Lönestatistik: ö

Mycket låg konkurrens

Ammunitionsröjare

Furir, försvaret

Fänrik, förvaret

General, försvaret

Generalmajor, försvaret

Kapten, försvaret

Kommendör

Kommendörkapten

Löjtnant, försvaret

Major, försvaret

Officer, försvaret

Mycket låg konkurrens

Soldat, sjömän, marinen

Specialistofficer, sjömän, marinen

Örlogskapten

Överbefälhavare

Överste, försvaret

Överstelöjtnant, försvaret

Ambassadör

Civilförsvarschef

Direktör, myndighet

Förvaltningsdirektör, staten

Generaldirektör, myndighet

Kassadirektör, försäkringskassa

Kommunaldirektör

Kommundirektör

Landshövding

Landstingsdirektör

Länsöverdirektör

Politiker, högre

Regionkronodirektör

Riksgäldsdirektör

Sjukvårdsdirektör

Stadsdelsdirektör

Stadsdirektör

Styrelseordförande, staten

Överdirektör

Överintendent, myndighetschef

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsordförande

Förhandlingschef, organisation

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Kårordförande, studentkår

Styrelseordförande, organisation

Bankdirektör

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Bokförläggare, med chefshiearki

Chefredaktör, med chefshiearki

Företagsledare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Hamndirektör

Högskolerektor

Musikförläggare, med chefshiearki

Postdirektör

Rektor, högskola/universitet

Sjukhusdirektör

Styrelseordförande, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Regionchef, skogsbruksföretag

Skogschef, stort eller medelstort företag

Överingenjör, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Kökschef, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Stabsschef, statlig förvaltning

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Lantbruksdirektör

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsbostadsdirektör

Miljövårdsdirektör

Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Naturvårdsdirektör

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Socialdirektör

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Teaterproducent, stort eller medelstort företag

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Förhandlingschef, företag

Planeringschef, stort eller medelstort företag m.m.

HR-direktör, funktions- eller mellanchef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, funktions- eller mellanchef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Inköpschef, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Miljöchef, funktions- eller mellanchef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Låg konkurrens

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandad drift

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsförvaltare, skogsbruk

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Låg konkurrens

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Jägmästare, skogsförvaltare

Skogschef, mindre företag

Skogsförvaltare

Trädgårdsdirektör

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Bokförläggare, utan chefshiearki

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Företagsledare, inom hotell , utan chefshiearki

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Krögare, funktions- eller mellanchef

Krögare, verksamhetsnära chef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Chefredaktör, utan chefshiearki

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Musikförläggare, utan chefshiearki

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Teaterproducent, mindre företag

Kärnkraftsinspektör

Strålskyddsinspektör

Utvecklingsingenjör, fysik

Försvarsmeteorolog

Balans

Miljökemist

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Livförsäkringsaktuarie

Miljöstatistiker

Mycket låg konkurrens

Applikationsingenjör, programmering

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, systemutveckling

Låg konkurrens

Dataansvarig, systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

Databasadministratör

Låg konkurrens

Datasamordnare, systemförvaltare

Låg konkurrens

IT-ansvarig, systemförvaltare

Låg konkurrens

IT-samordnare, systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

Mjukvaruingenjör

Mycket låg konkurrens

Mjukvarukonstruktör

Mycket låg konkurrens

Programvarukonstruktör

Mycket låg konkurrens

Systemadministratör, dataspecialist

Låg konkurrens

Systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

Systemkonstruktör

Låg konkurrens

Förvaltningsansvarig, IT

Låg konkurrens

Förvaltningsledare, IT

Mycket låg konkurrens

Lösningsarkitekt, IT

Systemingenjör, data

Säkerhetsadministratör, IT

Markprojektör

Planingenjör, stadsplanering

Stadsplaneingenjör

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadsingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonsult, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, bygg o anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, byggnadskonstruktion

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Granskningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Konsult, byggnads-, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Vägprojektör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Elkraftingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (elkraft), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Projekteringsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Standardiseringsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, elektroteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, rymdteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Elektronikingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Elektronikkonstruktör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Experimentingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Experimentingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Granskningsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Granskningsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Hårdvarukonstruktör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Monteringsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Monteringsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Radioingenjör

Mycket låg konkurrens

Rymdingenjör

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Bilkonstruktör

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, energi

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, fordonsteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, maskinteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, VVS

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (maskin), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Energiingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Fartygskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Flygingenjör, flygvapnet

Mycket låg konkurrens

Flygingenjör, industri

Mycket låg konkurrens

Flygplanskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, fysik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, maskin, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Mariningenjör

Mycket låg konkurrens

Maskiningenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Maskinkonstruktör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Materialstyrningsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Mekatronikingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (maskin), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Projektledare, maskinkonstruktör

Mycket låg konkurrens

Svetsingenjör

Mycket låg konkurrens

Systemingenjör, styr/reglerteknik

Mycket låg konkurrens

Systemintegratör

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, livsmedelsteknik

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Experimentingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Kemiingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, kemiteknik

Bergsingenjör

Civilingenjör, gruvteknik

Civilingenjör, metallurgi

Forskningsingenjör, metallurgi

Gjuteriingenjör, civilingenjör

Gruvingenjör, civilingenjör

Ingenjörsgeolog

Materialingenjör, metallurgi

Planeringsingenjör, gruva/metallurgi

Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör

Prospekteringsingenjör, civilingenjör

Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi

Valsverksingenjör, civilingenjör

Civilingenjör, lantmäteri

Exploateringsingenjör

Förrättningslantmätare

Markförhandlare

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, logistik

Civilingenjör, miljöteknik

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Logistikingenjör

Mycket låg konkurrens

Materialplanerare, civilingenjör

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Naturvårdsingenjör

Patentingenjör

Standardiseringsingenjör, övrig

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Civilingenjör, biofysik

Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Civilingenjör, bioteknik industri

Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Klinisk prövningsledare

Läkemedelsinspektör

Prövningsledare, klinisk

Civilingenjör, bioteknik jordbruk

EU-kontrollant, lantbruksstöd

Instruktör, lantbruksnämnd

Jordbruksinstruktör

Renskötselkonsulent

Växtförädlare

Växtinspektör

Virkesinköpare

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Röntgenläkare

Skolöverläkare

Ögonläkare

Öronläkare

Överläkare

Mycket låg konkurrens

Övertandläkare

Mycket låg konkurrens

Distriktssköterskebarnmorska

Mycket låg konkurrens

Förlossningsbarnmorska

Akutsjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Anestesisjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

IVA-sköterska

Mycket låg konkurrens

Narkossjuksköterska

Sjuksköterska, akutmottagning

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, anestesi

Sjuksköterska, IVA

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, narkos

Barnsjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Skolsköterska

Mycket låg konkurrens

Distriktssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Distriktssköterska

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, distrikts

Forskningssjuksköterska

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Primärvårdsföreståndare

Rehabiliteringssjuksköterska

Sjuksköterska rehabilitering

Adjunkt, högskola/universitet

Amanuens, högskola/universitet

Doktorand, högskola/universitet

Forskarassistent, högskola/universitet

Högskoleadjunkt

Högskolelektor

Högskollärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Kursledare, högskola

Lektor, högskola/universitet

Professor, högskola/universitet

Vårdlärare, högskola

Mycket låg konkurrens

Folkhögskolelärare

Mycket låg konkurrens

Lärare, folkhögskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, frisör och skönhetsvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, kött och charkuteri

Mycket låg konkurrens

Lärare, miljövård

Mycket låg konkurrens

Lärare, sjömansyrken

Mycket låg konkurrens

Skogsbruksinstruktör

Mycket låg konkurrens

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Mycket låg konkurrens

Gymnastikdirektör

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Musikdirektör, undervisning

Mycket låg konkurrens

Slöjdlärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Slöjdlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Textilslöjdslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Högstadielärare

