Lunds Universitet
1281 Lund
Skåne län
Lediga jobb i Lund ❭❭

Vik Univ. lektor i mänskliga rättigheter

Publicerad: 2022-06-23 | Sista ansökningsdag: 2022-08-08 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~49 500 kr | Anställningsform: Deltid

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Kravprofil

Vikariat Univ.

Lektor i mänskliga rättigheter

Period: 22-09-01 -- 23-06-30

50%

Arbetsbeskrivning och uppgifter:
På kandidatprogrammet innebär tjänsten kursansvar, undervisning och examination på termin ett på delkurserna ”Mänskliga rättigheter som idé och fenomen” (MRSG11:1), handledning och examination på uppsatsdelkursen på termin tre (MRSG32:3), handledning och examination av kandidatuppsatsser på termin sex (MRSK62:2) samt ansvar för och examination av praktikkursen på termin 5 (MRSG52).

På masterprogrammet innebär tjänsten handledning och examination av studenternas praktik/fältarbeten på termin 3 (MRSM14) och masterexamensarbeten på termin 4 (MRSM15).

Kvalifikationer:

Du som söker har avlagt doktorsexamen i mänskliga rättigheter eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, har visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Särskilt meriterande är tidigare undervisning och kunskaper inom de tematiker som kurserna ovan omfattar, såsom mänskliga rättigheter ur ett filosofiskt och begreppsligt perspektiv, särskilt med fokus på genus och kvinnors rättigheter.

Den vi söker har sin meritering i ämnet mänskliga rättigheter och har dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom universitetsämnet mänskliga rättigheter.

Tidigare erfarenhet av handledning av kandidat- och masterexamensarbeten i universitetsämnet mänskliga rättigheter är också meriterande.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avdelningen har ett kollegialt arbetssätt och ser lärargruppen som ett arbetslag som tillsammans ansvarar för utbildningens kvalitet och för pedagogisk utveckling av ämnets utbildningar. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt på arbetsplatsen. Anställningen förutsätter undervisning och examination på både svenska och engelska från första anställningsdagen.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Lunds universitet eftersträvar jämställdhet, likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla behöriga sökande och arbetar aktivt mot diskriminering.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. I ämnet finns ett kandidatprogram med undervisning på svenska och ett nystartat tvåårigt masterprogram med undervisning på engelska. Söktrycket till utbildningarna är mycket högt. Här finns också Sveriges enda flervetenskapliga forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Forskningen är inriktad på mänskliga rättigheter som ett komplext samhällsfenomen. Fokus ligger bland annat på barn och ungdomar; minneskulturer; konflikt, våld och ansvarsutkrävande; rättighetsaktörer; politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Ansök nu Ansök nu