Lönestatistik: ä

Fänrik, förvaret

Överbefälhavare

Specialistofficer, sjömän, marinen

Soldat, sjömän, marinen

Yrkesmilitär

Kassadirektör, försäkringskassa

Länspolischef

Länsråd

Länsskattechef

Länsöverdirektör

Näringsfrihetsombudsman

Riksgäldsdirektör

Sändebud, beskickningschef

Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshiearki

Förläggare, med chefshiearki

Generaldirektör, affärsverk

Musikförläggare, med chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Budgetchef, verksamhetsnära chef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Kreditchef, verksamhetsnära chef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

HR-chef, verksamhetsnära chef

HR-director, verksamhetsnära chef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

HR-manager, verksamhetsnära chef

Human resources director, verksamhetsnära chef

Human resources manager, verksamhetsnära chef

Personalchef, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Personalintendent, verksamhetsnära chef

Personalkamrer, verksamhetsnära chef

Länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Näringslivschef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Kommunikationschef, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

Mediachef, verksamhetsnära chef

Presschef, verksamhetsnära chef

PR-chef, verksamhetsnära chef

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Informationschef, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Marknadschef, verksamhetsnära chef

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Städchef, funktions- eller mellanchef

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef

Kvalitetschef, verksamhetsnära chef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

Städchef, verksamhetsnära chef

Tvättchef, verksamhetsnära chef

Administrativ chef, verksamhetsnära chef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

CIO, information, verksamhetsnära chef

Datachef, verksamhetsnära chef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

IT-chef, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postcenterchef, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Transportchef, verksamhetsnära chef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Importchef, verksamhetsnära chef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Hamnfogde, verksamhetsnära chef

Hamnkapten, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Inköpschef, verksamhetsnära chef

Lagerchef, verksamhetsnära chef

Leveranschef, verksamhetsnära chef

Logistikchef, verksamhetsnära chef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Bokförläggare, utan chefshiearki

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Stadsträdgårdsmästare

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, skogsbruk

Jägmästare, skogsförvaltare

Stiftsjägmästare

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Prorektor, verksamhetsnära chef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Parkchef, verksamhetsnära chef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Försäkringskassechef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Bankchef, verksamhetsnära chef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Hotellchef, verksamhetsnära chef

Konferenschef, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Källarmästare, verksamhetsnära chef

Krögare, verksamhetsnära chef

Kökschef, verksamhetsnära chef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Grossist, verksamhetsnära chef

Partihandlare, verksamhetsnära chef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Turistchef, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

Campingchef, verksamhetsnära chef

Redare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Kärnfysiker

Kärnkraftsinspektör

Kemist, allmän

Kvartärgeolog

Aktuarie, försäkringsbolag

Försäkringsaktuarie

Försäkringsmatematiker

Livförsäkringsaktuarie

Biolog, cell och molekylär

Forskare, cell och molekylärbiologi

Molekylärbiolog

Näringsforskare

Näringsfysiolog

Biolog, växt- och djur

Forskare, växt och djurbiologi

Ärftlighetsforskare

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, läkemedel

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Fjäderfäkonsulent

Forskare, trädgårdsvetenskap

Instruktör, lantbruksnämnd

Konsulent, lantbruksnämnd

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtförädlare

Växtinspektör

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Lantmästare

Trädgårdsingenjör

Trädgårdstekniker

Distriktsjägmästare

Domänintendent

Jägmästare

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Skogsmästare, rådgivning

Skogsplanläggare

Yrkesjägare

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Anläggningsplanerare

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Civilingenjör, anläggning

Civilingenjör, bygg o anläggning

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning

Kvalitetskoordinator, väg och vatten

Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning

Kvalitetssamordnare, väg och vatten

Vägprojektör

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Forskare, trafiksäkerhet

Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m.

Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m.

Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m.

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Varumärkeshandläggare

Varumärkeskonsult

Trädgårdsarkitekt

Civilingenjör, lantmäteri

Distriktslantmätare

Förrättningslantmätare

Lantmätare

Länslantmätare

Kläddesigner

Väskmodellör

Arbetsmiljöhandläggare

Hälsoskyddsinspektör

Hälsovårdsinspektör

Miljö- och hälsoskyddshandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöhandläggare, hälsa

Miljöskyddshandläggare

Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS)

Miljöhandläggare (natur), övrig

Anestesiläkare

Avdelningsläkare

Barnläkare

Distriktsläkare

Epidemiläkare

Fältläkare

Företagsläkare

Försäkringsläkare

Förtroendeläkare

Hudläkare

Husläkare

Infektionsläkare

Laboratorieläkare

Lungläkare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Länsläkare

Narkosläkare

Regementsläkare

Rehabiliteringsläkare

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Röntgenläkare

Skolläkare

Skolöverläkare

Socialläkare

Specialistläkare

Ögonläkare

Öronläkare

Överläkare

ST-läkare

AT-läkare

Underläkare

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Smärtsjuksköterska

Sjuksköterska, äldresjukvård

Sjuksköterska, företagshälsovård

Primärvårdsföreståndare

Besiktningsveterinär

Distriktsveterinär

Djurhälsoveterinär

Djursjukhusveterinär

Gränsveterinär

Hälsokontrollveterinär

Klinikveterinär

Kontrollveterinär

Laboratorieveterinär

Länsveterinär

Seminveterinär

Stadsveterinär

Veterinär

AT-tandläkare

Distriktstandläkare

Sjukhustandläkare

Specialisttandläkare

ST-tandläkare

Tandläkare

Övertandläkare

Kiropraktor, hund/häst

Hjälpmedelskonsulent

Läkemedelsansvarig, apotekare

Högskollärare, lektor

Universitetslärare, lektor

Högskollärare, adjunkt

Timlärare

Universitetslärare, adjunkt

Vårdlärare, högskola

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Gymnasielärare, yrkesämnen

Handelslärare

Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen

Lantbrukslärare

Lärare, automation

Lärare, bageri och konditori

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Lärare, beklädnadsyrken

Lärare, bygg och anläggning

Lärare, drift- och energiteknik

Lärare, DU, fartygsteknik

Lärare, elektronik

Lärare, elprogrammet

Lärare, el-teleteknik

Lärare, energiprogrammet

Lärare, fiskeriyrken

Lärare, flygteknik

Lärare, fordonsprogrammet

Lärare, fordonsteknik

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, handel och administration

Lärare, hantverksprogrammet

Lärare, hotell och restaurang

Lärare, industriprogrammet

Lärare, installation

Lärare, kött och charkuteri

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Lärare, livsmedelsprogrammet

Lärare, media, grafisk produktion

Lärare, miljövård

Lärare, måleriteknik

Lärare, naturbruk

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Lärare, omvårdnad, tandvård

Lärare, processteknik

Lärare, sjömansyrken

Lärare, storhushåll

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Lärare, transport

Lärare, träteknik

Lärare, verkstads- och industriteknik

Lärare, VVS-teknik

Lärare, vårdyrken

Lärare, yrkesämne

Naturbrukslärare

Sjukvårdslärare

Skogsbrukslärare

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Trädgårdslärare

Vårdlärare, gymnasieskola

Yrkeslärare

Folkhögskolelärare

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, ekonomiska ämnen

Lärare, folkhögskola

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Lärare, historia, filosofi

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Lärare, religionskunskap

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, språk (gymnasieskola)