Mycket låg konkurrens

Dövlärare

Mycket låg konkurrens

Förstadielärare

Mycket låg konkurrens

Hörselpedagog

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, döva

Mycket låg konkurrens

Speciallärare, hörsel

Mycket låg konkurrens

Förskolekonsulent

Mycket låg konkurrens

Hörselvårdskonsulent

Mycket låg konkurrens

Skolinspektör

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, hörsel

Mycket låg konkurrens

Studieinstruktör

Mycket låg konkurrens

Utbildningsinspektör

Mycket låg konkurrens

Utbildningskonsulent, övrig

Danslärare, övrig

Datalärare, utbildningsföretag

Datapedagog, utbildningsföretag

Datautbildare, utbildningsföretag

IT-pedagog, utbildningsföretag

Kursutvecklare, utbildningsföretag

Röstpedagog

Utbildningschef, företag

Utbildningskonsulent, företag

Utbildningskoordinator, företag

Utbildningsledare, företag

Utbildningsplanerare, företag

Låg konkurrens

Förbundskassör

Balans

Administratör, personalvetare

Balans

Löneingenjör

Balans

Personaladministratör, personalhandläggare

Balans

Försäljningskonsult

Balans

Konsult, marknadsföring

Balans

Marknadsförare, analytiker

Balans

Marknadsföringskonsult

Balans

Marknadsingenjör

Balans

Marknadskommunikatör

Balans

Marknadsundersökare, analytiker

Balans

Produktchef, marknadsföring

Balans

Företagskonsulent

Balans

Företagskonsult

Balans

Konsult, företags

Låg konkurrens

Börsanalytiker

Fondförvaltare

Låg konkurrens

Företagsekonomisk rådgivare

Låg konkurrens

Företagsrådgivare

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Styrelseledamot, företag

Styrelseordförande, utan chefshiearki

Balans

Utredare, företag

Sjöfiskal

Överåklagare

Försäkringsdomare

Jurist, förvaltningsdomstol

Överrättsnotarie

Förbundsjurist

Företagsjurist

Försäkringsjurist

Förvaltningsjurist

Jurist, företags

Jurist, förvaltnings

Miljöjurist

Rättsvårdsinspektör

Dispaschör

Föredragande jurist

Miljöråd

Socialförsäkringsombud

Hög konkurrens

Arkivföreståndare

Hög konkurrens

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Hög konkurrens

Företagsbibliotekarie

Hög konkurrens

Litteraturingenjör

Miljöekonom

Låg konkurrens

Dövblindtolk

Låg konkurrens

Dövtolk

Låg konkurrens

Korrekturläsare, översättare

Låg konkurrens

Ordboksförfattare

Låg konkurrens

Teknisk översättare

Låg konkurrens

Vuxendövtolk

Låg konkurrens

Översättare

Hög konkurrens

Besökschef

Hög konkurrens

Bildredaktör

Editerare, böcker

Hög konkurrens

Efterbearbetningsredaktör

Hög konkurrens

Featureredaktör

Filmförfattare

Filmredaktör

Författare

Förlagsredaktör

Hög konkurrens

Informatör

Hög konkurrens

Katalogredaktör

Hög konkurrens

Kommunikatör, informatör

Korrekturchef, bokförlag

Korrekturläsare, bokförlag

Korrekturredaktör, bokförlag

Hög konkurrens

Korrekturredaktör, tidning

Korrektör, bokförlag

Hög konkurrens

Korrektör, tidning

Hög konkurrens

Krönikör

Hög konkurrens

Kåsör

Läromedelsförfattare

Manusförfattare

Hög konkurrens

Nyhetsredaktör

Hög konkurrens

Pressinformatör

Hög konkurrens

Presslektör

Programredaktör

Hög konkurrens

Redaktör

Redigerare, böcker m.m.

Hög konkurrens

Reklamredaktör

Talboksredaktör

Hög konkurrens

Taltidningsredaktör

Teknikinformatör

Teknisk redaktör

Texteditor, böcker

Textförfattare

Hög konkurrens

Webbredaktör

Isskulptör

Skulptör

Träskulptör

Hög konkurrens

Ackompanjatör, klassisk musik

Hög konkurrens

Arrangör, klassisk musik

Hög konkurrens

Filmkompositör

Hög konkurrens

Filmmusikkompositör

Hög konkurrens

Flöjtist

Hög konkurrens

Församlingsmusiker

Hög konkurrens

Kompositör, konstmusik

Hög konkurrens

Körledare

Hög konkurrens

Körsångare, klassisk musik

Hög konkurrens

Repetitör

Hög konkurrens

Repetitör, klassisk musik

Balettdansör

Balettrepetitör

Repetitör, dans

Filmregissör

Filmröst

Recitatör

Regissör

Teaterregissör

TV-regissör

Designer, övrig

Modellkonstruktör, textil

Modellör, industri

Modellör, skor

Skomodellör

Väskmodellör

Sjömanspräst

Balans

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Balans

Bankinspektör

Balans

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Balans

Byrådirektör, ospec

Balans

Byråingenjör

Balans

Byråinspektör

Balans

Dövblindkonsulent

Balans

Dövkonsulent

Balans

EU-kontrollant, övrig

Balans

Fögderisekreterare

Balans

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning

Balans

Inspektör, Socialstyrelsen

Balans

Kanslisekreterare, övrig

Balans

Konsulent, hörselskadade

Balans

Konsulent, rörelsehindrade

Balans

Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Balans

Kulturintendent, offentlig förvaltning

Balans

Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning

Miljösamordnare, offentlig förvaltning

Balans

Naturvårdare, administratör

Balans

Organisationssekreterare, offentlig förvaltning

Balans

Planerare, offentlig förvaltning

Balans

Statsinspektör

Balans

Trafikplanerare, offentlig förvaltning

Balans

Utredare, offentlig förvaltning

Balans

Utredningssekreterare, offentlig förvaltning

Balans

Överförmyndare

Balans

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Balans

Förbundssekreterare

Balans

Föreningskonsulent

Balans

Förhandlingsombudsman

Mycket låg konkurrens

Företagspsykolog

Mycket låg konkurrens

Förskolepsykolog

Mycket låg konkurrens

Familjevårdsinspektör

Mycket låg konkurrens

Fosterbarnsinspektör

Frivårdsinspektör

Föreståndare, kyrkligverksamhet

Församlingsdiakon

Församlingsdiakonissa

Inspektör, frivård

Mycket låg konkurrens

Rehabiliteringskonsult, övrig

Mycket låg konkurrens

Socialinspektör

Låg konkurrens

Instrumentingenjör, fysik

Låg konkurrens

Instrumentingenjör, fysikaliskt lab.

Låg konkurrens

Laboratorieingenjör, fysik

Låg konkurrens

Laboratorieingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Anbudsingenjör

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Arbetsingenjör

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Betongingenjör

Mycket låg konkurrens

Broingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadsingenjör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonsult, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadsmiljötekniker

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Entreprenadingenjör

Mycket låg konkurrens

Fastighetsingenjör

Mycket låg konkurrens

Garantiingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Gatuingenjör

Mycket låg konkurrens

Hamningenjör

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Järnvägsingenjör

Mycket låg konkurrens

Kalkylingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Konsult, byggnads-, övrig

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Markingenjör

Mycket låg konkurrens

Montageingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Mätningsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (bygg), högskoleingenjör

Produktionsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Provningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Spåringenjör

Mycket låg konkurrens

Stadsingenjör

Mycket låg konkurrens

Trafikingenjör

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Utrustningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

VA-ingenjör

Mycket låg konkurrens

VA-inspektör

Mycket låg konkurrens

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägingenjör

Mycket låg konkurrens

Anläggningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Besiktningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Elingenjör, övrig

Mycket låg konkurrens

Elkonstruktör

Mycket låg konkurrens

Elkraftingenjör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Installationsingenjör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Linjeingenjör

Mycket låg konkurrens

Montageingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Mätingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Provningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Serviceingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Transformatorkonstruktör

