Lön instruktör

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en instruktör inom specialister och rådgivare inom lantbruk m.m..

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~40 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som instruktör
( betyg 2.67 / 5 av 18 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'instruktör' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2020.

Löneutveckling instruktör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för instruktör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en instruktör

Den som vill arbeta med hästar i någon form kan arbeta i till exempel travstall, på ridskolor, i handels- och utbildningsstall eller vid stuteri där man föder upp hästar. Andra arbetsplatser finns inom trav- och ridsport. Man kan också arbeta som egen företagare.

Arbetsuppgifter
Det finns flera olika yrken för den som är intresserad av att arbeta med hästar. För den som vill arbeta i direkt kontakt med hästar finns möjligheter att arbeta som hästskötare, ridlärare eller hovslagare. Man kan också vara lantbrukare och arbeta med uppfödning eller ha verksamhet inom turistnäringen och erbjuda till exempel turridning.

Gemensamt för många av de här yrkena är att man hanterar hästar dagligen, att man arbetar mycket utomhus och att flera av yrkena ställer krav på att man kan erbjuda en bra service och lära ut hur man hanterar hästar på ett pedagogiskt sätt. Entreprenörskap är mycket viktigt inom delar av hästnäringen. Det är vanligt att vara egen företagare bland exempelvis hovslagare, tränare eller inom hästturismen.

För den som utbilda sig vidare men ändå arbeta nära hästar eller andra djur finns möjligheter inom yrken som veterinär, djurskyddshandläggare, rådgivare kring foder eller som lärare på naturbruksgymnasium.