Lön Arbetsmiljöinspektör

Medellön Man Kvinna
42 900 kr 43 300 kr 42 600 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en arbetsmiljöinspektör inom arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöinspektörer arbetar på Arbetsmiljöverket.

Arbetsuppgifter
Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att inspektera arbetsplatser. Syftet är att kontrollera att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Oftast anmäls besöket i förväg, men inspektörerna har även rätt att komma oanmälda. Vid besöket kan inspektörerna antingen arbeta ensamma eller tillsammans med kollegor. Tillvägagångssättet kan skifta, beroende på vilket företag man besöker, till exempel beroende på hur stort det är eller inom vilken bransch. Under inspektionen för de en dialog med arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. De man pratar också med till exempel skyddsombud, arbetsledare och de som arbetar med företagshälsovård.

Arbetsmiljöinspektörernas uppgift är att upptäcka risker i arbetsmiljön. Det kan till exempel vara att de anställda arbetar med felaktiga arbetsställningar som kan ge dem skador, eller att det finns farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller på arbetsplatsen.

En viktig uppgift är också att studera hur arbetet är organiserat. I sådana fall tittar man på om det förekommer mobbning och andra relationsproblem, eller om de anställda utsätts för skadlig stress. De sociala och psykiska aspekterna på arbetsmiljön har blivit allt viktigare.

Under inspektionen förklarar inspektören hur han eller hon uppfattar arbetsmiljön och informerar om de eventuella brister som observeras. Om man upptäcker brister i arbetsmiljön ställs krav på att företaget ska göra något åt saken. Inspektörerna informerar dels under själva inspektionen och skriver också ett inspektionsmeddelande där de bestämmer vilka förbättringar företaget måste uppnå. Däremot lämnas inga detaljerade anvisningar om hur företaget ska bära sig åt för att uppfylla kraven.

Har det inträffat en allvarlig olycka eller ett sjukdomsfall i samband med arbetet görs en arbetsskadeutredning på arbetsplatsen. Det innebär bland annat att skriva en rapport som också innehåller förslag på hur man förebygger nya skador eller olyckor.

En viktig uppgift för arbetsmiljöinspektörer är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar. Enstaka gånger medverkar de som lärare vid kurser och konferenser. I sällsynta fall granskar arbetsmiljöinspektörer ritningar när stora byggnader och anläggningar ska byggas.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Arbetsmiljöinspektör

Kemikaliesamordare

B

Boliden Mineral AB , Rönnskär - Kemikalieinspektör
2018-03-07 Medellön: 39500 kr Skellefteå

Miljösamordnare

G

Göteborgs universitet - Kemikalieinspektör
2018-03-27 Medellön: 39500 kr Göteborg

Läkemedelsinspektör inom tillsyn av apotek

L

Läkemedelsverket - Kemikalieinspektör
2018-04-05 Medellön: 39500 kr Uppsala

Inspektörer

K

Kemikalieinspektionen , Tillsyn av kemiska produkter - Kemikalieinspektör
2018-04-09 Medellön: 39500 kr Sundbyberg

EHS - Koordinator

S

Sandvik AB - Arbetsmiljöinspektör
2018-05-02 Medellön: 39500 kr Sandviken

Health and Safety Lead

G

GE Healthcare Bio - Sciences AB - Kemikalieinspektör
2018-05-03 Medellön: 39500 kr Uppsala

Global Product Safety Specialist

A

AkzoNobel AB - Kemikalieinspektör
2018-07-10 Medellön: 39500 kr Stenungsund


Forskningsbiträde Marina vetenskaper inriktning biologi

G

Göteborgs universitet - Kemikalieinspektör
2018-09-07 Medellön: 39500 kr Strömstad

Bedömare Bra Miljöval kemiska produkter och Bra Miljöval kosmetika

S

SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN - Kemikalieinspektör
2018-11-05 Medellön: 39500 kr Göteborg

HSE Advisor till Akzo Nobel Adhesives i Kristinehamn

A

Akzo Nobel Industrial Coatings AB - Arbetsmiljöinspektör
2018-11-29 Medellön: 39500 kr Kristinehamn

Visa alla Arbetsmiljöinspektör jobb ❭❭

Arbetsmiljöinspektör

Lönestatistik

42 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Specialister inom miljö- och hälsoskydd

35 100 kr

Lediga jobb Arbetsmiljöinspektör

Betygsätt ditt yrke som Arbetsmiljöinspektör:

Betyg 3.12 / 5 av 16 st röster.
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

98 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002