrukslärare

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Trädgårdslärare

Vårdlärare, gymnasieskola

Yrkeslärare

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Bildlärare, gymnasieskola

Bildlärare, grundskola

Fotolärare

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Gymnastiklärare, grundskola

Handarbetslärare

Hemkunskapslärare, grundskola

Hushållslärare, gymnasieskola

Hushållslärare, grundskola

Idrottslärare, grundskola

Idrottslärare, gymnasieskola

Lärare i musik- och kulturskolan

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Lärare, bildämnen, grundskola

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Lärare, hemkunskap, grundskola

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Lärare, ljud och musik

Lärare, musik, grundskola

Lärare, musik, gymnasieskola

Lärare, textilkunskap, grundskola

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Musiklärare, grundskola

Musiklärare, gymnasieskola

Rytmiklärare

Slöjdlärare, grundskola

Slöjdlärare, gymnasieskola

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Teckningslärare

Textillärare, gymnasieskola

Textillärare, grundskola

Textilslöjdslärare, grundskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Vävlärare

Freinetlärare

Grundskollärare

Hemspråkslärare

Högstadielärare

Klasslärare, grundskola

Komvuxlärare, grundskollärare

Lågstadielärare

Lärare, 1-3

Lärare, 1-7

Lärare, 4-9

Lärare, datakunskap (grundskola)

Lärare, grundskola

Mellanstadielärare

Modersmålslärare, grundskola

Montessorilärare, grundskola

Resurslärare, grundskola

Waldorflärare, grundskola

Ämneslärare, grundskola

Anpassningslärare

Dövlärare

Förstadielärare

Klasslärare, speciallärare

Lärare, special

Lärare, särskola

Speciallärare, döva

Speciallärare, grundskola

Speciallärare, grundsärskola

Speciallärare, gymnasieskola

Speciallärare, gymnasiesärskola

Speciallärare, hörsel

Speciallärare, synskadade

Speciallärare, träningsskola

Särskollärare

Reselärare

Danslärare, övrig

Datalärare, utbildningsföretag

Invandrarlärare

Lärare, SFI

Museilärare

Musiklärare, musikskola

SFI-lärare

Teckenspråkslärare

Yrkesvalslärare

Förskollärare

Lärare, förskola

Montessorilärare, förskola

Resurslärare, fritidspedagog

Waldorflärare, fritidshem

Waldorflärare, förskola

Bilskollärare

Danslärare, kursverksamhet

Datalärare, studiecirkel/kurs

Dramalärare

Flyglärare

Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Lärare, trafikyrken

Musiklärare, kursverksamhet

Slöjdlärare, kursverksamhet

Trafiklärare

Trafikskollärare

Ridlärare

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Skidlärare, friskvård

Resurslärare, elevassistent förskola

Resurslärare, elevassistent skola

Träningslärare, rörelseträning