Modersmålslärare, gymnasieskola

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Ämneslärare, gymnasieskola

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Bildlärare, gymnasieskola

Fotolärare

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Handarbetslärare

Hushållslärare, gymnasieskola

Idrottslärare, gymnasieskola

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Lärare, ljud och musik

Lärare, musik, gymnasieskola

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Musiklärare, gymnasieskola

Rytmiklärare

Slöjdlärare, gymnasieskola

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Teckningslärare

Textillärare, gymnasieskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Vävlärare

Bildlärare, grundskola

Gymnastiklärare, grundskola

Hemkunskapslärare, grundskola

Hushållslärare, grundskola

Idrottslärare, grundskola

Lärare, bildämnen, grundskola

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Lärare, hemkunskap, grundskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Lärare, musik, grundskola

Lärare, textilkunskap, grundskola

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Musiklärare, grundskola

Slöjdlärare, grundskola

Textillärare, grundskola

Textilslöjdslärare, grundskola

Freinetlärare

Grundskollärare

Hemspråkslärare

Högstadielärare

Klasslärare, grundskola

Komvuxlärare, grundskollärare

Lågstadielärare

Lärare, 1-3

Lärare, 1-7

Lärare, 4-9

Lärare, datakunskap (grundskola)

Lärare, grundskola

Mellanstadielärare

Modersmålslärare, grundskola

Montessorilärare, grundskola

Resurslärare, grundskola

Waldorflärare, grundskola

Ämneslärare, grundskola

Resurslärare, fritidspedagog

Waldorflärare, fritidshem

Förskollärare

Lärare, förskola

Montessorilärare, förskola

Waldorflärare, förskola

Anpassningslärare

Dövlärare

Förstadielärare

Klasslärare, speciallärare

Läkepedagog

Lärare, special

Lärare, särskola

Speciallärare, döva

Speciallärare, grundskola

Speciallärare, grundsärskola

Speciallärare, gymnasieskola

Speciallärare, gymnasiesärskola

Speciallärare, hörsel

Speciallärare, synskadade

Speciallärare, träningsskola

Särskollärare

Hjälpundervisningskonsulent

Läromedelsintendent

Reselärare

Karriärvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Studievägledare

Syofunktionär

Yrkesvalslärare

Yrkesvägledare

Lärare i musik- och kulturskolan

Danslärare, övrig

Invandrarlärare

Kursutvecklare, utbildningsväsendet

Lärare, SFI

Museilärare

Musiklärare, musikskola

SFI-lärare

Teckenspråkslärare

Drätselkamrer

Godkänd revisor

Länsrevisor

Revisor, godkänd

Fondkommissionär

Hälsoekonom

Omvärldsanalytiker

Ränteanalytiker

Samhällsekonom

Auktoriserad fastighetsvärderare

Fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Affärsutvecklare

Projektledare, affärsutveckling

Konsumentvägledare

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Antagningshandläggare

Arbetsmarknadshandläggare

Asylhandläggare

Biståndshandläggare, SIDA

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Folkhälsoutvecklare

Handläggare, utredare, offentlig förvaltning

Hälsoplanerare

Jämställdhetsstrateg

Kommunhandläggare

Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Länshälsovårdskonsulent

Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning

Näringslivskonsulent

Näringslivskonsult

Näringslivssekreterare

Samhällsplanerare

Skattehandläggare, specialistkompetens

Skolsekreterare, handläggare

Utredare, handläggare, kommun

Utredare, handläggare, landsting

Utredare, handläggare, staten

Äldre- och handikappsekreterare

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg.

Länsbildningskonsulent

Kompetensmäklare

Personaladministratör, personalhandläggare

Personalassistent, personalhandläggare

Personalhandläggare

Personalplanerare, personalhandläggare

Personalsekreterare, personalhandläggare

Utbildningsmäklare

Försäljningskonsult

Användbarhetsdesigner

Användbarhetsexpert

Datakonsult, it-säkerhet

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

IT projektledare, it-säkerhet

IT-konsult, it-säkerhet

IT-säkerhetschef

Konsult, data, it-säkerhet

Konsult, IT, it-säkerhet

Projektledare, IT, it-säkerhet

Säkerhetsadministratör, IT

Säkerhetsanalytiker, IT

Säkerhetsansvarig, IT

Säkerhetsrådgivare, IT

Försäkringsdomare

Hovrättsassessor

Hovrättsfiskal

Hovrättslagman

Hovrättsnotarie

Hovrättspresident

Hovrättsråd

Jurist, allmän domstol

Kammarrättsassessor

Kammarrättsfiskal

Kammarrättslagman

Kammarrättspresident

Kammarrättsråd

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Vattenrättsdomare

Överrättsnotarie

Allmän åklagare

Länsåklagare

Affärsjurist

Arbetsrättsjurist

Familjerättsjurist

Försäkringsjurist

Immaterialrättsjurist

Upphovsrättsjurist

Varumärkesjurist

Folkrättsjurist

Länsassessor

Länsjurist

Länsnotarie

Rättsvårdsinspektör

Socialförsäkringsombud

Intendent, utställningar

Länsantikvarie

Utställningsproducent, museum

Informationsmäklare

Forskare, samhällsvetenskap

Rättssociolog

Samhällsgeograf

Forskare, rättsvetenskap

Rättsvetare

Korrekturläsare, bokförlag

Läromedelsförfattare

Allmänreporter

Korrekturläsare, tidning

Korrekturläsare, översättare

Rättstolk

Taltjänsttolk

Teknisk översättare

Tolk, rätts

Översättare

Bildhuggare, konstnär

Bildkonstnär

Bokkonstnär

Grafiker, konstnär

Konstnär

Målare, konstnär

Porträttmålare

Textilkonstnär

Träbildhuggare, konstnär

Träskulptör

Videokonstnär

Glaskonstnär

Keramiker, konstnär

Keramikkonstnär

Konstvävare

Musikförläggare, utan chefshiearki

Konsertmästare

Kormästare

Stämledare

Tonsättare

Ackompanjatör, populärmusik

Arrangör, populärmusik

Artist, populärmusik

Gitarrist, populärmusik

Kapellmästare

Kompositör, populärmusik

Körsångare, populärmusik

Musiker, populärmusik

Orkesterledare, populärmusik

Pianist, populärmusik

Populärmusiker

Populärsångare

Sångare, populärmusik

Trumslagare, populärmusik

Balettmästare

Premiärdansare

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Socialkonsulent, Länsstyrelsen

