Envoi AB
180 Stockholm
Stockholms län

Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Testledare

Publicerad: 2020-06-03 | Sista ansökningsdag: 2020-11-20 | Snittlön för Testledare ~42 300 kr | Anställningsform: Heltid

Testledare ? Följ med på vår resa!

Vill du bli en del av ett sammansvetsat team som står inför en spännande tillväxtfas? Då kan vi på Envoi stolt presentera ditt nästa uppdrag - som vår nya Testledare!

Uppdragsbeskrivning
Till leveransområdet behöver vi nu en erfaren testare av tillgänglighet och testledare.

- Leder testarbetet i enlighet med Myndighetens processer och agil arbetsmetod för test.

- Driver testarbete inom leveransområdets beslutade tids- och budgetramar, med målet att ha rätt kvalitetsnivå som resultat.
- Se till att vi levererar i tid, vi levererar med en hög kvalitetsnivå och har kunden i åtanke när det gäller vad vi levererar.
- Upprättar teststrategi och testplanering inom leveransområdet i enlighet med milstolpar och i dialog med leveransledare och produktägare.
- Deltar och initierar aktiviteter vid riskanalyser avseende produktkvalitet.
- Underhåller alla testmiljöer.
- Leder testmöten inom leveransområdet och deltar i granskningar.
- Deltar aktivt i testnätverk
- Genomför testarbete enligt definierade agilt arbetsprocesser och utvärderar arbetssätt.
- Driver och deltar i det dagliga testarbetet genom att analysera krav, skapa testfall och genomföra tester.
- Teknisk hantering av alla testmiljöer som till exempel, felsökning och återstarter.
- Analysera och övervaka vår applikation i produktion utifrån en kvalitetsaspekt.
- Vid behov tillhandahålla statistik från produktion för ledning att ha som input.
- Kommunicerar framsteg i testarbetet internt och externt i projekt.
- Rapporterar resultat och prognoser om produktkvalitet.
- Bidrar aktivt med kompetensspridning.
- Arbeta aktivt för att leveransområdet är uppdaterat med moderna testmetoder och rådgöra om tillgängliga testverktyg.
- Tester av tillgänglighet enligt gällande lagstiftning.
- Testerna omfattar, utöver tillgänglighet, bland annat Funktionella tester, ickefunktionella tester, systemintegrationstester, acceptanstester och validering av dataladdning

Obligatoriska krav
Erfarenhet av:

- Funktionell testning
- Integrationstester
- Icke-funktionella tester
- Acceptanstestning
- Tillgänglighetstestning (WCAG)
- Användbarhetstestning
- Responsiv webdesign testning
- HA kluster och multi-nodes testning
- Säkerhetstestning (OWASP)
- Agil utveckling
- Release management och processor för att gå till produktion med bra kvalitet
- Produktionsstöd när det gäller drift och test
- Applikationens livscykelstöd
- Testledaruppgifter i stora och komplexa systemmiljöer
- Test och Java
- Test och databas (till exempel Oracle, MySQL)
- Skripting i Unix
- Test automatiserade baserade tester (till exempel Selenium)
- API testning av REST och SOA
- Test i agila projekt

Erfarenhet av agila verktyg, typ Jira

Eftergymnasial utbildning inom Data/IT eller motsvarande erfarenhet

ISTQB-certifiering Foundation level eller motsvarande erfarenhet

Varför ska du jobba hos oss?
Vi på Envoi AB kan erbjuda förmånliga attraktiva anställningsvillkor som professionell konsult hos oss där du själv är med och påverkar din lön och vi har naturligtvis kollektivavtal (Almega).

Som konsult hos Envoi AB har du engagerade säljare som hittar uppdrag utifrån ditt intresse. Vi har kunder i hela Stockholm inom systemutveckling och teknik. Hos oss får du möjligheten att jobba i en bredd av branscher. Om du har en drivkraft att utvecklas och utmanas med stor flexibilitet, då är det en bra början att bli en del av vår Envoifamilj.

Du också får tillgång till personlig utveckling på kort och lång sikt samt friskvårdsbidrag att utnyttja för fysisk aktivitet på fritiden.

Envoi AB har även infört ett förmånligt bonussystem som gör att vi tillsammans driver företaget framåt mot gemensamma mål.Ansök nu