Mycket låg konkurrens

Applikationsingenjör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Elektronikingenjör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik

Mycket låg konkurrens

Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Kretskortskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Provningsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Provningsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

RF-ingenjör

Mycket låg konkurrens

Serviceingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Serviceingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Signalingenjör

Mycket låg konkurrens

Signalprojektör

Mycket låg konkurrens

Signaltekniker, försvaret

Mycket låg konkurrens

Styr- och regleringenjör

Mycket låg konkurrens

Teleingenjör

Mycket låg konkurrens

Testingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Testingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Tidsstudieingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Tidsstudieingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Verifieringsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Verifieringsingenjör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Abonnentingenjör, vatten och avlopp

Mycket låg konkurrens

Arméingenjör

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, reningsverk

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, vattenverk

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, värmeverk

Mycket låg konkurrens

Energiingenjör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Fordonsingenjör

Mycket låg konkurrens

Förpackningstekniker

Mycket låg konkurrens

Hydraulikingenjör

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, hydraulik

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, maskin, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Konstruktör, VVS

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Maskiningenjör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Maskinkonstruktör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Metodingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Montageingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (maskin), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Provningsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Serviceingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Skeppsingenjör

Mycket låg konkurrens

Supportingenjör, fordon

Mycket låg konkurrens

Tidsstudieingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Tillförlitlighetsingenjör, maskin

Mycket låg konkurrens

Varvsingenjör

Mycket låg konkurrens

Ventilationsingenjör

Mycket låg konkurrens

Ventilationstekniker, ingenjör

Mycket låg konkurrens

Verkstadsingenjör

Mycket låg konkurrens

Verktygskonstruktör

Mycket låg konkurrens

VVS-ingenjör

Mycket låg konkurrens

Värmeverksingenjör

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Högskoleingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Ingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Instrumentingenjör, kemiskt lab.

Mycket låg konkurrens

Kemiingenjör, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Kontrollingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Planeringsingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Processingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Produktionsingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Provningsingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Pyrotekniker, planering o. genomförande fyrverkerier

Mycket låg konkurrens

Serviceingenjör, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Tidsstudieingenjör, kemiteknik

Beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Gjuteriingenjör, högskoleingenjör

Gruvingenjör, högskoleingenjör

Högskoleingenjör, gruva/metallurgi

Ingenjör, gruva/metallurgi

Kontrollingenjör, gruva/metallurgi

Kvalitetsingenjör, gruva/metallurgi

Laboratorieingenjör, metallurgi

Processingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör

Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), högskoleingenjör

Prospekteringsingenjör, högskoleingenjör

Serviceingenjör, gruva/metallurgi

Valsverksingenjör, högskoleingenjör

Datagrafiker, teknisk illustratör

GIS-ingenjör

Illustratör, teknisk

Kart- och mätingenjör

Kartingenjör

Lantmäteriingenjör

Mät- och kartingenjör

Mätingenjör, lantmäteri

Mätningsingenjör, karttekniskt arbete

Stereoingenjör

Stereooperatör

Teknikillustratör

Teknisk illustratör

Anstaltsingenjör

Beredningsingenjör, textil, trä m.m.

Biogasingenjör

Mycket låg konkurrens

Bryggeriingenjör

Förpackningsutvecklare

Högskoleingenjör, textil, trä m.m.

Ingenjör, textil, trä m.m.

Konstruktör, textil, trä m.m.

Konsult, storköks

Kontrollingenjör, textil, trä m.m.

Kontrolloperatör, metallprodukter

Mycket låg konkurrens

Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning

Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Livsmedelsingenjör

Materialplanerare, högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Mejeriingenjör

Mycket låg konkurrens

Mjölkmästare

Planeringsingenjör, textil, trä m.m.

Produktionsingenjör, textil, trä m.m.

Serviceingenjör, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Smörmästare

Storkökskonsult

Textilingenjör

Tryckeriingenjör

Mycket låg konkurrens

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Låg konkurrens

Meteorologassistent, försvaret

Mycket låg konkurrens

Nätverksadministratör

Mycket låg konkurrens

Nätverkskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Nätverksoperatör, data

Låg konkurrens

Supportingenjör, IT

Mycket låg konkurrens

Systemadministratör, datatekniker

Mycket låg konkurrens

Systeminstallatör

Webbadministratör

Låg konkurrens

Konsoloperatör

Låg konkurrens

Systemoperatör

Kameraoperatör

Bildingenjör

Ljudingenjör

Sceninspektör

Videotekniker, inspelning, överföring etc.

Överspelningstekniker

Larmoperatör

Nätverksoperatör, radio

Radiooperatör

Satellitövervakare

Sjöbevakningsassistent

SOS-operatör

Mycket låg konkurrens

Audiologiingenjör

Mycket låg konkurrens

Hjälpmedelsingenjör

Mycket låg konkurrens

Hörselingenjör

Mycket låg konkurrens

Hörseltekniker

Mycket låg konkurrens

Hörselvårdsingenjör

Mycket låg konkurrens

Hörselvårdstekniker

Klinikingenjör

Mediciningenjör

Medicinteknisk ingenjör

Mycket låg konkurrens

Ortopedingenjör

Mycket låg konkurrens

Protesingenjör

Mycket låg konkurrens

Rehabiliteringsingenjör

Röntgentekniker

Sjukhusingenjör

Elingenjör, fartyg

Fartygsingenjör

Sjöingenjör

Sjömaskinist

Båtman, sjöfartsverket

Färjförare

Lotsförman

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Sjökapten

Sjöräddningsledare

Överstyrman

Flygförare

Flygnavigatör

Helikopterförare

Brandingenjör

Brandinspektör

Brandskyddsingenjör

Byggnadsinspektör

Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Riskingenjör, brandskydd

Skyddsrumsinspektör

Arbetsmiljöhandläggare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljökonsulent

Balans

Baninspektör, järnväg

Balans

Besiktningsingenjör, bilprovning

Balans

Besiktningsingenjör, säkerhet

Balans

Bilbesiktningsingenjör

Balans

Bilinspektör

Distriktsinspektör, yrkesinspektionen

Balans

Fartygsinspektör

Balans

Fordonsingenjör, Trafikverket

Balans

Förarprövare

Företagsgymnast

Låg konkurrens

Kemikalieinspektör

Balans

Luftfartsingenjör

Balans

Luftfartsinspektör

Skyddsingenjör

Skyddsombud, förtroendevald

Låg konkurrens

Strålskyddsingenjör

Balans

Säkerhetsingenjör

Balans

Säkerhetsinspektör

Balans

Trafikinspektör

Yrkesinspektör

Fiskeriingenjör

Fiskeriinspektör

Låg konkurrens

Frökontrollant, laboratorium

Låg konkurrens

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Låg konkurrens

Försökstekniker, trädgårdsodling

Låg konkurrens

Försökstekniker, vattenbruk

Låg konkurrens

Försökstekniker, växtodling

Inspektor, husdjursuppfödning

Låg konkurrens

Kyrkogårdsföreståndare

Låg konkurrens

Laboratoriebiträde, frökontroll

Landskapsingenjör, rådgivning

Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning

Parkförvaltare

Trädgårdsingenjör

Låg konkurrens

Försökstekniker, skogsbruk

Miljöhandläggare (natur), övrig

Skogsfaktor, förvaltning

Skogsinspektör

Skogvaktare, förvaltning

Låg konkurrens

Djurskyddsinspektör

Mycket låg konkurrens

Hygiensjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Hygiensköterska

Låg konkurrens

Hälsoskyddsinspektör

Låg konkurrens

Hälsovårdsinspektör

Låg konkurrens

Livsmedelsinspektör

Låg konkurrens

Miljö- och hälsoskyddshandläggare

Låg konkurrens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöcontroller

Låg konkurrens

Miljöhandläggare, hälsa

Miljöingenjör

Miljöinspektör

Miljökonsult

Miljörevisor

Låg konkurrens

Miljöskyddschef

Låg konkurrens

Miljöskyddshandläggare

Låg konkurrens

Miljöskyddsinspektör

Miljövårdsingenjör

Glasögonoptiker

Mycket låg konkurrens

Företagssjukgymnast

Djursjukskötare

Hörselvårdsassistent

Mycket låg konkurrens

Allergisjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Astmasjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Astmasköterska