Familjerättssekreterare

Flyktinghandläggare

Fältassistent

Fältsekreterare

Handläggare, flyktingar

Ungdomssekreterare, socialtjänst

Fältkurator

Primärvårdskurator

Biståndshandläggare, kommun

LSS-handläggare

Frivårdshandläggare

Integrationshandläggare

Buddhistpräst

Fängelsepräst

Militärpräst

Präst, evangelisk-luthersk

Präst, grekisk-ortodox kyrka

Präst, romersk-katolsk kyrka

Präst, Svenska kyrkan

Sjukhuspräst

Sjömanspräst

Skolpräst

Studentpräst

Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Beredningsingenjör, bygg och anläggning

Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

CAD-ritare, bygg och anläggning

Högskoleingenjör, bygg och anläggning

Ingenjör, bygg och anläggning

Järnvägsingenjör

Kalkylator, bygg och anläggning

Kalkylchef, bygg och anläggning

Kalkylingenjör, bygg och anläggning

Konstruktör, bygg och anläggning

Kontrollingenjör, bygg och anläggning

Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning

Mätningsingenjör, bygg och anläggning

Mätningsledare

Mätningstekniker

Mättekniker, bygg och anläggning

Mättekniker, termografi

Planeringsingenjör, bygg och anläggning

Planeringstekniker, bygg och anläggning

Produktionstekniker, bygg och anläggning

Projektledare, bygg och anläggning

Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Ritare, bygg och anläggning

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Underhållsplanerare, bygg och anläggning

Utsättare

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Vägingenjör

Vägmästare

Vägtekniker

Anläggningsingenjör, elkraft

Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Mätingenjör, elkraft

Nätplanerare

Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör

Driftingenjör, värmeverk

Mättekniker, styr- o. reglerteknik

Mättekniker, verkstad

Projektledare, värme, vatten och sanitet

Stationstekniker, kärnkraftverk

Värmetekniker

Värmeverksingenjör

Kvalitetsingenjör, läkemedelstillverkning

Mjölkmästare

Ostmästare

Smörmästare

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Gruvmätare

Kart- och mätingenjör

Lantmäteriingenjör

Mät- och kartingenjör

Mätingenjör, lantmäteri

Mätningsingenjör, karttekniskt arbete

Mättekniker, lantmäteri

Beredningsingenjör, textil, trä m.m.

Högskoleingenjör, textil, trä m.m.

Ingenjör, textil, trä m.m.

Konstruktör, textil, trä m.m.

Kontrollingenjör, textil, trä m.m.

Kontrolltekniker, textil, trä m.m.

Kvalitetsingenjör, textil, trä m.m.

Kvalitetsmätare, metallprodukter

Kvalitetstekniker, textil, trä m.m.

Mättekniker, metallprodukter

Planeringsingenjör, textil, trä m.m.

Planeringstekniker, textil, trä m.m.

Produktberedare, textil, trä m.m.

Produktionsberedare, textil, trä m.m.

Produktionsingenjör, textil, trä m.m.

Produktionsplanerare, textil, trä m.m.

Produktionstekniker, textil, trä m.m.

Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Ritare, textil, trä m.m.

Serviceingenjör, textil, trä m.m.

Tegelmästare

Trätekniker

Underhållschef, textil, trä m.m.

Arbetsledare, anläggning

Arbetsledare, bygg och anläggning

Arbetsledare, ställningsbygge

Produktionsingenjör, bygg och anläggning

Pappersmästare

Verkmästare, kemiteknik

Arbetsledare, vävning och stickning

Arbetsledare, textilfärgning

Tvättmästare

Rökerimästare

Bryggmästare

Brännmästare

Arbetsledare, packning, påfyllning och märkning

Exportpackmästare

Packmästare, maskin

Maskinbefäl, fartyg

Maskinbefälsassistent

Befälhavare, fartyg

Bogserbåtsbefälhavare

Fartygsbefäl

Fartygsbefälsassistent

Färjförare

Färjskeppare

Mästerlots

Flyglärare

Flygverkmästare

Startmästare

Hjälpmedelsingenjör

Mättekniker, fysik

Mättekniker, kemi

Fältkontrollant

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Försökstekniker, trädgårdsodling

Försökstekniker, växtodling

Laboratoriebiträde, frökontroll

Veterinärassistent

Aktiemäklare

Börsmäklare

Fondmäklare

Företagsmäklare

Institutionsmäklare

Internetbankmäklare

Kundmäklare

Obligationsmäklare

Optionsmäklare

Penningmarknadsmäklare

Räntehandlare

SAX-mäklare

Valutamäklare

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Banksäljare

Banktjänsteman

Kredithandläggare

Kundtjänst, bank

Lånehandläggare

Notariattjänsteman, bank

Revisionsbiträde

Besiktningsingenjör, försäkring

Besiktningsman, försäkring

Bilskadeinspektör, försäkring

Fraktskadehandläggare

Fältskadereglerare

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Skadebesiktningsman, försäkring

Skadeingenjör, försäkring

Skadeinspektör, försäkring

Skadetekniker, försäkringsbolag

Värderare

Värderingsassistent

Värderingsman

Fritidsombud, försäkringar

Fälttjänsteman, försäkringar

Försäkringsbedömare, övrig

Försäkringsförmedlare

Försäkringshandläggare, övrig

Försäkringskonsulent

Försäkringsmäklare

Försäkringsombud

Försäkringsrådgivare, övrig

Försäkringsspecialist

Försäkringssäljare

Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Försäljare, försäkringar

Försäljningschef, försäkringar

Kundtjänsteman, försäkring

Riskingenjör, försäkring

Säljare, försäkringar

Annonssäljare

Area manager, försäljning

Avdelningschef, företagsförsäljning

Datasäljare

Distriktsrepresentant, försäljning

Energisäljare

Exportförsäljare

Exportsäljare

Fältsäljare

Företagsförsäljare

Företagssäljare

Försäljare inom teknik och medicin

Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, partihandel

Försäljare, representant

Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Husförsäljare

Idésäljare

Innesäljare, företagssäljare

Logistiksäljare

Läkemedelskonsulent

Marknadsförare, säljare

Marknadsundersökare, säljare

Mediasäljare

Produktchef, försäljning

Reklamsäljare

Representant, säljare

Resande säljare

Säkerhetsrådgivare, larm

Säljansvarig

Säljare, annonser

Säljare, grossist

Säljare, partihandel

Säljare, representant

Säljare, tjänster

Säljfrämjare

Säljkonsulent

Säljkoordinator

Säljledare, företag

Teknisk säljare

Teknisk säljare inom IT

Utesäljare

Beställaransvarig

Orderadministratör, handläggare

Orderhandläggare

Befraktningsmäklare

Flygmäklare

Köp- och försäljningsmäklare

S&P-mäklare

Skeppsmäklare

Speditionshandläggare

Transportsäljare

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Mässarrangör

Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag

Utställningsproducent, övrig

Arbetsvägledare

Fastighetsmäklare

Lägenhetssäljare

Fastighetsägare

Vicevärd

Auktionsförrättare

Affärskonsulent, butik

Anbudsläggare

Beställningsfaktor

Bilverkmästare

Prissättare

Verkmästare, bilverkstad

Energimäklare

Litterär agent

Rollbesättare

Turnéläggare

Bouppteckningsförrättare

Inskrivningshandläggare

Tingsvärd

Varumärkesassistent

Befälhavare, kustbevakning

Gränstullassistent

Gränstullmästare

Kustbevakningstjänsteman

Kvalitetssäkrare, Tullverket

Tulltjänsteman

Vakthavande befäl, Tullverket

Skattehandläggare, övrig

A-kassehandläggare

Bidragssekreterare, försäkringskassa

Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Försäkringskassehandläggare

Försäkringskassetjänsteman

Försäkringskonsult, försäkringskassa

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Försäkringsutredare, försäkringskassa

