Göteborgs Universitet

1480 Göteborg
Västra Götalands län

Lediga jobb i Göteborg ❭❭

Biträdande lektor i bioinformatik, inr mot molekylära livsvetenskaper

Publicerad: 2020-03-24 | Sista ansökningsdag: 2020-05-10 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Heltid

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Ämne
Bioinformatik med inriktning mot molekylära livsvetenskaper

Arbetsuppgifter
Anställningsinnehavaren förväntas skapa ett konkurrenskraftigt forskningsprogram och etablera eller vidareutveckla en självständig forskargrupp inom bioinformatik med inriktning mot molekylära livsvetenskaper. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt delta i lokala möten och andra aktiviteter inom WCMTM och i möten inom det nationella nätverket med de andra Wallenbergcentrumen för molekylär medicin vid Lunds, Linköpings och Umeå universitet samt med Science for Life Laboratories i Stockholm och Uppsala. Anställningsinnehavaren förväntas bidra till att stärka samverkan inom ämnesområdet samt att aktivt söka externa forskningsmedel.

I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra undervisning inom bioinformatik på forskar- och grundutbildningsnivå. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och examinationer. Handledning av doktorander och studenter på grundutbildning ingår också. Den anställningsinnehavaren som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.

Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Anställningsinnehavaren förväntas kunna undervisa på svenska på sikt. Universitetet erbjuder kurser i svenska.

Bedömningsgrund
Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vetenskapliga meriter och i andra hand utifrån pedagogiska och administrativa meriter och färdigheter. Samtliga typer av meriter kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt på nivån av självständigt utförd forskning inom bioinformatik med inriktning mot molekylära livsvetenskaper. Mer specifikt ska anställningsinnehavaren ha dokumenterad erfarenhet av bioinformatik/beräkningsbiologi med inriktning mot molekylär grundforskning inom livsvetenskaperna. Expertis inom genomik är en merit. Det planerade forskningsprogrammet ska innefatta studier av biologiska hypoteser med hjälp av datorbaserade och matematiska metoder. Bakgrund och forskningsprogram med en tvärvetenskaplig profil som innefattar både datorbaserade och experimentella aktiviteter är ett plus.

Skickligheten bedöms genom publikationer i ledande internationella tidskrifter, och kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen. Uppvisad framgång i att erhålla externa medel i nationell eller internationell konkurrens, samt deltagande i nationella och internationella möten och samarbetsprojekt är meriterande. Vetenskaplig skicklighet bedöms också efter den vetenskapliga kvaliteten i inskickat forskningsprogram samt dokumenterad förmåga att utveckla och leda forskningsaktiviteter med relevans för anställningens inriktning.

Prioritet kommer att ges till sökande med lämplig postdoktoral utbildning utanför universitetet där avhandlingen försvarades, liksom kandidater som visar internationell rörlighet för att tillskansa sig erfarenheter från olika forskningsmiljöer. Vidare kommer vid intervjutillfället sökandes personliga lämplighet samt planen för att starta/vidareutveckla en egen forskningsgrupp och att interagera med pågående forskning vid WCMTM, övriga Wallenbergcentrum och Institutionen för kemi och molekylärbiologi, att väga tungt i den sammanvägda bedömningen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet av att planera, genomföra och leda undervisning, särskilt inom bioinformatik, beräkningsbiologi och genomik. Visad förmåga att handleda studenter inom grund- och forskarutbildning inom dessa fält är meriterande.

Efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential ska den sökande väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Obs! Originalannonsen hittar du här:
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da〈=SE?rmpage=job&rmjob=14680&rmlang=SE

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Ansök nu