Mycket låg konkurrens

Blodtryckssköterska

Mycket låg konkurrens

Diabetessjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Diabetessköterska

Mycket låg konkurrens

Dialyssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Hypertonisjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Infektionssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Infektionssköterska

Mycket låg konkurrens

Kirurgsjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, allergi

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, astma

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, diabetes

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, dialys

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, hypertoni

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, infektion

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, kirurgi

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, medicin

Mycket låg konkurrens

Stomisjuksköterska

Operationssjuksköterska

Operationssköterska

Sjuksköterska, operation

Geriatriksjuksköterska

Sjuksköterska, geriatrik

Sjuksköterska, äldresjukvård

Psykiatrisjuksköterska

Sjuksköterska, psykiatrisk vård

Mycket låg konkurrens

Radiologisjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Röntgensjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Röntgensköterska

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, diagnostisk radiologi

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, röntgen

Företagssjuksköterska

Företagssköterska

Mycket låg konkurrens

Kommunsjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Mottagningssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Mottagningssköterska

Onkologisjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Ortopedsjuksköterska

Personalsjuksköterska

Sjuksköterska, företagshälsovård

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, hemsjukvård

Sjuksköterska, onkologi

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, ortopedi

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, ospec

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, ospec, vårdcentral

Sjuksköterska, palliativ vård

Sjuksköterska, ögonsjukvård

Mycket låg konkurrens

Smärtsjuksköterska

Ögonsjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Laboratorieföreståndare, sjukhus

Mycket låg konkurrens

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Mycket låg konkurrens

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Mycket låg konkurrens

Förskollärare

Mycket låg konkurrens

Lärare, förskola

Mycket låg konkurrens

Montessorilärare, förskola

Mycket låg konkurrens

Resurspedagog, förskola m.m.

Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, förskola

Dansinstruktör

Datainstruktör

Flyginstruktör

Hemslöjdskonsulent

Länshemslöjdskonsulent

Naturskoleföreståndare

Slöjdkonsulent

Slöjdlärare, kursverksamhet

Sömnadskonsulent

Aktieförvaltare

Börsmäklare

Börsombud

Företagsmäklare

Kapitalförvaltare

Portföljförvaltare

Låg konkurrens

Fritidsombud, försäkringar

Låg konkurrens

Fälttjänsteman, försäkringar

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringsförmedlare

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringskonsulent

Låg konkurrens

Försäkringsmäklare

Låg konkurrens

Försäkringsombud

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringsspecialist

Låg konkurrens

Försäkringssäljare

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Försäljare, försäkringar

Låg konkurrens

Försäljningschef, försäkringar

Låg konkurrens

Kundtjänsteman, försäkring

Låg konkurrens

Riskbedömare

Låg konkurrens

Riskingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Säljare, försäkringar

Låg konkurrens

Bostadsförvaltare

Låg konkurrens

Bostadsinspektör, fastighetsföretag

Låg konkurrens

Driftchef, fastighetsförvaltning

Låg konkurrens

Fastighetsadministratör

Låg konkurrens

Fastighetsekonom, förvaltning

Låg konkurrens

Fastighetsförmedlare

Låg konkurrens

Fastighetsförvaltare

Låg konkurrens

Fastighetsinspektör

Låg konkurrens

Förvaltare, fastigheter

Låg konkurrens

Hyresförhandlare

Låg konkurrens

Hyresinspektör

Låg konkurrens

Kvalitetssamordnare, bostadsföretag

Låg konkurrens

Miljösamordnare, bostadsföretag

Låg konkurrens

Områdesförvaltare, fastighet

Researrangör

Reseorganisatör

Låg konkurrens

Area manager, försäljning

Låg konkurrens

Avdelningschef, företagsförsäljning

Låg konkurrens

Distriktsrepresentant, försäljning

Låg konkurrens

Exportförsäljare

Låg konkurrens

Företagsförsäljare

Låg konkurrens

Företagssäljare

Låg konkurrens

Försäljare inom teknik och medicin

Låg konkurrens

Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Låg konkurrens

Försäljare, partihandel

Låg konkurrens

Försäljare, representant

Låg konkurrens

Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Låg konkurrens

Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Låg konkurrens

Husförsäljare

Låg konkurrens

Innesäljare, företagssäljare

Låg konkurrens

Marknadsförare, säljare

Låg konkurrens

Marknadsundersökare, säljare

Låg konkurrens

Produktchef, försäljning

Låg konkurrens

Representant, serviceföretag

Låg konkurrens

Säljledare, företag

Låg konkurrens

Inköpare

Låg konkurrens

Inköpsansvarig

Inköpschef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Inköpsingenjör

Låg konkurrens

Inköpsledare

Mycket låg konkurrens

Inköpsplanerare

Låg konkurrens

Inköpssamordnare

Mycket låg konkurrens

Inköpstekniker

Låg konkurrens

Logistiker, inköpare

Låg konkurrens

Uppköpare

Auktionsförrättare

Låg konkurrens

Besiktningsingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Besiktningsman, försäkring

Låg konkurrens

Bilskadeinspektör, försäkring

Låg konkurrens

Båtskadeinspektör

Låg konkurrens

Civilskadeinspektör

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Skadebesiktningsman, försäkring

Låg konkurrens

Skadeingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Skadeinspektör, försäkring

Låg konkurrens

Skadetekniker, försäkringsbolag

Hög konkurrens

Gruppföreståndare, bank

Hög konkurrens

Kreditbedömare

Balans

Offertingenjör

Balans

Orderadministratör, handläggare

Balans

Orderfördelare

Balans

Orderingenjör

Balans

Orderuppföljare

Låg konkurrens

Köp- och försäljningsmäklare

Låg konkurrens

Exportspeditör

Låg konkurrens

Flygspeditör

Låg konkurrens

Importspeditör

Låg konkurrens

Speditionsförman

Låg konkurrens

Speditör

Låg konkurrens

Speditör, logistiker

Låg konkurrens

Transportingenjör

Arbetsförmedlare

Platsförmedlare

Ackvisitör, annonser

Arrangörsutvecklare

Artistförmedlare

Eventarrangör

Festarrangör

Festivalarrangör

Förlagsfaktor

Mässarrangör

Sponsoransvarig, idrottsförening

Utställningsproducent, övrig

Hög konkurrens

Administratör, administrativ assistent

Facklig förtroendeman

Facklig förtroendevald

Förbundskonsulent, intresseorganisation

Förtroendevald, byggnadsnämnd

Förtroendevald, intagningsnämnd

Förtroendevald, intresseorganisation

Förtroendevald, socialnämnd

Låg konkurrens

Informationsassistent, miljöfrågor

Kassör, förening

Klinisk prövningsassistent

Hög konkurrens

Kundansvarig, bostadsföretag

Kursadministratör

Lokalvårdsinspektör

Ordförande, bostadsrättsförening

Ordförande, idrottsförening

Planeringschef, mindre företag m.m

Projektledare, administratör

Protokollförare, riksdag

Prövningsassistent, klinisk

Studentambassadör

Studieadministratör

Studieorganisatör

Studiestödsutredare

Styrelseledamot, förening

Styrelseordförande, förening

Städinspektör

Hög konkurrens

Störningshandläggare, bostadsföretag

Utbildningsadministratör

Verksamhetsledare, studieförbund

Bouppteckningsförrättare

Förmyndare

Protokollförare, domstol

Låg konkurrens

Ekonomiansvarig, övrig

Låg konkurrens

Förvaltningsekonom, fastighetsbolag

Låg konkurrens

Lantbruksbokförare

Låg konkurrens

Redovisningsansvarig, övrig

Revisor, förtroendevald

Kustbevakningsinspektör

Tullinformatör

Tullinspektör

Balans

Skattehandläggare, övrig

Balans

Taxeringsinspektör

Låg konkurrens

Bidragssekreterare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringskassehandläggare

