Lönestatistik: Behandlingsassistent

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Behandlingsassistent, vårdare