Lön gjutare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en gjutare inom gjutare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~34 200 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som gjutare
( betyg 3 / 5 av 15 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'gjutare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Löneutveckling gjutare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för gjutare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en gjutare

Båtbyggare vid ett litet varv utför sannolikt flertalet av de arbetsmoment som förekommer. På ett större varv med serietillverkning arbetas det i regel i arbetslag och man kan vara specialiserad på vissa arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Idag är olika plast- och glasfibermaterial helt dominerande i branschen. Den tid när alla båtar byggdes helt hantverksmässigt och helt i trä av små företag med enstaka anställda är förbi. Men trähantverket lever kvar när det gäller renoveringar samt i nyproduktion av överbyggnader och inredning i plastbåtar. Nya träbåtar byggs i begränsad omfattning. Ofta är olika företag underleverantörer som tillverkar en eller flera delar av båten och levererar dessa för slutmontering hos huvudentreprenören. Branschorganisationen Sweboat har 400 medlemsföretag som verkar i tillverkning, service och försäljning i en eller annan kombination.

Förr var båtbyggaryrket ett renodlat träarbetaryrke. Idag är det många båtbyggare som knappast alls arbetar i trä. Som båtbyggare bygger och reparerar man (oftast) fritidsbåtar och i viss mån arbetsbåtar. Båtskroven kan vara byggda i trä. Men numera har de flesta båtar som byggs plastskrov och ibland skrov i aluminium eller stål. Yrket består också i att tillverka, reparera och montera inredningar i både trä-, plast- och stålbåtar. Idag är arbetet med inredningar till plastbåtar en tungt vägande arbetsuppgift för den maritima snickaren.

Att tillverka trädäck och annan överbyggnad i trä till plastbåtar är en annan vanlig uppgift. Man kan också tillverka de träformar som används för att gjuta skrovet till plastbåtar.

En viktig del av arbetet är att veta vilka egenskaper olika material har och hur de uppför sig i olika situationer. En båt måste klara de krafter/påfrestningar som den är avsedd för. Det gäller att skrov, däck, utrustning och inredning ges en kvalitet som motsvarar beställarens krav. Kunderna ställer stora krav på att den båt de köper är funktionell och vacker med felfri slutfinish.

I båtbyggande ingår också installationer av motor och övrig drivlina, el, elektronik och VVS.

Om man arbetar med inredningar och reparationer har man ibland kontakt med kunden och det kräver att man är lyhörd och serviceinriktad.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön kan innehålla trädamm, lacker, lösningsmedel och plastmaterial som kan vara skadliga att inandas.