Lediga jobb Agronom

Sida 1 av 28 nästa sista »


Bravura - Markförhandlare
Markavtalskoordinator / Markavtalsberedare / Tillståndshandläggare

Om Bravura: Bravura är experter på rekrytering inom tjänstemannaområdet och hjälper företag i hela Sverige att tillsätta allt från nyckelpositioner och andra permanenta tjänster till kortare...

2019-03-25 Medellön: 42900 kr
42900 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Städare/Lokalvårdare
Lokalvårdare , SLU

Avdelningen för Service, säkerhet och mjlö är en av tretton avdelningar inom universitetsadministrationen vid SLU. SSM bedriver verksamhet på fyra olika orter, har ca 120 medarbetare och omsätter...

2019-03-25 Medellön: 29000 kr Prognos: Balans
29000 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt med inriktning mot trädgårds - och landskapshistoria

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning   Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds-...

2019-03-22 Medellön: 35000 kr
35000 kr


Sveriges lantbruksuniversitet - Biolog
Fältassistent Sötvattenslaboratoriets provfisken 2019 , Drottningholm

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka...

2019-03-22 Medellön: 33100 kr
33100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Mikrobiolog
Forskare bakteriologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap....

2019-03-22 Medellön: 42900 kr
42900 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Forskare, farmakologi
Forskare - Toxikokinetisk modellering

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige.  En forskartjänst...

2019-03-22 Medellön: 46700 kr
46700 kr

Jordbruksverket , Växt - och miljöavdelningen - Växtskyddsspecialist
Är du Jordbruksverkets nya rådgivare inom växtskydd?

Jordbruksverket är en expertmyndighet där du tillsammans med 1 500 kollegor får arbeta med frågor som handlar om att skapa en långsiktigt hållbar svensk matproduktion. Vårt uppdrag omfattar växt-...

2019-03-21 Medellön: 36800 kr
36800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Näringsforskare
Forskare för framtidsscenarier för odling och användning av poppelbiomassa

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel,...

2019-03-21 Medellön: 38800 kr Prognos: Mycket liten konkurrens
38800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Näringsforskare
Forskare för framtidsscenarier för odling och användning av poppelbiomassa

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel,...

2019-03-21 Medellön: 38800 kr Prognos: Mycket liten konkurrens
38800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Näringsforskare
Forskare för framtidsscenarier för odling och användning av poppelbiomassa

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel,...

2019-03-21 Medellön: 38800 kr Prognos: Balans
38800 kr


Sveriges lantbruksuniversitet - Näringsforskare
Forskare för framtidsscenarier för odling och användning av poppelbiomassa

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel,...

2019-03-21 Medellön: 38800 kr Prognos: Mycket liten konkurrens
38800 kr

Naturbruksförvaltningen , Naturbruksskolan Uddetorp - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Naturbruksskolan Uddetorp söker växtodlingslärare

Med visionen \"Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet\" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen...

2019-03-20 Medellön: 34800 kr
34800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Fältassistent
Fältassistent till Institutionen för Ekologi

Institutionen för ekologi Vi söker en person som kan hjälpa till med datainsamling och hantering av prover i samband med fältexperiment. Fältarbetet kommer att utföras i Uppsalatrakten. Assistenten...

2019-03-19 Medellön: 33800 kr
33800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Klinikveterinär
Hästkliniken söker klinikveterinärer för sommarvikariat

Universitetsdjursjukhuset Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLU:s resurs för klinisk forskning och utbildning, och är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inom UDS bedrivs utbildning av blivande...

2019-03-19 Medellön: 43600 kr
43600 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Producent: kultur, media, film
Filmare till kommunikationsavdelningen för kortvarigt projekt

Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation. Avdelningen ansvarar för den universitetsövergripande...

2019-03-19 Medellön: 36700 kr
36700 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Ekolog
Postdoktor i skoglig ekofysiologi

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Vi utlyser en postdoktoranställning som en del i ett större forskningsprojekt vid namn ”Isotopic branchpoints in the carbon and water cycles of boreal...

2019-03-19 Medellön: 33100 kr
33100 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Marknadsförare
Marknadsförare av SLU:s utbildningar , Alnarp

Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation. Avdelningen ansvarar för den universitetsövergripande...

2019-03-18 Medellön: 37000 kr
37000 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Marknadsförare
Marknadsförare av SLU:s utbildningar , Umeå

Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation. Avdelningen ansvarar för den universitetsövergripande...

2019-03-18 Medellön: 37000 kr
37000 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Marknadsförare
Marknadsförare av SLU:s utbildningar , Uppsala

Kommunikationsavdelningen Kommunikationsavdelningen har det strategiska och övergripande ansvaret för SLU:s interna och externa kommunikation. Avdelningen ansvarar för den universitetsövergripande...

2019-03-18 Medellön: 37000 kr
37000 kr

Länsstyrelsen i Gävleborg län - Djurskyddsinspektör
Handläggare inom djurskyddsområdet

Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs och samordnar länets intressen för en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation, totalt ca 200 anställda,...

2019-03-18 Medellön: 40900 kr
40900 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Bioinformatiker
Postdoktor i djupinlärning för sensorbaserad fenotypning

Institutionen för växtförädling Institutionen för växtförädling utför forskning och utbildning på globala utmaningar som påverkar vår försörjning och miljö. Vårt fokus är på hållbar...

2019-03-15 Medellön: 38800 kr Prognos: Mycket liten konkurrens
38800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Bioinformatiker
Postdoktor i djupinlärning för sensorbaserad fenotypning

Institutionen för växtförädling Institutionen för växtförädling utför forskning och utbildning på globala utmaningar som påverkar vår försörjning och miljö. Vårt fokus är på hållbar...

2019-03-15 Medellön: 38800 kr Prognos: Mycket liten konkurrens
38800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Bioinformatiker
Postdoktor i djupinlärning för sensorbaserad fenotypning

Institutionen för växtförädling Institutionen för växtförädling utför forskning och utbildning på globala utmaningar som påverkar vår försörjning och miljö. Vårt fokus är på hållbar...

2019-03-15 Medellön: 38800 kr Prognos: Balans
38800 kr

Sveriges lantbruksuniversitet - Bioinformatiker
Postdoktor i djupinlärning för sensorbaserad fenotypning

Institutionen för växtförädling Institutionen för växtförädling utför forskning och utbildning på globala utmaningar som påverkar vår försörjning och miljö. Vårt fokus är på hållbar...

2019-03-15 Medellön: 38800 kr Prognos: Mycket liten konkurrens
38800 kr

Avdelningen för havs - och vattenförvaltning , Enheten för vattenförvaltning - Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Utredare inom vattenförvaltning med inriktning mot övergödning

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta...

2019-03-15 Medellön: 37100 kr
37100 kr

Sida 1 av 28 nästa sista »

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002