Stockholms Universitet
180 Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Universitetslektor i finska (tidsbegränsad anställning)

Publicerad: 2020-05-28 | Sista ansökningsdag: 2020-06-05 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Heltid

Vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2020-06-05.Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska har ca 60 anställda och ca 1000 studenter per läsår. Undervisningen och forskningen på institutionens avdelningar är inriktad mot slaviska och baltiska språk, finska, nederländska respektive tyska.

Ämnesbeskrivning
Ämnet finska ingår som avdelning i Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Undervisningen inom avdelningen för finska är inriktad mot finska språket och den finländska och sverigefinska litteraturen och kulturen samt didaktiska perspektiv på dessa områden. Undervisning i finska ges från nybörjarnivå till forskarnivå.

De huvudsakliga forskningsområdena är sverigefinska och sverigefinsk kultur, sociolingvistik, flerspråkighet i skolan och i litteraturen, litterära plagiat, finsk språkhistoria samt språk- och litteraturdidaktik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i finska på kurser på grund- och avancerad nivå, både för nybörjare och för modersmålstalare. Undervisningen för anställningen gäller främst språkfärdighet och finsk språkvetenskap.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i finska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisningsspråk är både finska och svenska. Goda kunskaper i båda språken är därför ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom området.

Stor vikt fästs även vid ett positivt förhållningssätt gentemot studenter.

Stor vikt fästs dessutom vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt liksom finsk eller svensk lärarexamen.

Meriterande är utbildning inom eller erfarenhet av undervisning i finska som modersmål och finska som främmande språk eller som andraspråk.

Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Förmåga att arbeta under tidspress under vissa perioder är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2021-01-15. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Undervisning på kvällstid förekommer regelbundet. Undervisning på distans förekommer.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Charlotta Seiler Brylla, tfn 08-16 35 20, [email protected], eller studierektor Laura Lunnevuori, tfn 08-16 40 28, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Ansök nu