Lön konstruktör

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en konstruktör inom civilingenjörsyrken inom elektroteknik.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~52 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som konstruktör
( betyg 2.5 / 5 av 18 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'konstruktör' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Löneutveckling konstruktör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för konstruktör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en konstruktör

Modellsnickaren arbetar i olika typer av verkstäder.

Arbetsuppgifter
Modellsnickare, kallas även modelltekniker eller modelltillverkare, tar bland annat fram modeller till olika föremål som sedan ska gjutas. De kan göra formar för allt från gjutjärnsgrytor till motorblock för bilmotorer. De kan också tillverka visningsmodeller i liten skala av till exempel en byggnad och prototyper till nya bilmodeller.

Det är ett precisionsarbete som kräver både noggrannhet och fantasi liksom förmåga att tänka och se tredimensionellt. Snickaren utgår från en ritning som visar hur föremålet ska se ut. Och tillverkar sedan modellen från grunden.

Modellsnickare kan arbeta i olika material. Det kan vara olika plastmaterial, trä eller någon metall. När de ska göra en modell väljer de ut rätt material. Detta är viktigt eftersom olika material har olika egenskaper. Eftersom gjutmaterialet krymper kan man inte bara arbeta efter måtten på ritningen, utan man måste kompensera för krympningen. Olika material krymper olika mycket. Modellsnickarna gör allt på modellen.

En del arbete görs för hand, men man jobbar alltmer i datormiljö och förbereder och programmerar maskiner som såg, hyvel, fräs, slipmaskin eller andra maskiner. Handarbetet minskar då alltmer arbete utförs av de datorstyrda maskinerna. Modellsnickare arbetar ofta tillsammans med en formgivare och/eller konstruktör.

I arbetet som modellsnickare har man nytta av egenskaper som formkänsla, fantasi och av att kunna hitta på nya lösningar på problem som dyker upp.

Att kunna läsa ritningar är en viktig del av arbetet. Datorer används i stor utsträckning för att göra ritningar, bearbetningar och för att överföra planskisser till tredimensionella bilder. Datorn kan sedan användas för att styra till exempel en fräs eller annan maskin som gör modellen.

Arbetsmiljö
Miljön på verkstaden kan vara bullrig eftersom man arbetar med maskiner av olika slag. Det kan också vara dammigt av såg- och hyvelspån. Men genom ökad datorisering, effektivare ventilationssystem och genom att nya maskiner är inbyggda har arbetsmiljön förbättrats.