Lön Husmontör

29 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Husmontör inom övriga byggnads- och anläggningsarbetare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~31 000 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Husmontör
( betyg 3 / 5 av 6 st röster)

Husmontör

Medellön

29 800 kr

Man

29 800 kr

Kvinna

29 800 kr

Löneutveckling Husmontör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för husmontör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Husmontör

På en byggarbetsplats finns många träarbeten som måste utföras. Det kan handla om nyproduktion, ombyggnation eller renovering av olika typer av byggnader.

Arbetsuppgifter
Formsättning av exempelvis valv, väggar och pelare inför betonggjutning är en vanlig uppgift för träarbetare. Dessa arbetsuppgifter förekommer vid exempelvis brobyggnad, träarbetarna arbetar inte bara med husbyggen. När det gäller husbyggen monterar träarbetaren dörrar, fönster, skåp och andra snickerier.

Resa mellanväggar, spika tak och montera väggbeklädnader, till exempel gipsskivor, spånskivor eller panel är också vanliga arbetsuppgifter. Ibland specialiserar sig träarbetare på ett område men oftast arbetar man med alla förekommande uppgifter.

Träarbetare utgår nästan alltid från en ritning och ritningsläsning är därför en viktig del av jobbet. Ibland stöter träarbetaren på problem och behöver använda fantasi och skaparförmåga för att lösa uppgiften.

När nya hus byggs handlar jobbet mycket om att montera färdiga byggdelar, till exempel färdiga väggar. Även inredningsdetaljerna levereras färdiga till byggplatsen och ska monteras. Vid ombyggnader och renoveringar tillverkas ibland vissa detaljer på plats. Detta ställer ofta särskilda krav på hantverkskunskaper och på att känna till äldre byggnadstekniker.

Många av arbetsuppgifterna utförs självständigt men på större arbetsplatser ingår träarbetare i arbetslag med flera andra yrkesgrupper, exempelvis betongarbetare. Det är viktigt att kunna samarbeta med sina kollegor och med andra yrkesgrupper.

Arbetsmiljö
Träarbetare arbetar ofta utomhus och ibland på höga höjder. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande. Det förekommer tunga lyft men utvecklingen går mot att träarbetare tar hjälp av kranar och andra hjälpmedel. När ett byggprojekt är avslutat flyttar träarbetaren till ett annat, vilket innebär att man byter arbetsplats relativt ofta. Det är vanligt med resor till och från jobbet och ibland bor träarbetaren också tillfälligt utanför hemorten.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Statlig sektor Samtliga sektorer
30 100 kr 29 800 kr

Lönestatistik baserat på Sektor