Låg konkurrens

Försäkringskassetjänsteman

Låg konkurrens

Försäkringskonsult, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Handläggare, arbetslöshetskassa

Låg konkurrens

Handläggare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Kassaföreståndare, A-kassa

Låg konkurrens

Kassaredogörare, A-kassa

Låg konkurrens

Omprövare, A-kassa

Låg konkurrens

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Låg konkurrens

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Sjukkontrollant, försäkringskassa

Låg konkurrens

Socialförsäkringstjänsteman

Låg konkurrens

Utredare, försäkringskassa

Restauranginspektör

Tillståndsinspektör

Mycket låg konkurrens

Inspektör, kriminalavdelning

Mycket låg konkurrens

Kriminalinspektör

Mycket låg konkurrens

Polis, inspektör

Mycket låg konkurrens

Polisinspektör

Låg konkurrens

Anhörigkonsulent

Låg konkurrens

Anhörigterapeut

Låg konkurrens

Barnomsorgsinspektör

Låg konkurrens

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Låg konkurrens

Behovsbedömare

Låg konkurrens

Biståndsbedömare

Låg konkurrens

Droginformatör

Låg konkurrens

Församlingssyster

Låg konkurrens

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Låg konkurrens

Hemtjänstinspektör

Låg konkurrens

Äldreomsorgsinspektör

Låg konkurrens

Övervakare

Aerobicsinstruktör

Babysiminstruktör

Balans

Barnkonsulent, församling

Balans

Barnkörledare

Balans

Barnledare, församling

Distriktskonsulent, hälsoinformatör

Dykinstruktör

Fallskärmsinstruktör

Fitnessinstruktör

Friskvårdsinstruktör

Balans

Fritidsgårdsföreståndare

Balans

Fritidsinstruktör

Föreningsinstruktör

Balans

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Balans

Församlingsassistent, skolbarn, ungdom, vuxna

Balans

Församlingspedagog

Golfinstruktör, friskvård

Gymnastikinstruktör, motion

Balans

Gårdsföreståndare, fritidsgård

Hälsoinformatör

Karateinstruktör

Klätterinstruktör, friskvård

Motionsinstruktör

Salsainstruktör, motion

Seglarinstruktör

Snowboardinstruktör, friskvård

Spinninginstruktör

Stavgångsinstruktör

Tennisinstruktör, motion

Vattenaerobicsinstruktör

Vattengymnastikinstruktör

Workoutinstruktör

Yoga instruktör

Affärsdekoratör

Animatör

Ateljédekoratör

Balans

Blankettkonstruktör

Butikskommunikatör

Chefsdekoratör

Dataanimatör

Dekoratör, affär

Dekoratör, inredning

Dekoratör, utställning

Balans

Dessinatör

Illustratör, övrig

Inredare, övrig

Inredningskonsulent, övrig

Inredningskonsult, övrig

Korsordskonstruktör

Korsordsredaktör

Mässdekoratör

Reklamdekoratör

Scendekoratör

Teaterdekoratör

Föreläsare

Presentatör, radio, TV m.m.

