Lön lärare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en lärare inom gymnasielärare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~35 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som lärare
( betyg 2.76 / 5 av 29 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'lärare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Löneutveckling lärare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för lärare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en lärare

Ridläraren arbetar oftast på en ridskola. Det mesta av arbetet sker i stallet, på ridbanor inom- eller utomhus och i terräng.

Arbetsuppgifter
Ridläraren lär ut hur ryttarna ska sitta på hästen och hur de ska använda "hjälperna" det vill säga vikt, skänklar, tyglar samt inte minst rösten. Målet är att hästen och ryttaren följer ett gemensamt signalsystem och att ryttaren förstår hur man inverkar på hästen. Den praktiska träningen sker på ridbanor inom- eller utomhus. Ridning i terräng sker först när eleven har tillräckliga förkunskaper. De praktiska övningarna kombineras med hästkunskap, hästskötsel och olika praktiska färdigheter t.ex. sadling, rykt, utfodring och vård av hovar.

Några dagar i veckan är det vanligt att ridläraren har stalltjänst på förmiddagarna. Alla som arbetar på ridskolan deltar i stallarbetet. Det gäller bland annat att kontrollera att hästarna är friska. Andra uppgifter är att göra rent i spiltor eller boxar och se till att sadlar och annan utrustning är i ordning. På förmiddagarna sker ofta också undervisning av t.ex. funktionshindrade, som kan kräva speciell utrustning och särskilda insatser av personalen.

Det är viktigt att hästarna behåller sin utbildningsnivå. De kan bli förvirrade av ridelever som inte alltid gör rätt. Av det skälet måste hästarna regelbundet ridas av kunniga ryttare – ridlärarna - för att befästa de kunskaper som ridskolehästarna ska ha. På förmiddagarna kan ridlärararna också ägna tid åt att rida in eller fortbilda unghästar, som stallet köpt in.

Man kan också arbeta som tränare, både inom ridsport och inom trav och galopp. Tränarens arbete skiljer sig från ridlärarens genom att tränaren oftast har fokus på ett ekipage åt gången. Tränarens arbete är också mer inriktat mot tävlingar. Ridläraren har istället många elever samtidigt och fokus är på människan och ridlära, inte på tävlingsframgångar. För att få arbeta som tränare kan det krävas att man har licens och dessa finns på flera nivåer. Det är dessutom olika krav och utbildningar beroende på om man är tränare inom trav-, rid- eller galoppsport.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar. Ridlektioner äger ofta rum på eftermiddagar, kvällar och helger. Den praktiska undervisningen i ridning sker i regel på eftermiddagar, kvällar och helger. Lektionerna sker som regel i grupper. Varje grupp består av 8-12 personer och en lektion varar 45-60 minuter samt cirka 30 minuters teori. Förutom praktisk övning i ridning får eleverna hästkunskap. Målet är att deltagarna ska kunna ta ansvar för en egen häst eller en lånehäst. Varje ridlärare arbetar med 2-4 grupper per dag. Varje häst går i regel 2-4 pass per dag, dock inte i följd.

Övriga befattningar
Ridskolechefen, som oftast också är ridlärare, har hand om administrativa frågor t.ex. ridskolans ekonomi, kund/elevkontakter och marknadsföring. Inköp och försäljning av hästar kan också ingå i uppgifterna. Ridlärarna och även hästskötarna kan delta i arbetet med bokningar. Ibland har ridskolan en kanslist anställd för löpande administrativa uppgifter.