Malmö Universitet
1280 Malmö
Skåne län

Lediga jobb i Malmö ❭❭

Biträdande universitetslektor i sociologi

Publicerad: 2020-05-28 | Sista ansökningsdag: 2020-06-18 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Heltid

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.Institution
Anställningen är placerad vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. På gång är också en uppbyggnad av sociologi som lärarutbildningsämne. Institutionen ansvarar dessutom för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Det finns vidare ett nytt kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturravsstudier samt kandidat- och masterutbildningar i historia. Förutom nämnda utbildningar finns också en treårig studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har även fristående kurser inom bland annat montessoripedagogik.

Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. På sikt avser institutionen att bygga en starkare samhällsvetenskaplig forskningsmiljö kopplad till lärarutbildningens frågor såväl ämnesmässigt som didaktiskt. Den utannonserade anställningen är en viktig del i detta byggande. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla självständigheten som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%). I anställningen ingår att genomföra och publicera egen forskning samt att söka externa forskningsmedel som placeras vid institutionen. Forskning förväntas bedrivas i nära samarbete med forskare vid institutionen samt genom nationellt och internationellt samarbete. I anställningen ingår även undervisning och handledning dels i samhällskunskap, dels i vetenskaplig metod inom i första hand lärarutbildning, dessutom ingår kursansvar, kursutveckling och administrativa uppdrag i anställningen. Undervisningsspråk är svenska. Samverkansuppdrag kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller i ett annat för anställningen relevant ämne, till exempel statsvetenskap eller motsvarande tvärvetenskaplig doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

 

Upplysningar
Prefekt Mats Greiff, tel. 040-6658026 [email protected]
Ämnesansvarig Janna Lundberg, tel. 040-6657489, [email protected]

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-06-18

Övrigt
Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2021-01-15 eller enligt överenskommelse.

Se annonsen i sin helhet på www.mau.seAnsök nu