Handläggare, arbetslöshetskassa

Handläggare, bostadsbidrag

Handläggare, försäkringskassa

Handläggare, socialbidrag

Handläggare, soft

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Sjukkontrollant, försäkringskassa

Socialbidragshandläggare

Socialförsäkringstjänsteman

Softhandläggare

Utredare, försäkringskassa

Utredningsassistent, socialtjänsten

Baninspektör, järnväg

Besiktningsingenjör, säkerhet

Flygsäkerhetskoordinator

Skeppsmätare

Säkerhetsingenjör

Säkerhetsinspektör

Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Bygglovshandläggare

Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Handläggare, bygglov

Tillgänglighetskonsult

Forskningsassistent, forskningsbiträde

Forskningsbiträde

Handläggare, administrativ assistent

Nämndsekreterare

Återbetalninghandläggare

Alkoholhandläggare

Gränspolis

Närpolis

Personskyddsväktare, polis

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Hemhjälpsledare

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Hemtjänstinspektör

SoL-handläggare

Äldreomsorgshandläggare

Äldreomsorgsinspektör

Äldrepedagog

Frälsningsofficer

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Missionär

Mormonpräst

Officer, frälsningsarmén

Präst, frikyrkoförsamling

Bilförare, tävling

Hästdressör

Hästtränare

Hästutbildare, ospec

Mc-förare, tävling

Motorcykelförare, tävling

Tävlingsryttare

Fallskärmsinstruktör

Golftränare, friskvård

Idrottstränare, motion

Klätterinstruktör, friskvård

Personlig tränare, friskvård

Ridlärare

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Skidlärare, friskvård

Badmintontränare

Baskettränare

Bordtennistränare

Boxningstränare

Brottningstränare

Distriktstränare

Fotbollstränare

Friidrottstränare

Förbundstränare

Galopptränare

Golftränare

Gymnastiktränare

Idrottstränare

Innebandytränare

Ishockeytränare

Judotränare

Kanottränare

Klubbtränare

Klätterinstruktör

Konståkningstränare

Simtränare

Skidtränare

Snowboardtränare

Tekniskt biträde, travbana

Tennistränare

Travfunktionär

Travtränare

Tränare, idrott

Träningsinstruktör

Träningsledare

Vattenpolotränare

Lägerledare

Pensionärskonsulent

Distriktskonsulent, hälsoinformatör

Hälsocoach

Hälsoinformatör

Hälsopedagog

Hälsorådgivare

Hälsostrateg

Hälsoupplysare

Viktväktarkonsulent

Dokumentärfotograf

Porträttfotograf

Affärsdekoratör

Dekoratör, affär

Dekoratör, utställning

Färgkonsult, inredning

Konsult, färg

Mässdekoratör

Kostymmästare

Orkestervaktmästare

Påklädare

Sändningsledare, TV

Tablåläggare, TV

Föreläsare

Inläsare

Nyhetsuppläsare

Programvärd

Talboksinläsare

Taltidningsinläsare

Tidningsinläsare

Svärdslukare

Trapetskonstnär

Bilskollärare

Lärare, trafikyrken

Trafiklärare

Trafikskollärare

Datalärare, utbildningsföretag

Danslärare, kursverksamhet

Datalärare, studiecirkel/kurs

Dramalärare

Länshemslöjdskonsulent

Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Musiklärare, kursverksamhet

Slöjdlärare, kursverksamhet

Vävkonsulent

Köksmästare

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Nätverksadministratör

Nätverksansvarig

Datakonsult, nätverk

IT projektledare, nätverk

IT-konsult, nätverk

Konsult, data, nätverk

Konsult, IT, nätverk

Projektledare, IT, nätverk

Konsult, nätverks

Nätverkskonstruktör

Nätverkskonsult

Nätverksoperatör, data

Nätverksspecialist

Nätverkstekniker

Webbmästare

Sändningstekniker

Länktekniker

Nätverksoperatör, radio

Belysningsmästare

Filmljussättare

Ljudbiträde

Ljudläggare

Ljussättare

Scenmästare

Utställningstekniker

Reskontrahandläggare

Ackordsuträknare

Avlöningsuträknare

Löneförrättare

Lönehandläggare

Mäklarassistent, värdepapper

Fastighetsmäklarassistent

Försäkringsmäklarassistent

Försäljningsadministratör

Försäljningsassistent

Försäljningssekreterare

Mäklarassistent, fastigheter

Mäklarassistent, försäkringar

Säljassistent

Säljsekreterare

Säljsupporter

Beställningskontorist

Läkarsekreterare

Störningshandläggare, bostadsföretag

Administratör, allmänkontorist

Allmänkontorist

Bemanningsassistent, schemaläggare

Folkbokföringshandläggare

Försäkringsassistent

Kanslibiträde

Kontorsbiträde, maskinskrivare

Lägenhetsförmedlare

Lägenhetsuthyrare

Bingofunktionär

Bingovärd

Oddsättare

Spelhallsfunktionär

Inkassohandläggare

Skuldsaneringshandläggare

Stämningsman

Affärsresekonsulent

Affärsresekonsult

Affärsresesäljare

Bokningstjänsteman, resebyrå

Charterresesäljare

Flygreseförsäljare

Försäljare, resor

Privatresesäljare

Resebyråsäljare

Resebyråtjänsteman, säljare

Reseförsäljare, resebyrå

Resehandläggare

Resesäljare, resebyrå

Säljare, resebyrå

Säljledare, resebyrå

Turistbyråtjänsteman

Markvärdinna

Informationsassistent, produkter eller tjänster

Garantihandläggare

Reklamationshandläggare

Informatör, upplysningstjänst

Kommunikatör, kundtjänst callcenter

Kundtjänstbiträde, callcenter

Telekommunikatör, kundtjänst callcenter

Kundtjänstbiträde, butik

Beställningsoperatör

Växeltelefonist

Campingvärd

Hotellvärd

Konferensvärd

Kursvärd

Mässvärd

Stugvärd

Vandrarhemsvärd

Värd, camping

Sjukhusvärd

Sporthallsvärd

Studiovärd

Utställningsvärd

Värd, sporthall

Värd, studio

Växelreceptionist

Kundtjänstmedarbetare

Fältintervjuare

Förrådsmästare

Lagermästare

Logistikbiträde

Materialmästare

Verktygsutlämnare

Expeditionsföreståndare, järnväg

Fjärrtågklarerare

Fraktassistent, väg

Funktionsledare, järnvägstrafik

Färdtjänstsamordnare

Godsvårdare, järnväg

Gästhamnsuppbördsman

Hamnbetjänt

Hamnvärd

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Stationsföreståndare, järnväg

