Lediga jobb Agronom

Sida 1 av 22 nästa sista »


Sveriges lantbruksuniversitet - Doktorand
Doktorand, utveckling av eDNA för miljöövervakning av gäddbestånd

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka...

2019-01-17Medellön: 28800 kr
28800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Djursjukskötare
Kundansvarig till vår foderbutik på Smådjurskliniken

Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLUs resurs för klinisk forskning och utbildning, och är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inom UDS bedrivs utbildning för veterinärstudenter och djursjukskötare,...

2019-01-17Medellön: 29100 krPrognos: Låg konkurrens
29100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Ekolog
Postdoktortjänst i sötvattensekologi och skogsbruk

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Vi söker en nyligen disputerad person som vill jobba i samarbetsprojektet "Source Stream Protection from forest practices: what are the costs and benefits,...

2019-01-17Medellön: 33100 kr
33100 kr


Experis för Sveriges lantbruksuniversitet - Redovisningsekonom
Anläggningsekonom till SLU

Ekonomiavdelningen vid SLU ansvarar för processerna utbetalningar, inbetalningar, finansiell redovisning samt inköp. Vi ger också ekonomi- och controllerstöd till Infrastrukturavdelningen och andra...

2019-01-16Medellön: 35400 kr
35400 kr

Jordbruksverket, Landsbygdsavdelningen - Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Stödsamordnare till miljöersättningsenheten

Jordbruksverket är en expertmyndighet där du tillsammans med 1 500 kollegor får arbeta med frågor som handlar om att skapa en långsiktigt hållbar svensk matproduktion. Vårt uppdrag omfattar växt-...

2019-01-16Medellön: 38100 kr
38100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Redovisningsekonom
Ekonom

Institutionen för mark och miljö Institutionen för mark och miljö söker en serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann ekonom. Vi har de senaste åren ökat vår verksamhet och behöver därför...

2019-01-15Medellön: 35400 kr
35400 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt miljökommunikation

Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land finns fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största...

2019-01-15Medellön: 35000 kr
35000 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Redovisningsekonom
Anläggningsekonom

Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen vid SLU ansvarar för processerna utbetalningar, inbetalningar, finansiell redovisning samt inköp. Vi ger också ekonomi- och controllerstöd till Infrastrukturavdelningen...

2019-01-15Medellön: 35400 kr
35400 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Klinikveterinär
Sommarvikariat som TF - veterinär vid UDS Smådjursklinik

Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLUs resurs för klinisk forskning och utbildning, och är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inom UDS bedrivs utbildning för veterinärstudenter och djursjukskötare,...

2019-01-15Medellön: 43600 kr
43600 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Skogsbruksforskare
Forskningsingenjör i trävetenskap

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap och har ca. 50 anställda i Umeå och Uppsala. Institutionen...

2019-01-14Medellön: 34900 kr
34900 kr


Badenoch & Clark - Växtodlingsrådgivare/Växtodlingskonsulent
Växtodlingsexpert

LRF söker en Växtodlingsexpert! Fält med blommande raps, mogen havre, korn eller vete. Sommarängar, gräsfält och betesmarker. Färsk potatis, bönor, havremjölk med müsli. Som lantbrukare inom...

2019-01-14Medellön: 42700 kr
42700 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Chefssekreterare
Institutionssamordnare

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionssamordnare med anställning vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF). Arbetet...

2019-01-11Medellön: 36300 kr
36300 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Fiskeribiolog
Forskare i akvatisk planktonekologi

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka...

2019-01-11Medellön: 33100 kr
33100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Doktorand
Doktorand, husdjursvetenskap och ekonomisk vetenskap

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen: Institutionen har ca 50 medarbetare i framförallt Skara, men även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer,...

2019-01-11Medellön: 28800 kr
28800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Professor
Professor i trämaterialets och vedfibrernas ultrastruktur

En anställning som professor inom ämnesområdet trävetenskap och träteknologi med inriktning mot trämaterialets och vedfibrernas ultrastruktur är ledig vid institutionen för skogens biomaterial...

2019-01-10Medellön: 65700 kr
65700 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Ekolog
Miljöanalysspecialist akvatiska ekosystem

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka...

2019-01-10Medellön: 33100 kr
33100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Studievägledare
Studie - och karriärvägledare

Utbildningsavdelningen Utbildningsavdelningen inom universitetsförvaltningen svarar för administrativa och stödjande verksamheter som i huvudsak berör student- och utbildningsfrågor. De flesta medarbetare...

2019-01-09Medellön: 33100 kr
33100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Doktorand
Doktorand till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och...

2019-01-09Medellön: 28800 kr
28800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Biolog
Forskare i restaureringsekologi i boreala skogsekosystem

Institutionen för vilt, fisk och miljö Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vår institution är baserad i Umeå med verksamhet i hela...

2019-01-09Medellön: 38100 kr
38100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Etolog
Forskare

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen: Institutionen har ca 60 medarbetare i framförallt Skara, men även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer,...

2019-01-08Medellön: 33100 kr
33100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Professor
Professor i trämaterialets makrostruktur

En anställning som professor inom ämnesområdet teknisk biomaterialvetenskap med inriktning mot trämaterialets makrostruktur är ledig vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU,...

2019-01-08Medellön: 65700 kr
65700 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Professor
Professor i skoglig vegetationsekologi

Skogens Ekologi och Skötsel En anställning som professor i skoglig vegetationsekologi med inriktning mot boreala och tempererade skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skogens ekologi...

2019-01-08Medellön: 65700 kr
65700 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Lantbrukare, växtodling
Säsongsanställning som försöksassistent

Institutionen för mark och miljö Lanna forskningsstation utanför Skara utför fältförsök för forskare inom SLU och åt andra aktörer. Verksamheten har stort fokus på precisionsodling, växtnäring...

2019-01-07Medellön: 24700 kr
24700 kr

Länsstyrelsen Västernorrland, Enheten för jordbrukarstöd och veterinär - Djurskyddsinspektör
2 vikarierande djurskyddshandläggare

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Hos oss finns möjlighet till intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta och...

2019-01-04Medellön: 40900 kr
40900 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Djursjukskötare
Sommarvikarier till Smådjurskliniken - Djurvårdare samt leg djursjukskötare

Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLUs resurs för klinisk forskning och utbildning, och är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inom UDS bedrivs utbildning för veterinärstudenter och djursjukskötare,...

2019-01-04Medellön: 29100 krPrognos: Låg konkurrens
29100 kr

Sida 1 av 22 nästa sista »

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002