Lön Barnskötare

24 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Barnskötare inom barnskötare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~25 700 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Barnskötare
( betyg 3.36 / 5 av 349 st röster)

Barnskötare

Medellön

24 700 kr

Man

23 900 kr

Kvinna

24 700 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Barnskötare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för barnskötare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Barnskötare

I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Ofta har man planeringstid en gång i veckan där man diskuterar hur barngruppen fungerar och hur verksamheten kan utvecklas.

Barnen är i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Arbetsuppgifter
Det ingår att ge barnen mycket praktisk hjälp. Det kan handla om:
 • Sagoläsning
 • Språkträning
 • Utelek
 • Planera och delta i utflykter
 • Matning
 • Blöjbyten
 • Toalettbesök
 • Påklädning
 • Tröst till ledsna barn
 • Kontakt med föräldrar

 • Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. Barnskötaren äter med barnen, läser sagor och kanske lagar mat, bakar eller planterar växter tillsammans med dem.

  På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Små barn sover middag på förskolan och det ingår i jobbet att natta dem och vara i närheten om något barn skulle vakna.
  Med barnskötarens och förskollärarens hjälp får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

  Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

  Vissa barn med till exempel funktionshinder behöver extra stöd, träning och stimulans. Detta kan också gälla barn från andra länder eller med annat modersmål. Ofta behövs då extra språkträning. Ibland samarbetar barnskötaren även med psykologer och specialpedagoger, till exempel när det uppstår problem i barngruppen eller för att ge extra stöd till barn med funktionshinder.

  Arbetsmiljö
 • Arbete med små barn innebär en hel del lyft och obekväma arbetsställningar. Man behöver ha kunskap om hur man lyfter och bär rätt för att skona sin rygg.
 • Ljudnivån kan tidvis vara hög.
 • I arbetet måste man vara noga med hygien och tvätta händerna ofta, vilket kan leda till problem om man har anlag för eksem.
 • Man är utomhus en stor del av dagen.

Sammanhang/bransch
Oftast arbetar barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Det är vanligt med föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet. Barn som fyllt sex år går i förskoleklass, en verksamhet som oftast finns i skolans lokaler. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar oc h helger, vilket då påverkar barnkötarens arbetstider.

Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. De tar oftast hand om ett till fem barn. Ofta samarbetar de med andra dagbarnvårdare i bostadsområdet.

Till den öppna förskolan kommer barnen tillsammans med sina dagbarnvårdare eller föräldrar. Barnskötaren där möter olika barn varje dag, eftersom föräldrarna besöker förskolan spontant i mån av tid och intresse.

Barnskötare kan också arbeta i trefamiljssystem. Då tar man hand om flera familjers barn i bostaden hos en av familjerna. Ett gemensamt namn för dessa verksamheter är pedagogisk omsorg.

Inriktningar
Det finns ett antal olika inriktningar inom barnomsorgen i Sverige. Några av de vanligaste är Montessori, Reggio Emilia och Ur och Skur. Barnskötare med påbyggnadsutbildning kan arbeta vid barnavdelningar och BB-avdelningar på sjukhus och vid institutioner för syn- och hörselnedsörselnedsättningar för barn och ungdomar. För att arbeta vid barnavdelningar krävs dock ofta påbyggnadsutbildning.

Utlandsmöjligheter
Efter gymnasiet finns möjlighet att resa utomlands som au pair och ta hand om barnen medan deras föräldrar arbetar eller studerar. Au pair ska inte jämföras med hemhjälp eller barnflicka. På fritiden ska man ha möjlighet att delta i språkundervisning i landets språk. Begränsningar vad gäller ålder kan finnas, ofta efterfrågas personer mellan 18 år och 30 år. Au pair-utbytet varar oftast från sex månader upp till ett år. Det är smidigt att anlita en godkänd au pair-förmedling för hjälp.

Utländska au pairer som vill arbeta i Sverige får arbetstillstånd av Migrationsverket. Au pair ska inte jämföras med hemhjälp eller barnflicka. Syftet med vistelsen i Sverige ska vara att få internationella erfarenheter och möjligheter att lära sig svenska språket och svensk kultur. Den som vill bli au pair i Sverige måste ha uppehålls- och arbetstillstånd klart och infört i passet före inresa i Sverige. EU/EES-medborgare registrerar sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Privat sektor Privatanställda arbetare
24 700 kr 24 800 kr 24 400 kr 24 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor