Lön Distriktssköterska

41 000 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Distriktssköterska inom distriktssköterskor.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~42 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Distriktssköterska
( betyg 3.32 / 5 av 108 st röster)

Distriktssköterska

Medellön

41 000 kr

Man

32 400 kr

Kvinna

41 000 kr

Yrkesprognos

Mycket liten konkurrens

Löneutveckling Distriktssköterska

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för distriktssköterska så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Distriktssköterska

På vårdcentralen arbetar distriktssköterskan tillsammans med andra yrkesgrupper som läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Distriktssköterskan kan ha telefonrådgivning och egen mottagning där patienter i alla åldrar kan söka för olika besvär.

På mottagningen kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedöma hudbesvär, allergier och kontroll av blodtryck.

Distriktssköterskan kan ha olika specialistmottagningar exempelvis för patienter med astma eller diabetes.

Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för vissa läkemedel och kan också förskriva och prova ut vissa hjälpmedel för t.ex. inkontinens.

På vårdcentralen kan distriktssköterskan genomföra hälsoundersökningar där samtal om kost, motion, rökning, alkohol är vanligt. Undervisning för patienter enskilt eller i grupp är en del av det förebyggande arbetet.

På barnavårdcentralen kan distriktssköterskan arbeta med barnhälsovård. Där möter distriktssköterskan familjer med barn från nyföddhetstiden fram till skolåldern. Vaccinationer och rådgivning exempelvis när det gäller amning är exempel på arbetsuppgifter.

Distriktssköterskor arbetar också inom den kommunala hemsjukvården med hembesök hos patienter som behöver sjukvård i hemmet. Att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet liksom närstående som vårdar sjuka i hemmet ingår också i arbetet.

Inom den kommunala verksamheten kan distriktssköterskan också arbeta inom skolhälsovård. Där handlar arbetsuppgifterna om att genomföra hälsokontroller och vaccinationer. Elever kan också söka för olika sjukdomstillstånd och problem mycket av arbetet handlar om råd och stöd. Som skolsköterska arbetar man i team med lärare, skolkuratorer och psykologer.

Oavsett var arbetet utförs har distriktssköterskan ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv i sitt arbete. Att arbeta förebyggande är en viktig arbetsuppgift.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
41 000 kr 42 800 kr 40 300 kr

Lönestatistik baserat på Sektor