Programannonsör

Programpresentatör

TV-presentatör

Hög konkurrens

Ackompanjatör, populärmusik

Hög konkurrens

Arrangör, populärmusik

Hög konkurrens

Kompositör, populärmusik

Hög konkurrens

Körsångare, populärmusik

Magdansös

Imitatör

Banracingförare

Bilförare, tävling

Bilrallyförare

Distriktsinstruktör, idrott

Enduroförare

Fotbollsinstruktör

Förbundstränare

Golfinstruktör

Hästdressör

Idrottsinstruktör

Idrottsutövare, professionell

Instruktör, idrott

Klätterinstruktör

Mc-förare, tävling

Motocrossförare

Motorcykelförare, tävling

Professionell idrottsutövare

Racerförare

Rallyförare

Ridinstruktör

Ridskoleinstruktör

Salsainstruktör

Simhoppsinstruktör

Siminstruktör

Skidinstruktör

Styrkeinstruktör

Tennisinstruktör

Träningsinstruktör

Ungdomsinstruktör, idrott

Ackvisitör, rekvisitör

Attributör

Kostymör

Rekvisitör

Rekvisitörsassistent

Scenförman

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Pastor, frikyrkoförsamling

Präst, frikyrkoförsamling

Hög konkurrens

Stansoperatör

Mycket låg konkurrens

Expeditionsföreståndare, sjukvård

Mycket låg konkurrens

Klinikadministratör

Låg konkurrens

Personaladministratör, personalredogörare

Låg konkurrens

Personalassistent, personalredogörare

Låg konkurrens

Personalredogörare

Låg konkurrens

Personalsekreterare, personalredogörare

Mycket låg konkurrens

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Låg konkurrens

Administratör, löner

Låg konkurrens

Avlöningskontorist

Låg konkurrens

Avlöningsuträknare

Hög konkurrens

Bokförare

Hög konkurrens

Bokföringsassistent

Hög konkurrens

Bokföringskontorist

Hög konkurrens

Hamnkassör

Hög konkurrens

Kassaförvaltare

Hög konkurrens

Kassör, kontor

Hög konkurrens

Kontorist, bokföring, fakturering

Hög konkurrens

Kontorskassör

Hög konkurrens

Kyrkokassör

Hög konkurrens

Lantbrukskassör

Låg konkurrens

Löneadministratör

Låg konkurrens

Löneassistent

Låg konkurrens

Löneförrättare

Låg konkurrens

Lönehandläggare

Låg konkurrens

Lönekontorist

Hög konkurrens

Redovisningskonsult, bokföring, fakturering

Balans

Administratör, lager

Balans

Expeditör, lager

Balans

Förrådsansvarig

Balans

Förrådsarbetare, lager

Förrådschef

Balans

Förrådsförvaltare

Balans

Förrådsman

Balans

Förrådsmästare

Balans

Lageradministratör

Balans

Lagerföreståndare

Balans

Lagerförvaltare

Magasinsföreståndare

Balans

Materialfördelare

Balans

Materialförvaltare, förråd

Låg konkurrens

Busstationsföreståndare

Låg konkurrens

Expeditionsföreståndare, järnväg

Låg konkurrens

Expeditör, spedition

Låg konkurrens

Förtullare

Låg konkurrens

Godscentralföreståndare

Låg konkurrens

Godsexpeditör

Låg konkurrens

Gästhamnsuppbördsman

Låg konkurrens

Hamnförman

Låg konkurrens

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Låg konkurrens

Lastningsförman

Låg konkurrens

Rampförman, flygplats

Låg konkurrens

Stationsföreståndare, järnväg

Låg konkurrens

Stationsföreståndare, vägtrafik

Låg konkurrens

Trafikförman, vägtrafik

Låg konkurrens

Trafikkontrollör, flyg

Låg konkurrens

Trafikplanerare, transportföretag

Låg konkurrens

VTS-operatör

Hög konkurrens

Administratör, allmänkontorist

Hög konkurrens

Assistent, bostadsförmedling

Hög konkurrens

Assistent, inköp, orderbehandling

Låg konkurrens

Besöksbokare

Besöksintervjuare

Hög konkurrens

Bostadsförmedlare

Hög konkurrens

Expeditör, facklig organisation

Hög konkurrens

Folkbokföringshandläggare

Hög konkurrens

Förlagsassistent

Hög konkurrens

Församlingssekreterare

Hög konkurrens

Försäkringsassistent

Hög konkurrens

Försäkringsmäklarassistent

Hög konkurrens

Försäljningsadministratör

Hög konkurrens

Försäljningsassistent

Hög konkurrens

Försäljningssekreterare

Hög konkurrens

Förvaltningsassistent

Hög konkurrens

Inköpsadministratör

Hög konkurrens

Inköpsassistent

Hög konkurrens

Inköpskontorist

Hög konkurrens

Inköpssekreterare

Intervjuare, opinions- o. marknadsundersökning

Hög konkurrens

Lägenhetsförmedlare

Marknadsundersökare, intervjuare

Hög konkurrens

Mäklarassistent, försäkringar

Hög konkurrens

Orderadministratör, orderassistent

Rösträknare

Hög konkurrens

Uthyrare, bostadsförmedlare

Hög konkurrens

Övervakningskontorist

Hög konkurrens

Affärskassör

Hög konkurrens

Affärskassörska

Hög konkurrens

Badhuskassör

Hög konkurrens

Biljettförsäljare

Hög konkurrens

Biljettkassörska

Hög konkurrens

Biografkassör

Hög konkurrens

Biokassörska

Hög konkurrens

Butikskassör

Hög konkurrens

Försäljare, biljett

Hög konkurrens

Hotellkassör

Hög konkurrens

Informationskassör, butik

Hög konkurrens

Kassaoperatör, spel

Hög konkurrens

Kassör, butik

Hög konkurrens

Kassör, restaurang

Hög konkurrens

Kassörska, butik

Hög konkurrens

Kassörska, restaurang

Hög konkurrens

Lottförsäljare

Hög konkurrens

Parkeringskassör

Hög konkurrens

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Hög konkurrens

Resesäljare, biljettförsäljare

Hög konkurrens

Restaurangkassör

Hög konkurrens

Snabbköpskassör

Hög konkurrens

Spritkassör

Hög konkurrens

Teaterkassör

Hög konkurrens

Utgångskassör

Hög konkurrens

Bankexpeditör

Hög konkurrens

Bankkassör

Hög konkurrens

Kassainstruktör

Hög konkurrens

Kassör, bank

Hög konkurrens

Kassörska, bank, post

Hög konkurrens

Postexpeditör

Hög konkurrens

Postkassör

Hög konkurrens

Poststationsföreståndare

Hög konkurrens

Valutaförsäljare

Kronoinspektör

Lagsökningsman

Hög konkurrens

Biljettör, resebyrå

Hög konkurrens

Flygreseförsäljare

Hög konkurrens

Försäljare, resor

Hög konkurrens

Reseförsäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Turistbyråföreståndare

Hög konkurrens

Turistinformatör

Balans

Föreståndare, stugby

Balans

Föreståndare, vandrarhem

Låg konkurrens

Informatör, upplysningstjänst

Låg konkurrens

Kundmottagare, övrig

Balans

Vandrarhemsföreståndare

Hög konkurrens

Beställningsoperatör

Hög konkurrens

Expeditör, telefonist

Hög konkurrens

Expeditör, telex

Låg konkurrens

Kommunikatör, kundtjänst callcenter

Hög konkurrens

Telegrafexpeditör

Låg konkurrens

Telekommunikatör, kundtjänst callcenter

Hög konkurrens

Informationsassistent, trafikinformatör

Hög konkurrens

Informatör, trafikinformation

Balans

Spärrexpeditör

Balans

Stationsexpeditör

Hög konkurrens

Trafikexpeditör, flyg

Hög konkurrens

Trafikinformatör

Balans

Busskonduktör

Balans

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Balans

Järnvägskonduktör

Balans

Konduktör, järnväg

Balans

Spårvagnskonduktör

Företagsguide

Platschef, reseföretag

Dietföreståndare

Ekonomiföreståndare, fartyg

Ekonomiföreståndare, storkök

Föreståndare, kursgård

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Internatföreståndare

Kursgårdsföreståndare

Köksföreståndare

Skolbespisningsföreståndare

Skolmåltidsföreståndare

Storhushållsföreståndare

Låg konkurrens

Grillkock, gatukök/snabbmatsrestaurang

Köksmästare

Mycket låg konkurrens

Placör

Mycket låg konkurrens

Servitör

Låg konkurrens

Barnskötare

Låg konkurrens

Barnsköterska, förskola

Låg konkurrens

Barnvårdare, förskola

Balans

Elevstödjare

Låg konkurrens

Föreningsgårdsarbetare

Låg konkurrens

Församlingsassistent, förskolebarn

Låg konkurrens

Förskoleassistent

Balans

Kamratstödjare

Låg konkurrens

Lekplatsföreståndare

Låg konkurrens

Resursassistent, förskola

Låg konkurrens

Resurslärare, elevassistent förskola

Ambulansförare, sjukvårdare

Ambulansföreståndare

Barnsköterska, sjukvård

Mycket låg konkurrens

Operationsassistent, undersköterska

Patientövervakare

Röntgenbiträde

Sjukvårdare, ambulansförare

Träningslärare, rörelseträning

Undersköterska, mottagning

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, vårdinrättning

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, vård- och specialavdelning

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Anhörigstödjare

Anhörigvårdare

Avlastningsförälder

Avlösare

Familjehemsförälder

Fosterförälder

Habiliterare, undersköterska

Habiliteringsassistent, undersköterska

Låg konkurrens

Handikappassistent, vårdare och boendestödjare

Låg konkurrens

Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare

Heminstruktör

Mycket låg konkurrens

Hemsjukvårdare, undersköterska

Mycket låg konkurrens

Hemtjänstpersonal, undersköterska

Stödförälder

Stödperson

Undersköterska, habilitering

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, hemsjukvård

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, omvårdnadsassistent

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Låg konkurrens

Boendestödassistent

Låg konkurrens

Boendestödjare

Låg konkurrens

Mentalskötare

Låg konkurrens

Psykskötare

Låg konkurrens

Skötare, mentalvård

Låg konkurrens

Skötare, ospec

Låg konkurrens

Skötare, psykiatrisk vård

Låg konkurrens

Överskötare

Låg konkurrens

Käkkirurgitandsköterska

Låg konkurrens

Operationstandsköterska

Låg konkurrens

Ortodontitandsköterska

Låg konkurrens

Parodontologitandsköterska

Låg konkurrens

Profylaxtandsköterska

Låg konkurrens

Protetiktandsköterska

Låg konkurrens

Röntgentandsköterska

Låg konkurrens

Sjukhustandsköterska

Låg konkurrens

Tandsköterska

Låg konkurrens

Övertandsköterska

Hundmassör

Låg konkurrens

Hästmassör

Mycket låg konkurrens

Steriltekniker, undersköterska

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, sterilcentral

Balans

Damfrisör

Balans

Frisör

Balans

Frisöraspirant

Balans

Herrfrisör

Balans

Hårfrisör

Balans

Massör, ospec

Balans

Massör, personer

Nagelskulptör

Skönhetsterapeut

Skönhetsvårdare

Skönhetsvårdsassistent

Begravningsbyråföreståndare

Begravningsentreprenör

Borgerlig vigselförrättare

Föreståndare, begravningsbyrå

Materialförvaltare

Låg konkurrens

Ambulansförare, brandman

Låg konkurrens

Brandförman

Låg konkurrens

Brandman, ambulansförare

Låg konkurrens

Rökdykare

Låg konkurrens

Dörrvakt

Låg konkurrens

Hundförare, väktare

Låg konkurrens

Livvakt, övrig

Låg konkurrens

Personskyddsväktare, övrig

Låg konkurrens

Sjöfartskontrollant

Trafikövervakare

Låg konkurrens

Värdetransportör

Låg konkurrens

Arbetsinstruktör, kriminalvård

Låg konkurrens

Bevakningsföreståndare

Låg konkurrens

Fångtransportör

Låg konkurrens

Transportförare, persontransport

Skidpatrullör

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Avdelningschef, försäljning dagligvaror