Stationsföreståndare, vägtrafik

Terminalchef, vägtransport

Trafikbefäl, järnväg

Trafikförman, vägtrafik

Trafikledare, vägtrafik

Trafikmästare, tåg

Trafikmästare, vägtrafik

Trafikplanerare, järnväg

Tulldeklarationshandläggare

Tågklarerarbiträde

Vägtrafikledare

Vägtransportledare

Värd, hamn

Arkeologbiträde

Arkivbiträde

Biblioteksbiträde

Läromedelsassistent

Förtroendevald, byggnadsnämnd

Förtroendevald, intagningsnämnd

Förtroendevald, socialnämnd

Ordförande, bostadsrättsförening

Nämndeman

Rösträknare

Avlastningsförälder

Fosterförälder

Stödförälder

Församlingsvärd

Kyrkvärd

Båtvärd

Flygvärd

Flygvärdinna

Spärrexpeditör

Spärrvakt

Stationsvärd, pendeltåg, T-bana

Bussvärd

Färdbeviskontrollant

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Järnvägskonduktör

Konduktör, järnväg

Trafikvärd, T-bana

Tågbefälhavare

Tågmästarbiträde

Tågmästare

Tågvärd

Färdledare

Museivärd

Turistvärd

Äventyrsguide

Kallskänka

Hovmästare

Barmästare

Städinspektör

Städkonsulent

Städkonsult

Pensionatsvärd

Instruktionsstädare

Städinstruktör

Städledare

Överstädare

Badvaktmästare

Besiktningsman, lägenhet

Fastighetsvärd

Idrottsplatsvaktmästare

Kapellvaktmästare

Kundvärd, bostadsföretag

Kvartersvärd

Kyrkvaktmästare

Skolvaktmästare

Sporthallsvaktmästare

Tillsynsman, fritidsanläggning

Vaktmästare, bad

Vaktmästare, fastighetsskötare

Vaktmästare, idrottsplats

Vaktmästare, kyrka

Vaktmästare, skola

Vaktmästare, sporthall

Värmeskötare, fastighet

Borgerlig vigselförrättare

Krematoriebiträde

Krematoriemästare

Krematorievaktmästare

Klubbvärd

Klubbvärdinna

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsidkare

Affärsinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Affärsinnehavare (dagligvaror), säljande

Avdelningschef, försäljning dagligvaror

Butikschef (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksinnehavare (dagligvaror), säljande

Färskvaruchef

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Affärsinnehavare (fackhandel), säljande

Butikschef (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksinnehavare (fackhandel), säljande

Kaféägare

Kioskägare

Affärsbiträde, dagligvaror

Butiksbiträde, dagligvaror

Butikssäljare, dagligvaror

Butikssäljare, kosmetika

Butikssäljare, livsmedelsaffär

Butikssäljare, pappersvaror

Butikssäljare, Systembolaget

Butikssäljare, tobaksvaror m.m.

Charkarbetare, försäljning livsmedel

Charkuteribiträde, försäljning livsmedel

Charkuterist, försäljning livsmedel

Delikatessbiträde

Fiskförsäljare

Fiskmästare, fiskhandlare

Försäljare, Hemglass

Försäljare, pressbyrå

Livsmedelsbiträde

Stormarknadsbiträde

Affärsbiträde, fackhandel

Antikvariatsbiträde

Bokhandelsbiträde

Bokhandelsmedhjälpare

Butiksbiträde, fackhandel

Butikssäljare, blommor m.m

Butikssäljare, böcker

Butikssäljare, el, tele, elektronik

Butikssäljare, fackhandel

Butikssäljare, fotoartiklar

Butikssäljare, färghandel

Butikssäljare, musikaffär

Butikssäljare, sport, leksaker

Butikssäljare, textil, sko, läder

Butikssäljare, ur, optik, guldvaror

Butikssäljare, zoologisk affär

Floristbiträde

Fotobiträde, butik

Fotoförsäljare

Fotosäljare

Frimärkshandlare

Färghandelsbiträde

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, fackhandel

Försäljare, kläder

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Försäljare, möbler, husgeråd

Försäljare, ospec detaljhandel

Försäljare, proffsmarknad

Försäljare, yrkesbutik

Juvelerarbiträde

Järnhandelsbiträde

Järnhandlare

Klädförsäljare

Möbelförsäljare

Skoförsäljare

Bilförsäljare

Båtförsäljare

Försäljare, bil

Försäljare, båt

Husvagnsförsäljare

Lastbilssäljare

Säljare, bil, båt, husvagn

Optikerbiträde

Bensinmacksbiträde

Bensinstationsbiträde

Mackbiträde

Servicebiträde, bensinstation

Affärsbiträde, videobutik

Kläduthyrare

Solarievärd

Apoteksbiträde

Affärskassör

Affärskassörska

Biljettförsäljare

Butiksbiträde, kassa

Försäljare, biljett

Kassabiträde, butik, restaurang m.m.

Lottförsäljare

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Resesäljare, biljettförsäljare

Säljare, biljetter

Kassabiträde, bank, post

Postbiträde

Valutaförsäljare

Valutasäljare

Affärsbiträde, spelbutik

Försäljare, kiosk

Kioskbiträde

Kioskförsäljare

Konstnärsmodell

Mannekäng

Hemförsäljare

Hempartyförsäljare

Medlemsvärvare, face to face

Abonnemangsförsäljare

Callcenterpersonal, försäljning

Försäljare, telefon

Innesäljare, kommunikatör, telefonförsäljning

Internetförsäljare

Kommunikatör, telefonförsäljning

Medlemsvärvare, callcenter

Postorderförsäljare

Telefonförsäljare

Telefonsäljare

Telekommunikatör, försäljning callcenter

Telesäljare

Barnhemsbiträde

Fritidshemsbiträde

Lekbiträde

Modersmålstränare

Resurslärare, elevassistent förskola

Hemspråkstränare

Lärarassistent

Resurslärare, elevassistent skola

Skolvärd

Värd, skola

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Hemtjänstpersonal, undersköterska

