Kungliga Musikhögskolan
Valhallavägen 105
11591 Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Lektor i komposition - jazz

Publicerad: 2020-03-24 | Sista ansökningsdag: 2020-04-14 | Snittlön för Universitets- och högskolelektor ~47 800 kr | Anställningsform: Deltid

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar c:a 1300 studenter om året inom utbildningsprogram för bl.a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Under sommaren 2016 flyttade KMH till ett nytt specialbyggt campus i korsningen Valhallavägen/ Lidingövägen.
KMH ledigförklarar härmed en anställning som
Lektor i komposition - jazz
med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori.
Anställningen är tidsbegränsad på 3 år med möjlighet till förlängning, omfattning för närvarande 20 % av heltid.
Beskrivning av ämnesområdet 
Ämnesområdet Komposition – Jazz ingår i Institutionen för Komposition, dirigering och musikteori med ett eget mastersprogram samt valbara och fristående kurser.
Arbetsuppgifter 
·       Undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå.
·       Aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
·       Aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer samt möten som beslutas av rektor.
·       Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och andra examinationsarbeten.
·       Aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten.
·       Aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
·       Samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
·       Vid behov uppdrag av administrativ art på akademinivå. 
Behörighetskrav
Den sökande ska ha:
·       Relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande.
·       Dokumenterad professionell verksamhet som musiker på högsta nationella nivå.
·       Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå.
·       Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
·       God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
·       Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller detta krav ska tillägna sig dessa kunskaper inom två år.
Bedömningsgrunder
Behörighet att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (jfr. 4 kap. 4 § HF).
Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet innebär konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. (Läs vidare vad som gäller som bedömningsgrunder enligt anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).
Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.
KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar efter jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald inom lärarkåren. Flertalet lektorer vid KMH är män, varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.
Enligt KMH:s anställningsordning gäller att om en kvinna och en man är huvudkonkurrenter om anställningen och deras kvalifikationer bedöms vara jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga ska KMH erbjuda anställningen i första hand till kvinnan, såsom tillhörande det underrepresenterade könet. 
Ytterligare information: 
Kontakta: Anna Maria Koziomtzis, akademichef vid akademin för klassisk musik, komposition. dirigering och musikteori. E-post: [email protected] 
Facklig information: Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89, Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: [email protected], Torbjörn Gulz (SACO-S), 
[email protected]
Sökande kan bli kallade till undervisningsprov och intervju.
Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på 
www.kmh.se
Välkommen med din ansökan!
Märk den med dnr 20/127 ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. 
Ansökan ska vara inkommen till KMH senast den 14 april 2020 till [email protected] Ansökningshandlingar ska lämnas i elektroniskt, t.ex. i pdf- eller wordformat. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via länkar till sociala medier. 
Har du material som inte kan lämnas in elektroniskt, ska dessa skickas i tre (3) exemplar till: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Registrator, Box 27711, 115 91 Stockholm. Märk kuvertet med dnr 20/127. Handlingarna ska vara inkomna till KMH senast sista ansökningsdag.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.Ansök nu