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Hög konkurrens

Charkarbetare, försäljning livsmedel

Hög konkurrens

Charkuteribiträde, försäljning livsmedel

Hög konkurrens

Charkuterist, försäljning livsmedel

Hög konkurrens

Fiskförsäljare

Hög konkurrens

Försäljare, Hemglass

Hög konkurrens

Försäljare, pressbyrå

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Hög konkurrens

Blomsterdekoratör

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Hög konkurrens

Butikssäljare, böcker

Hög konkurrens

Fotoförsäljare

Hög konkurrens

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Hög konkurrens

Försäljare, fackhandel

Hög konkurrens

Försäljare, kläder

Hög konkurrens

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Hög konkurrens

Försäljare, möbler, husgeråd

Hög konkurrens

Försäljare, ospec detaljhandel

Hög konkurrens

Försäljare, proffsmarknad

Hög konkurrens

Försäljare, yrkesbutik

Hög konkurrens

Klädförsäljare

Hög konkurrens

Möbelförsäljare

Hög konkurrens

Möbelhandlare

Hög konkurrens

Skoförsäljare

Caféföreståndare

Kaféföreståndare

Hög konkurrens

Försäljare, kiosk

Hög konkurrens

Kioskföreståndare

Hög konkurrens

Kioskförsäljare

Bensinmacksföreståndare

Bensinstationsföreståndare

Föreståndare, bensinstation

Hög konkurrens

Bilförsäljare

Hög konkurrens

Båtförsäljare

Hög konkurrens

Försäljare, bil

Hög konkurrens

Försäljare, båt

Hög konkurrens

Husvagnsförsäljare

Låg konkurrens

Abonnemangsförsäljare

Butiksdemonstratör

Låg konkurrens

Callcenterpersonal, försäljning

Demonstratör

Låg konkurrens

Försäljare, telefon

Hemförsäljare

Hempartyförsäljare

Hyresförmedlare

Låg konkurrens

Innesäljare, kommunikatör, telefonförsäljning

Låg konkurrens

Internetförsäljare

Låg konkurrens

Kommunikatör, telefonförsäljning

Leasingadministratör

Matinspiratör

Låg konkurrens

Postorderförsäljare

Solarieföreståndare

Låg konkurrens

Telefonförsäljare

Låg konkurrens

Telekommunikatör, försäljning callcenter

Låg konkurrens

Grönsaksodlare

Förädlingsarbetare, trädgård

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Låg konkurrens

Kyrkogårdsförman

Låg konkurrens

Miljövärd

Låg konkurrens

Parkföreståndare

Låg konkurrens

Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Avbytare, djurskötsel

Låg konkurrens

Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Djurskötare, lantbruk

Låg konkurrens

Fårskötare

Låg konkurrens

Fåruppfödare

Låg konkurrens

Grisskötare

Låg konkurrens

Grisuppfödare

Låg konkurrens

Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Husdjursskötare, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Hästskötare

Låg konkurrens

Hästuppfödare

Låg konkurrens

Jordbrukare, husdjursuppfödning

Låg konkurrens

Klövvårdare

Låg konkurrens

Kreatursskötare

Låg konkurrens

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Lantarbetare, djurskötare

Låg konkurrens

Lantbrukare, husdjursuppfödning

Låg konkurrens

Mjölkbonde

Låg konkurrens

Mjölkproducent

Låg konkurrens

Serviceassistent, svinskötsel

Låg konkurrens

Skötare, häst

Låg konkurrens

Stallförman

Låg konkurrens

Svinskötare

Låg konkurrens

Svinuppfödare

Låg konkurrens

Tjurskötare

Låg konkurrens

Travhästuppfödare

Låg konkurrens

Broilerskötare

Låg konkurrens

Djuruppfödare, fjäderfä

Låg konkurrens

Fjäderfäskötare

Låg konkurrens

Fjäderfäuppfödare

Låg konkurrens

Hönseriägare

Låg konkurrens

Hönsskötare

Låg konkurrens

Kalkonuppfödare

Låg konkurrens

Kycklingskötare

Låg konkurrens

Kycklinguppfödare

Låg konkurrens

Strutsuppfödare

Biskötare

Djurskötare, djurpark, cirkus

Djurskötare, försöksdjur

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Djuruppfödare, övriga

Djurvårdare, försöksdjur

Fågelskötare

Försöksdjursskötare

Försöksdjurstekniker

Försökstekniker, djur

Hunddressör

Hundfrisör

Hundskötare

Hunduppfödare

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Kennelföreståndare

Minkskötare

Minkuppfödare

Pälsdjursskötare

Pälsdjursuppfödare

Renskötare

Smådjursskötare

Uppfödare, sällskapsdjur

Låg konkurrens

Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsförman, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsskötare, blandad drift