Hemtjänstvårdare

Undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Operationsbiträde

Undersköterska, vårdinrättning

Sjukvårdsbiträde

Vårdbiträde, vårdinrättning

Vårdbiträde, äldreboende

Hemsjukvårdare, vårdbiträde

Hemtjänstbiträde

Hemtjänstpersonal, vårdbiträde

Hemtjänstvårdbiträde

Hemvårdsbiträde

Servicebiträde, vård

Vårdare, äldre

Vårdbiträde, barn

Vårdbiträde, funktionshindrade

Vårdbiträde, hemtjänst

Vårdbiträde, ospec

Vårdbiträde, äldre

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Habiliterare, vårdbiträde

Habiliteringsassistent, vårdbiträde

Hemtjänstassistent, vårdare

Boendebiträde

Handledare, personer med funktionsnedsättning

Arbetsterapibiträde

Fysioterapibiträde

Mottagningsbiträde

Röntgenbiträde

Sjukgymnastbiträde

Terapibiträde

Träningslärare, rörelseträning

Vakbiträde

Familjehemsförälder

Familjehemsvärd

Sysselsättningshandledare

Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium

Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium

Laboratoriebiträde, sjukhus

Obduktionsbiträde

Pensionärsvärd

Sterilbiträde

Tandvårdsbiträde

Käkkirurgitandsköterska

Besiktningsbrandmästare

Brandbefäl

Brandmästare

Planeringsbrandmästare

Räddningsdykare

Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Ambassadväktare

Bevakningsman, väktare

Båtväktare

Entrévärd

Gränskontrollant

Hundförare, väktare

Personskyddsväktare, övrig

Receptionsväktare

Slottsväbel

Stationär väktare

Säkerhetskontrollant, flygplats

Säkerhetsvakt, flygplats

Värd, entré

Värdetransportör

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Sjöräddningsledare

Badbiträde

Badmästare

Bassängvakt

Parkeringsvärd

Bevakningsman, järnväg

Fjällräddare

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Godsägare, lantbruk träd och buskar

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Arrendator, blandade växtslag

Arrendator, växtodling

Avbytare, blandade växter

Bonde, blandade växtslag

Bonde, växtodling

Bärodlare

Gårdsmästare, blandade växtslag

Gårdsmästare, växtodling

Hemmansägare, blandade växtslag

Hemmansägare, växtodling

Jordbrukare, blandade växtslag

Jordbrukare, växtodling

Lantbrukare, blandade växtslag

Lantbrukare, växtodling

Rättare, blandade växtslag

Rättare, växtodling

Växtodlare, blandade växtslag

Växtodlare, jordbruksväxter

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, trädgård

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Plantskolechef, 5-9 anställda

Plantskoleägare, 5-9 anställda

Trädgårdsdirektör

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Förädlingsarbetare, trädgård

Handelsträdgårdsarbetare

Handelsträdgårdsmästare

Plantskolechef, färre än 5 anställda

Plantskoleägare, färre än 5 anställda

Prydnadsväxtodlare

Trädgårdsarbetare

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Trädgårdsmästare, odling

Trädgårdsodlare

Växthusarbetare

Kyrkogårdsmästare

Trädvårdare

Anläggare, trädgård

Anläggningsarbetare, trädgård

Kyrkogårdsvaktmästare

Miljövärd

Parkanläggare

Parkmästare

Trädgårdsanläggare

Trädgårdsanläggningsarbetare

Trädgårdsassistent

Trädgårdsmästare, anläggning

Vaktmästare, kyrkogård

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Hästmassör

Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur

Hästskötare

Hästuppfödare

Hästvårdare

Skötare, häst

Travhästuppfödare

Djuruppfödare, fjäderfä

Fjäderfäskötare

Fjäderfäuppfödare

Hönseriägare

Kläckeriarbetare

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Husdjursassistent, sällskapsdjur

Husdjursskötare, sällskapsdjur

Uppfödare, sällskapsdjur

Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Pälsdjursskötare

Pälsdjursuppfödare

Renägare

Godsägare, lantbruk blandad drift

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Gårdsmästare, blandad drift

Hemmansägare, blandad drift

Lantbruksrättare, blandad drift

Rättare, blandad drift

Växtodlare, blandad drift

Kontrollmätare, virke

Mätbiträde, skogsbruk

Mätningschef, virkesmätning

Skogsbefäl

Skogsrättare

Timmermätare

Trädfällare

Virkesmätare

Byggnadsträarbetare

Kakelsättare

Klinkerläggare

Mosaikläggare

Murarmästare

Plattsättare

Armerare, bygg och anläggning

Betongarbetare, bygg och anläggning

Anläggare, markarbeten, VA m.m.

Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.

