Högskolan i Halmstad

1380 Halmstad
Hallands län

Lediga jobb i Halmstad ❭❭

Universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning byggproduktion

Publicerad: 2020-04-07 | Sista ansökningsdag: 2020-04-20 | Snittlön för Universitets- och högskoleadjunkt ~36 300 kr | Anställningsform: Heltid

Beskrivning

Vi söker en universitetsadjunkt med fokus på byggproduktion till avdelningen för bygg- och energiteknik inom akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Inom avdelningen bedrivs undervisning och forskning inom området bygg och energi. Vi utbildar byggingenjörer och energiingenjörer och hösten 2019 startade vi masterprogrammet ”Energismart innovation i byggd miljö”.

Forskningen inom byggteknik bedrivs inom ledning och organisation av byggprocesser, innovationer, kvalitetsledning i byggandet och hållbart byggande i utvecklingsländer. En forskningsanknytning till ett av högskolans profilområden Smarta städer och samhällen är under utveckling. Inom Energiteknik bedrivs forskning främst inom Fjärrvärme och Vindkraft och forskning som tydligare knyter samman energi- och byggteknik är ett utvecklingsområde för avdelningen.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt avser främst undervisning, men även forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Tjänsten är en visstidsanställning som sträcker sig till 210731.  

Avseende undervisning hänför sig arbetsuppgifterna i första hand till utveckling av kurser samt undervisning på grund- och avancerad nivå inom byggproduktion och energisystem på akademins kurser inom byggområdet och närliggande teknikområden. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska.

Forskningsmässigt kommer tjänsten att relateras till forskningsmiljön CIEL (Centrum för innovation, entreprenörskap och lärandeforskning), där vi också har forskarutbildningsrättigheter inom Innovationsvetenskap. Det finns stora möjligheter att vara med och bygga upp forskningen med fokus på byggandets utveckling och avsikten är att forskningen kan knytas till ett av högskolans två profilområden: "Smarta städer och samhällen". Tjänsten kommer innebära att man söker externa forskningsmedel och ett engagemang i den samverkan som vi utvecklar med vår omvärld. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet utgör också en arbetsuppgift, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

Kvalifikationer
Bred kompetens inom ämnesområdet byggteknik, med en bakgrund som civilingenjör inom samhällsbyggnadssektorn eller motsvarande. Du som söker ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, vara självgående och strukturerad, ha god samarbetsförmåga samt kunna inspirera andra. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

För högskolan i Halmstad är det meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrunder
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

- Pedagogisk skicklighet
- Ledarskap och administrativ skicklighet
- Samverkan med det omgivande samhället

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg

- En publikationslista

- En redogörelse för det som den sökande åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna

a) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m

b) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

c) samverkan med det omgivande samhället ska vara dokumenterad genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser

Alla kopior ska vara vidimerade.

Övrigt
Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk. 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.Ansök nu