Högskolan Dalarna

2080 Falun
Dalarnas län

Lediga jobb i Falun ❭❭

Vikarierande universitetslektor i historia, 60-100%

Publicerad: 2020-03-26 | Sista ansökningsdag: 2020-04-30 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Heltid

Vi söker en universitetslektor i historia (vikariat mellan 60–100%) med intresse för globala perspektiv, och erfarenhet av att undervisa i svensk och nordisk historia.   Din arbetsdag som universitetslektor
Du kommer att arbeta med undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå i historia. Historieämnet ger både fristående kurser och kurser som ingår i ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Därtill samarbetar vi regelbundet med t.ex. religionsvetare och statsvetare på tvärvetenskapliga utbildningar t.ex. kurser om mänskliga rättigheter. Mycket av din undervisning kommer att ske online, vilket ger goda möjligheter att planera och genomföra föreläsningar, seminarier och handledning på ett flexibelt sätt. För att få arbetet att fungera och för att fortsätta utveckla verksamheten både inom ämnet och över ämnesgränserna behöver vi också mötas regelbundet. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun där du också finner många av dina kollegor. 

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs:

• Doktorsexamen inom historia, (inklusive idéhistoria och ekonomisk historia) eller annan akademisk disciplin men med en forskningsinriktning som bedöms vara av god relevans inom ämnet historia
• God samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande
• Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska
• Möjlighet till regelbunden närvaro på campus

Det är meriterande om du har:  

• en inriktning mot globalhistorisk forskning, gärna med fokus på modern historia
• erfarenhet av att undervisa i såväl globalhistoria som svensk och nordisk historia
• väl vitsordad erfarenhet av undervisning på högskolenivå
• erfarenhet av kursansvar/kursutveckling/administration
• erfarenhet av nätbaserad undervisning
• erfarenhet av undervisning inom historiedidaktiska kurser
• lärarexamen


Anställningen
Anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 60–100%, med tillträde 1 augusti 2020 till 31 januari 2021 med åt möjlighet till förlängning. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Då vi har en majoritet av män på avdelningen uppmuntrar vi särskilt kvinnliga sökanden.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg 
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- kontaktuppgifter till minst två referenser 
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected]  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, [email protected] innan ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2020-04-30.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är omkring 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners, som gör detta möjligt tillsammans.

Akademin Humaniora och medier erbjuder nationellt konkurrenskraftiga utbildningar inom medier, språk och humaniora. Akademin är värd för en av Högskolans forskningsprofiler, Interkulturella studier, som inkluderar en rad olika forskningsområden samt för det planerade samverkansorganet Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna.Ansök nu