Asfaltarbetare, asfaltläggning

Asfaltläggare

Banarbetare, järnväg

Beläggningsarbetare

Fjärrvärmerörläggare

Järnvägsreparatör

Markanläggningsarbetare

Plattläggare

Räckesmontör

Rörläggare

Spårläggare, järnväg

Stensättare

VA-rörläggare

Vägarbetare

Vägmålare

Anläggningsdykare

Bärgningsdykare

Dykarbiträde

Ställningsbyggare

Ställningsmontör

Blästrare, fasadarbeten

Skorstenstätare

Montör, tält, läktare

Montör, klätterväggar

Pappläggare

Takläggare

Taktäckare

Vasstaksläggare

Golvläggare

Mattläggare

Parkettläggare

Glasmästare

Glasmästeriarbetare

Vagnsglasmästare

Fläktmontör, installation

Gasmätareuppsättare

Rörnätsmontör

Vattenmätareuppsättare

Värmemontör

Kyl & Värmepumpmontör

Kyl & Värmepumptekniker

Värmepumpsmontör

Målarmästare

Brännare, lack, emalj

Emaljbrännare

Lackbrännare

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejarverkmästare

Blästrare, fasadrengöring

Blästrare, fukt

Fasadtvättare

Fuktblästrare

Kärnkraftsanerare

Gjutmästare

Kärnmakare, hantverk

Brännare, svetsning

Gasskärare

Maskinbrännare

Skärare, svets

Plåthopsättare

Järnkonstruktionsmontör

Kättingsmed

Räcksmed

Skäggare

Sänksmed

Brättmakare, metall

Bänkarbetare

Automatställare

Hyvelställare

Maskinställare, verktygsmaskiner

Ställare, metall

Uppsättare, verktygsmaskiner

Verktygsställare

Verktygsuppsättare

Brännsvetsare

Bänkborrare

CNC-fräsare, metall

Fjäderspinnare

Fräsare, metall

Gängfräsare

Kuggfräsare

Metallduksvävare

Metallfräsare

NC-fräsare, metall

Planfräsare

Plåtskärare

Präglare, metall

Svetsare, bränn

Sänkgnistare

Universalfräsare

Verktygsfräsare

Skärpslipare

Skärslipare

Smärglare

Verktygsskärpare

Ämnesavsynare, stål, metall

Grävmaskinsreparatör

Maskinreparatör, lantbruks- o. anläggningsmaskiner

Reservdelsbiträde

Reservdelsförsäljare

Verkstadsägare, bilreparationer

Färdmekaniker, flyg

Maskinuppsättare

Finmekaniker, hopsättare

Hjälpmedelstekniker

Låssmedsmästare

Mätarjusterare

Pjäsmekaniker

Reparatör, sjukhussängar

Servicetekniker, handikapphjälpmedel

Servicetekniker, sjukhussängar

Tandteknikerbiträde

Gravör, ädelmetall

Ädelmetalltryckare

Ädelstensslipare

Orgelstämmare

Pianostämmare

Stränginstrumentmakare

Hänklare

Glasskärare, glasbruk

Hyttbiträde, glashytta

Hyttmästare, glasbruk

Inbärare, glasbruk

Skärare, glasbruk

Blästrare, glas

Färgtryckspåläggare, porslin

Porslinsstämplare

Stämpelgravör

Handvävare

Konsthantverkare, textil/läder

Konsthantverkare, trä

Slöjdare, trä

Träslöjdare

Träsnidare

Täckstickare

Vävare, hantverk

Annonssättare

Bildskärmssättare

Blysättare, tryckeri

Fotosättare

Färgkopist

Grafiker, sättare

Handsättare

Maskinsättare

Sätterifaktor

Typograf, sättare

Färgblandare, tryckeri

Pressbiträde

Pappersskärare, bokbinderi

Pärmgörare

Skärare, bokbinderi

Verkmästare, el

Kabelläggare

Linjemästare, elkraft

Ställverksmontör

Signalmästare

Signaltekniker, järnväg

Televäxelmontör

Linjemästare, tele

Förgyllare, trä

Träförgyllare

Ytbehandlare, trä, hantverk

Båtbyggare, trä

Packmästare, manuell

Skrovbyggare, trä

Träarbetare, snickare

Verkmästare, bygg

Väggmontör

Avsynare, träprodukter

Betsare, trä

Bildhuggare, trä

Bonare, trä

Bänksnickare

Modellmakare, trä

Polerare, trä

Träbildhuggare, snickeri

Borrare, trä

CNC-operatör, trä

Fanerskärare

Fräsare, trä

Hyvlare, trä

Maskinoperatör, trävaruindustri

Maskinpassare, träindustri

NC-fräsare, trä

NC-operatör, trä

Planhyvlare, trä

Putsare, trä

Spikare, trähustillverkning

Svarvare, trä

Träarbetare, maskinsnickare

Träarbetare, tillverkning lastpallar

Träindustriarbetare, trävaror

Trämaskinskötare

Trämaskinställare

Träsvarvare

Tändsticksfabriksarbetare

Damskräddare

Herrskräddare

Klänningssömmerska

Måttskräddare

Skräddare

Ändringsskräddare

Körsnär

Pälsmodellör

Pälssömmerska

Skärare, pälsvaror

Måttskärare

Schablonskärare

Tillskärare, skinnkläder

Tillskärare, tygkonfektion

Tygläggare

Lampskärmssömmerska

Sömmare, bilklädsel

Sömmare, tält

Tältsömmare

Gardinuppsättare

Tillskärare, möbler

Efterbehandlare, läder

Garvarmästare

Pälsskinnberedare

Spaltmästare, garveri

Korvmästare

Köttmästare

Slaktmästare

Styckmästare

Tarmförädlare

Tarmförädlingsarbetare

Bergförstärkare

Jetbrännare, stenbrott

Schaktsänkare

Malmförädlingsarbetare

Malmskrädare

Operatör, malmförädling, stenkross

Skrädare, malm

Borrare, bergvärme

Kärnborrare

Asfaltarbetare, asfaltframställning

Asfaltmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksskötare, asfaltframställning

Brännare, cement

Cementbrännare

Formsättare

Kalkbrännare

Lättbetongarbetare

Bergsprängare

Skjutare, bergsprängning

Tunnelsprängare

Blästrare, metall

Pläterare

Sandblästrare, metall

Inläggare, valsverk

Ställare, valsverk

Värmare, valsverk

Härdare, metall

Härderiarbetare

Processoperatör, värmebehandling

Svalbäddsskötare

Sätthärdare

Uppläggare, värmebehandling

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Härvlare, metall

Skivställare

Spikställare

Strängpressare, metall

Kärnmakare, maskin

Maskinkärnmakare

Blandarskötare, läkemedel

Dragist, läkemedelsindustri

Läkemedelsarbetare

Maskinoperatör, läkemedelsindustri

Tablettekniker, läkemedelsindustri

Tablettoperatör, läkemedelsindustri

Tvättmedelsarbetare

Blandarskötare, sprängämnesindustri

Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri

Maskinoperatör, sprängämnen

Sprängämnesarbetare

Fotolaboratoriebiträde

Kopieringsbiträde

Kopist, ritbiträde

Laboratoriebiträde, fotolaboratorium

Ritbiträde

Koksbrännare

Mesabrännare

Tjärkokare

Däckbyggare

Stämpelarbetare, gummistämplar

Tillskärare, gummi

Fogskärare, plast

Formsprutställare

Härdare, plast

Plasthärdare

Strängsprutare, plast

Ställare, plast

Uppläggare, plast

Skärare, pappersvaruindustri

Ställare, pappersvaruindustri

Säckmaskinskötare

Färgblandare, textil

Garnfärgare

Garntvättare

Kemtvättare

Maskinoperatör, blekning, färgning o. tvättning

Maskinoperatör, textilindustri, blekning, färgning, tvättning

Maskinoperatör, tvätteri

Maskintvättare

Mattvättare

Möbeltvättare

Textilfärgare

Textiltvättare

Tvättare

Tvättbiträde

Tvätteriarbetare

Tvättmaskinist

Tvättmaskinskötare

Tvättvärd

Våttvättare

Vävavsynare, blekning, färgning

Vävplysare

Läderfärgare

Skinnfärgare

Blandmaskinställare, garnberedning

Linhäcklare

Spinnmaskinställare

Sträckmaskinskötare

Textilmaskinställare, garnberedning

Bandvävare

Maskinoperatör, textilindustri, vävning och stickning

Maskinoperatör, vävning och stickning

Maskinställare, textil

Maskinvävare

Mönstersättare

Stickmaskinställare

Textilmaskinställare, vävning o. stickning

Vävare, maskin

Vävlagare

Vävmaskinställare

Avsynare, lädervaror

Bottenläderstansare

Etuimakare, läder

Klackläderstansare

Lädersömmare

Lädervaruarbetare

Maskinoperatör, textilindustri, skor, väskor m.m.

