Stockholms Universitet
180 Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap (tidsbegr.anställning)

Publicerad: 2020-05-28 | Sista ansökningsdag: 2020-06-10 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Deltid

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-06-10.


Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap.

Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av seminarieundervisning, uppsatshandledning och annan undervisning i kurser som institutionen ger inom ramen för Stockholm universitets olika lärarprogram. Den huvudsakliga inriktningen på dessa kurser är sociala relationer i skolan, barnkultur och undervisning inom grundlärarprogrammet mot fritidshem.

Även arbete inom andra kurser på institutionen kan vara aktuella. Arbete med examinationer och till kurserna hörande administration ingår även som en del av arbetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom tvärvetenskapligt ämne eller disciplin samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket. 

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Särskild vikt fästes vid forskning inom något eller flera av områdena fritidshem, barndom, ungdom, barn eller ungas sociala relationer, livsvillkor, barnkultur, eller vardagsliv

Stor vikt fästs vid

• dokumenterad förmåga att samarbeta med lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare
• erfarenhet av undervisning på lärarutbildning
• erfarenhet av uppsatshandledning
• administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser deltid (75%) och är tidsbegränsad från 2020-07-16 till 2021-01-15.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare, Rickard Jonsson, tfn 08-1207 6200, [email protected], eller studierektorerna David Cardell, [email protected], eller Linnéa Holmberg, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Ansök nu