Lön föreståndare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en föreståndare inom avdelningschefer inom förskola, nivå 1.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~50 300 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som föreståndare
( betyg 2.69 / 5 av 13 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'föreståndare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2021.

Löneutveckling föreståndare

Vad gör en föreståndare

Arbetsplats
Badmästare är vanligtvis anställda vid kommunala anläggningar och landsting eller på privata bad och är då ofta egna företagare.

Arbetsuppgifter
Badmästares huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att säkerheten på badet är hög. Genom att vara uppmärksam på möjliga risker och förebygga dem bidrar de till att minska risker för att olyckor inträffar. De övervakar badgästerna i bassänger och agerar på situationer som är eller kan bli farliga.

Arbetsuppgifterna för badmästare beror på utbildning och erfarenhet och det är vanligt att variera mellan olika arbetsuppgifter. Ibland jobbar de i kassan med försäljning och informerar om verksamheten. De arbetar även med vattenreningen genom att ta prover på vattnet, spola filter och se till att klor- och pH-värdet är rätt. Ofta arbetar de också i badets café med servering av mat och dryck. På många anläggningar är det badmästaren som städar och tvätta handdukar, städmaterial och arbetskläder.

Badmästare som har kompetenser på närliggande områden kan även arbeta med hälsa och friskvård på flera olika sätt. Till exempel som instruktör i gymmet, för vattengymnastik eller leda simundervisning. De kan även utföra konditionstestning, ge massage och råd om kost och hälsa. Många badhus har relaxavdelningar med bubbelpool och olika typer av bastubad.

På de flesta badplatserna finns också en badföreståndare som är arbetsledare och har personal -och budgetansvar.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är ofta varm, fuktig och bullrig.

Arbetstid
Simhallar har öppet när de flesta andra i samhället är lediga vilket innebär att badmästare arbetar tidiga morgnar, sena kvällar samt helger.