Ovanläderskärare

Skärare, skor

Sulskärflare

Tillskärare, lädervaror

Tillskärare, skor

Väskmakare

Väskmontör

Väsksömmare

Maskinskärare, textil

Nättillverkare

Tillskärare, maskinoperatör, textil

Filéskärare

Färdigmatlagare

Oljepressare, oljeväxter

Ärtsorterare

Skärmaskinist, sockerindustri

Bränneriarbetare

Brännvinsbrännare

Jäskällararbetare

Jästberedare

Läskedrycksberedare

Ättiksberedare

Sodabrännare

Arkskärare

Glättare, papper

Hjälpare, pappersindustri

Mäldberedare

Pappersräknare

Skärare, papper

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Hyvelmästare

Kapare, trä

Paketläggare, virkeshantering

Slipare, träsliperi

Sågmästare, sågverk

Timmerräknare

Torkskötare, trä

Träarbetare, sågverk

Virkesmärkare

Virkesutlämnare, brädgård

Avsynare, träfiberindustri

Bandsågare, träfiberskivor

Fiberskivehärdare

Formpressare, skiktträ

Limberedare, träfiberindustri

Maskinförare, träfiberskivor

Pressare, träfiber

Processoperatör, träfiberindustri

Skiktträarbetare

Sorterare, träfiberindustri

Stansare, skiktträ

Träfiberskivearbetare

Träindustriarbetare, träfiber

Maskinoperatör, träytebehandling

Ytbehandlare, trä, maskin

Malmvägare

Postare, försändelser

Säckfyllare

Brännare, glas, keramik, tegel

Glashärdare

Glassmältare

Maskinställare, glastillverkning

Mängberedare

Smältare, glas

Smärgelduksarbetare

Tegelbrännare, ugnsskötare

Ugnsuppsättare, keramik

Ugnsuppsättare, tegelbruk

Värmare, glas

Vävare, glasfibertillverkning

Maskinoperatör, fiberväv

Driftledare, värmeverk m.m.

Driftmaskinist, kärnkraftverk

Driftmaskinist, solenergianläggning

Driftmaskinist, värmeverk

Drifttekniker, förbränningsstation

Drifttekniker, värmeverk

Eldare, kraft- och värmeanläggn

Frysmaskinist, anläggning

Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning

Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk

Maskinist, kyl- och frysanläggning

Processtekniker, värmeverk, m.m.

Värmeverksmaskinist

Färgblandare

Färgbrytare

Färgkokare

Färgrivare

Färgtappare

Kokmästare, kemiteknik

Processoperatör, läkemedel

Hyttarbetare, järnbruk

Hyttmästare, stål- och järnverk

Hyttskötare, järnbruk

Processoperatör, kopparsmältverk

Processoperatör, ädelmetallverk

Reglerare, järnmetallverk

Sinterbrännare

Skrotvägare, stålverk

Skänkskötare

Smältare, elektrostålugn

Smältare, kaldoverk

Smältare, processoperatör

Smältare, stålverk

Smältraffinerare

Stränggjutare, stålverk

Ugnsskötare, järnsvampverk

Uppsättare, masugn

Montör, scooter (hopsättning, ej tillverkn.)

Växellådsmontör

Hopsättare, elkraft

Hopsättare, el-tele

Däckbytare

Däckdubbare

Däckmontör

Däckreparatör

Däckserviceman

Fläktmontör, tillverkning

Hopsättare, metall

Hopsättare, plast

Seriehopsättare, metall

Hopsättare, snickeri

Hopsättare, trä

Montör, träprodukter

Lokbiträde

Rälsbussförare

Växlingslokförare

Järnvägsexpeditör, bangård

Trafikförman, järnväg

Växlare, järnväg

Växlingsledare

Färdbilsförare

Färdtjänstförare

Distributör, källvatten

Färdtjänstbussförare

Bilbärgare

Fjärrbilsförare

Liftdumper- och lastväxlarförare

Utkörare, försäljning

Grävmaskinförare, skogsbruk

Anläggare, maskinförare

Anläggningsarbetare, maskinförare

Anläggningsmaskinförare

Beläggningsmaskinförare

Grävlastarförare, anläggning

Grävmaskinförare

Grävmaskinist

Maskinförare, anläggning

Maskinförare, täckdikning

Maskinist, gräv

Teleskoptruckförare, anläggning

Väghyvelförare

Väghyvelmaskinförare

Vägmaskinförare

Vältförare

Färjvakt

Liftbiträde

Liftvärd

Däcksman

Lättmatros

Skansman, järnvägsfärja

Städhjälp

Busstädare

Byggnadsstädare

Byggstädare

Fabriksstädare

Fartygsstädare

Fastighetsstädare

Flygplansstädare

Hotellstädare

Hygientekniker, städning

Hyttstädare

Hyttvärd

Industristädare

Kontorsstädare

Lokalstädare

Rumsstäderska, hotell

Sanitetstekniker, städning

Servicetekniker, städning

Sjukhusstädare

Städtekniker

Trappstädare

Tågstädare

Vagnsstädare

Hembiträde

Hemhjälp

Pressare, kläder

Bilförädlare, bilvård

Biltvättare

Bilvårdsman, tvätt, polering

Garagebiträde

Lastbilstvättare

Mekanikerbiträde, bilverkstad

Bärplockare

Dräng, blandad drift

Dräng, lantbrukets husdjur

Dräng, växtodling

Gräsklippare

Hjälpfiskare

Planterare, trädgårdsodling

Trädgårdsbiträde

Växtskötare

Växtvårdare

Äggplockare

Äppelplockare

Grovarbetare, anläggning

Mätbiträde, anläggning

Stängselmontör

Torvförädlingsarbetare

Utsättarbiträde

Avplockare, keramikbränning

Brödräknare

Iläggare, glasmaskin

Packbiträde

Prismärkare

Stabbläggare, brädgård

Stapelläggare

Stämplare, varumärkning

Träullsarbetare

Varumärkare

Hjälplastare

Lagerbiträde

Gatuköksbiträde

Grillbiträde

Korvförsäljare

Barbiträde

Bespisningsbiträde

Buffébiträde

Cateringassistent, ekonomibiträde

Cateringvärd, servitör

Ekonomibiträde, fartyg

Ekonomibiträde, storhushåll

Frukostbiträde

Frukostvärd

Kallskänksbiträde

Kockbiträde

Köksbiträde

Lunchrumsbiträde

Marketenteribiträde

Matsalsbiträde

Matsalsvärd

Mässkalle

Pentrybiträde

Restaurangbiträde

Serveringsbiträde

Skolköksbiträde

Skolmåltidsbiträde

Spisbiträde

Cafébiträde

Cafeteriabiträde

Cafévärd

Kafébiträde

Kafeteriabiträde

Konditoribiträde

Bränslehanterare, återvinningsstation

Bränslemottagare, återvinningsstation

Sophämtare

Tidningsförsäljare, lösnummer

Tidningsutbärare

Bagagevaktmästare

Biblioteksvaktmästare

Biografvaktmästare

Foajévaktmästare

Garderobiär

Garderobsvaktmästare

Garderobsvärd

Hotellvaktmästare

Institutionstekniker, vaktmästare

Kontorsvaktmästare

Likbärare

Museivaktmästare

Rockvaktmästare

Sjukhusvaktmästare

Tamburvaktmästare

Teatervaktmästare

Vaktmästare, biograf, teater

Vaktmästare, kontor

Vaktmästare, museum

Vaktmästare, sjukhus

Affischbärare

Affischuppsättare

Attraktionsvärd

Auktionsbiträde

Auktionsmedhjälpare

Auktionsvaktmästare

Publikvärd

Elmätaravläsare

Mätaravläsare

Polletthämtare

Servicetekniker, källvattenautomater

Väderobservatör

Väderrapportör

Snöläggare