Stockholms kommun
180 Stockholm
Stockholms län
Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Vi söker en systemarkitekt till stadsledningskontoret

Publicerad: 2020-10-01 | Sista ansökningsdag: 2020-10-15 | Snittlön för Systemarkitekt ~48 500 kr | Anställningsform: Heltid

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.Stockholms stads strategiska it-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering.

Vi ska förvalta och utveckla en ändamålsenlig it-miljö samt skapa förutsättningar för morgondagens digitalisering. Avdelningen har idag c:a 50 medarbetare.

Din roll som systemarkitekt
Som systemarkitekt driver du arbetet mot målbilden om en sammanhållen och kostnadseffektiv stadsgemensam systemarkitektur. I uppdraget ingår styrning och samordning av stadsövergripande system. Detta sker i nära samverkan med förvaltnings-/systemansvariga som förenat ska leverera, förvalta och utveckla mot den gemensamma målbilden. Gemensamt för alla roller på stadsledningskontoret är att vi arbetar både styrande och stöttande.

Eftersom detta delvis är en ny och för staden central och viktig roll, kommer du få möjlighet att kunna påverka hur rollen och ansvarsområdena formas. Dina arbetsdagar kommer att se olika ut beroende på vilka uppdrag du arbetar med. Du har en kontinuerlig dialog med projektledare, förvaltnings-/systemansvariga, konsulter och leverantörer i frågor som rör en bred palett av frågor, t ex arkitektur, avtal/ekonomi, uppdateringar/tidplaner, pågående projekt och informationssäkerhet.

Du bidrar i det stadsövergripande arkitekturarbetet, tillsammans driver ni utvecklingen av stadens ramverk, metoder och teknikspets.

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har bred erfarenhet av it samt:

- högskole- eller universitetsutbildning inom informationsteknik, datateknik, systemvetenskap eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
- Några års dokumenterad praktisk erfarenhet som arkitekt inom it-området
- Mycket goda kommunikativa och sociala förmågor
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet från

- Att arbeta och verka, antingen som anställd eller konsult, i en stor och komplex organisation
- Att delta i stora, alternativt komplexa, projekt där du har haft ansvar för leveranser

Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid följande förmågor och färdigheter: vi söker dig som är trygg och stabil samt kan skilja på det personliga och det professionella. Du trivs med att ha många kontaktytor, du tycker om att samverka och har lätt för att samarbeta med andra. Du har förmåga att kommunicera it på både strategisk och mer detaljerad nivå till olika målgrupper och du säkerställer att dina budskap når fram. Du tar initiativ och är van att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. I denna roll krävs att du kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vi ser även att du är flexibel i att förändra din inriktning och förbli motiverad och effektiv vid bakslag eller när målen ändras.

Vi erbjuder dig
- Stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta och vara med och skapa morgondagens Stockholm
- En kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
- Tydliga mål och ansvarsområden där ett stort eget ansvar råder
- Goda kompetensutvecklingsmöjligheter
- Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor
- Flexibel arbetstid, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen.

Din arbetsplats
På avdelningen för it och digitalisering ingår enheten Centrala system som består av 15 personer. Vi sitter i fina och ljusa lokaler på Kungsholmen. Vår arbetsmiljö kännetecknas av goda möjligheter att få vara med och påverka, stort eget ansvar, omväxling och utmanande arbetsuppgifter.

Förutom en stadsgemensam systemarkitektur ansvarar enheten även för stadens informationssäkerhetsarbete, stadens metodstöd inom it-området och för stadsövergripande projekt inom våra ansvarsområden.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Ansök nu Ansök nu