Låg konkurrens

Lantarbetare, djurskötare o. maskinförare

Låg konkurrens

Lantbruksförman, blandad drift

Låg konkurrens

Revirförvaltare

Låg konkurrens

Skogsarbetare, röjning

Låg konkurrens

Skogsarbetare, övrig

Låg konkurrens

Skogsröjare

Bergförstärkare

Bergoperatör

Gravstensmontör

Gravör, sten

Stengravör

Skorstensinstallatör

Skorstensmontör

Skorstensreparatör

Mycket låg konkurrens

Stenmontör

Mycket låg konkurrens

Stuckatör

Betongelementmontör

Låg konkurrens

Fönstermontör, snickare

Låg konkurrens

Fönstersnickare

Låg konkurrens

Montör, inredning

Låg konkurrens

Väggmontör

Mycket låg konkurrens

Banreparatör

Mycket låg konkurrens

Fjärrvärmerörläggare

Mycket låg konkurrens

Järnvägsreparatör

Mycket låg konkurrens

Pipelinemontör

Mycket låg konkurrens

Reparatör, ban-

Mycket låg konkurrens

Räckesmontör

Mycket låg konkurrens

Rörläggare

Mycket låg konkurrens

Skyltmontör, trafikskyltar

Mycket låg konkurrens

VA-rörläggare

Husmontör

Montör, tält, läktare

Rivningsarbetare, övrig

Skyltmontör, övrigt

Mycket låg konkurrens

Ställningsmontör

Mycket låg konkurrens

Takmontör

Mycket låg konkurrens

Undertaksmontör

Isoleringsmontör

Rörisolerare

Bilglasmontör

Glasmontör

Mycket låg konkurrens

Bevattningsmontör

Mycket låg konkurrens

Fläktmontör, installation

Mycket låg konkurrens

Industrirörmontör

Mycket låg konkurrens

Installationsmontör, sprinkler

Mycket låg konkurrens

Kyl & Värmepumpmontör

Mycket låg konkurrens

Kylmontör

Mycket låg konkurrens

Montagemontör, butik

Mycket låg konkurrens

Montör, rör

Mycket låg konkurrens

Oljeeldningsinstallatör

Mycket låg konkurrens

Oljeeldningsmontör

Mycket låg konkurrens

Rörinspektör

Mycket låg konkurrens

Rörmokare

Mycket låg konkurrens

Rörmontör

Mycket låg konkurrens

Rörnätsmontör

Mycket låg konkurrens

Servicemontör, VVS

Mycket låg konkurrens

Sprinklerinstallatör

Mycket låg konkurrens

Sprinklermontör

Mycket låg konkurrens

Ventilationsmontör

Mycket låg konkurrens

VVS-installatör

Mycket låg konkurrens

VVS-montör

Mycket låg konkurrens

Värmemontör

Mycket låg konkurrens

Värmepumpsmontör

Mycket låg konkurrens

Elinstallatör

Mycket låg konkurrens

Elmontör, installation elcentral

Mycket låg konkurrens

Elreparatör, installation

Mycket låg konkurrens

Elskyltsmontör

Mycket låg konkurrens

Montör, installation el

Mycket låg konkurrens

Resemontör, elektriker

Mycket låg konkurrens

Skyltmontör, elskyltar

Mycket låg konkurrens

Starkströmselektriker

Låg konkurrens

Driftchef, fastighetsskötare

Låg konkurrens

Fastighetsreparatör

Låg konkurrens

Fastighetsskötare

Låg konkurrens

Kundvärd, bostadsföretag

Låg konkurrens

Områdesansvarig, fastighetsskötare

Låg konkurrens

Vaktmästare, fastighetsskötare

Låg konkurrens

Värmeskötare, fastighet

Fasadmontör

Låg konkurrens

Fönsterhantverkare

Låg konkurrens

Fönsterrenoverare

Låg konkurrens

Fönstertekniker

Montör, klätterväggar

Mycket låg konkurrens

Portmontör

Mycket låg konkurrens

Möbellackerare

Låg konkurrens

Blästrare, fasadrengöring

Låg konkurrens

Desinfektör

Låg konkurrens

Desinsektör

Låg konkurrens

Fasadrengörare

Låg konkurrens

Högtryckstekniker

Låg konkurrens

Projektilröjare

Låg konkurrens

Skadedjursinspektör

Mycket låg konkurrens

Blylödare

Mycket låg konkurrens

Hårdlödare

Mycket låg konkurrens

Lödare, metall

Mycket låg konkurrens

Maskinlödare

Mycket låg konkurrens

Mjuklödare

Mycket låg konkurrens

Rörsvetsare

Mycket låg konkurrens

Slaglödare

Mycket låg konkurrens

Svetsare, rör

Mycket låg konkurrens

Tennlödare

Mycket låg konkurrens

Bilskadereparatör, plåt

Mycket låg konkurrens

Plåtmontör

Mycket låg konkurrens

Skadereparatör, bilplåt

Armeringsmontör

Formreparatör

Järnkonstruktionsmontör

Metallkonstruktionsmontör

Pannmontör

Stålkonstruktionsmontör

Liftmontör

Liftreparatör

Dykarskötare

Röjdykare

Verktygsoperatör

Bladskötare

Götslipare

Götsynare

Mycket låg konkurrens

Arbetsfordonsreparatör

Mycket låg konkurrens

Bilmontör, reparation

Mycket låg konkurrens

Bilmotorreparatör

Mycket låg konkurrens

Bilreparatör

Mycket låg konkurrens

Bussreparatör

Mycket låg konkurrens

Båtmotorreparatör

Mycket låg konkurrens

Cykelreparatör

Mycket låg konkurrens

Dieselmotorreparatör

Mycket låg konkurrens

Grävmaskinsreparatör

Mycket låg konkurrens

Lastbilsreparatör

Mycket låg konkurrens

Maskinreparatör, lantbruks- o. anläggningsmaskiner

Mycket låg konkurrens

Mopedreparatör

Mycket låg konkurrens

Motorcykelreparatör

Mycket låg konkurrens

Motorfordonsreparatör

Mycket låg konkurrens

Motorreparatör, fordon

Mycket låg konkurrens

Reparatör, arbetsfordon

Mycket låg konkurrens

Reparatör, cyklar

Mycket låg konkurrens

Reparatör, husvagnar

Mycket låg konkurrens

Reparatör, lastbilar

Mycket låg konkurrens

Reparatör, motorfordon

Mycket låg konkurrens

Reservdelsförsäljare

Mycket låg konkurrens

Trailerreparatör

Mycket låg konkurrens

Traktorreparatör

Mycket låg konkurrens

Truckreparatör

Flygmotorreparatör

Flygreparatör

Mycket låg konkurrens

Fartygsreparatör

Mycket låg konkurrens

Hydraulmontör

Mycket låg konkurrens

Hydraulreparatör

Mycket låg konkurrens

Lokreparatör

Mycket låg konkurrens

Maskinelev, sjöfart

Mycket låg konkurrens

Maskinmekaniker, övrig

Mycket låg konkurrens

Maskinmontör, installation, reparation

Mycket låg konkurrens

Maskinreparatör, industrimaskiner o. mekanisk utrustning

Mycket låg konkurrens

Motorreparatör, maskin

Mycket låg konkurrens

Motorskötare, fartyg

Mycket låg konkurrens

Pumpmontör, installation, reparation

Mycket låg konkurrens

Pumpreparatör

Mycket låg konkurrens

Reparatör, industrimaskiner

Mycket låg konkurrens

Reparatör, livflottar

Mycket låg konkurrens

Resemontör, maskin

Mycket låg konkurrens

Robotmontör, reparation

Mycket låg konkurrens

Servicemontör, industrimaskiner

Mycket låg konkurrens

Turbinmontör, installation, reparation

Mycket låg konkurrens

Turbinreparatör

Mycket låg konkurrens

Vagnreparatör

Mycket låg konkurrens

Elmontör, reparation elutrustning

Mycket låg konkurrens

Elmotorreparatör

Mycket låg konkurrens

Elreparatör, reparation

Mycket låg konkurrens

Elservicemontör

Mycket låg konkurrens

Hissmontör

Mycket låg konkurrens

Hissreparatör

Mycket låg konkurrens

Montör, reparation elutrustning

Mycket låg konkurrens

Reparatör, elmotor

Mycket låg konkurrens

Rulltrappmontör

Låg konkurrens

Apparatreparatör

Låg konkurrens

Billarmsinstallatör

Låg konkurrens

Brandlarmsinstallatör

Låg konkurrens

Bredbandsinstallatör

Låg konkurrens

Datamaskinreparatör

Låg konkurrens

Datatekniker, reparatör

Låg konkurrens

Datorreparatör

Låg konkurrens

Elektronikmontör, reparation

Låg konkurrens

Elektronikreparatör

Låg konkurrens

Fiberinstallatör

Låg konkurrens

Hemelektronikreparatör

Låg konkurrens

Hushållsmaskinreparatör

Låg konkurrens

Installatör, bredband

Låg konkurrens

Kabeloperatör, installation svagström

Låg konkurrens

Kontorsmaskinreparatör

Låg konkurrens

Larminstallatör

Låg konkurrens

Mobilreparatör

Låg konkurrens

Montör, reparation tele-elektronik

Låg konkurrens

Radioreparatör

Låg konkurrens

Reparatör, apparat

Låg konkurrens

Reparatör, datorer

Låg konkurrens

Reparatör, elektronik

Låg konkurrens

Reparatör, hushållsmaskiner

Låg konkurrens

Servicemontör, el-tele

Låg konkurrens

Servicemontör, hushållsmaskiner

Låg konkurrens

Signalmontör

Låg konkurrens

Signalreparatör

Låg konkurrens

Svagströmselektriker

Låg konkurrens

Svagströmsmontör

Låg konkurrens

Symaskinsreparatör

Låg konkurrens

Telefonmontör, installation

Låg konkurrens

Teleinstallatör

Låg konkurrens

Telemontör, installation

Låg konkurrens

Telereparatör

Låg konkurrens

Telesignalmontör

Låg konkurrens

Telesignalreparatör

Låg konkurrens

Televäxelmontör

Låg konkurrens

TV-reparatör

Låg konkurrens

Videoreparatör

Låg konkurrens

Vitvarumontör, reparation

Låg konkurrens

Vitvarureparatör

Låg konkurrens

Antennmontör, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Driftmontör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Ellinjemontör

Mycket låg konkurrens

Elmontör, linjemontör

Mycket låg konkurrens

Elreparatör, distribution

Mycket låg konkurrens

Elverksmontör

Mycket låg konkurrens

Kabelmontör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Kabeloperatör, linjemontör

Mycket låg konkurrens

Kabelreparatör

Låg konkurrens

Ledningsmontör, tele

Mycket låg konkurrens

Linjemontör, elkraft

Låg konkurrens

Linjemontör, tele

Mycket låg konkurrens

Linjereparatör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Stationsmontör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Ställverksmontör

Låg konkurrens

Telelinjemontör

Låg konkurrens

Teletekniker, linjemontör

Mycket låg konkurrens

Övermontör, elkraft

Låg konkurrens

Bössmakare