Järfälla kommun
123 Järfälla
Stockholms län
Lediga jobb i Järfälla ❭❭

Koordinator för projektet Tidigt stöd – SSPF (Vik.)

Publicerad: 2022-06-23 | Sista ansökningsdag: 2022-08-23 | Snittlön för Socionom ~36 100 kr | Anställningsform: Heltid

Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu intensifiera arbetet med förebyggande föräldraskapsstödjande insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Om du gillar hur vi tänker - läs vidare!Järfälla satsar nu på att utveckla arbetet med att erbjuda tidiga insatser för unga och deras familjer. Projektet Tidigt stöd- SSPF riktar sig till barn och ungdomar 12-18 år och deras familjer där det finns bekymmer över ett beteende eller där den unge utsätter sig för risker. Tidigt stöd är frivilligt och sker på uppdrag av familjen och anpassas utifrån deras behov.

I arbetet tar vi intryck av samverkansmodellen SSPF som är en samarbetsmodell där Socialförvaltningen, Skolan, Polisen och Fritidssektorn arbetar gemensamt förebyggande för barn och ungdomar i riskzon. Tidigt stöd ska fånga upp dessa barn och ungdomar snabbt för att erbjuda stöd som banar för en annan väg tillsammans med föräldrarna och andra aktörer runtomkring. I kommunen finns en väl uppbyggd öppenvård med en rad olika öppna verksamheter som kan erbjuda de riskutsatta stöd, utan behovsprövning. Det projektet bidrar med är att tillgängliggöra de öppna verksamheterna för de familjer som har behov av stödet.

Då vår nuvarande koordinator går på föräldraledighet söker vi nu någon som vill driva projektet vidare. Tjänsten är ett vikariat på heltid från 1/11 2022-31/8 2023.

ARBETSUPPGIFTER
Koordinatorn arbetsleds av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO, där tjänsten är organiserad. Koordinatorn leder arbetet i projektteamet som består av tre lotsar från elevhälsan/skolan, fritid, syv/ung vägledning. Polisen deltar inom ramen för befintliga resurser. Projektägare är den förvaltningsövergripande samverkansorganisationen SAMBU som består att representanter från kommunens olika förvaltningsledningar.

I rollen som kordonator är ditt främsta uppdrag att koordinerar arbetet i arbetsgruppen som består av totalt fyra deltagare enligt beskrivningen ovan. I arbetsuppgifterna ingår att

• Sammankalla arbetsgrupp, och andra relevanta grupper och aktörer för att uppnå projektets mål
• Tillse att projektplanen följs, alt revideras
• Ta fram karläggningsmallar, och andra dokument för att skapa tydlighet i projektet
• Motivera familjer till att tacka ja till öppet stöd
• Efter samtycke aktualisera ungdomen/familjen i insatsen
• Tillse att handlingsplanen för familjen följs
• Rapporterar till projektledare

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser vidare att du har:

• dokumenterad kunskap om risk- och skyddsfaktorer, specifikt för hur dessa samvarierar rörande risk för kriminalitet/missbruk
• kunskap rörande utvecklingspsykologi
• förståelse för interventions- och preventionsnivåer universell, selektiv och indikerad
• förståelse för socialt arbetes organisering och arbetssätt
• koordinerings-färdigheter, mötesledning, relationsskapande
• förmåga att framställa bedömningsmallar och åtagandeplaner systematiskt och strukturerat
• erfarenhet av att motivera unga och föräldrar till insatser, gärna utifrån MI
• erfarenhet av projektledning.

Det är meriterande om du specifikt har lett samverkansarbete med målet tidig upptäckt och tidig insats, att du har erfarenhet av att arbete i socioekonomiskt utsatta områden och har en förståelse för livsvillkoren i dessa miljöer, att du har erfarenhet av att implementera projektresultat i ordinarie verksamheter.

I rollen som koordinator är det viktigt att du är positiv, drivande och kan arbeta självständigt med många frågor samtidigt. Du har också förmåga att kommunicera framgångsrikt på olika nivåer både i tal och skrift i och utanför kommunorganisationen.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs

Socialförvaltningen ansvarar för områdena Individ-och familjeomsorg, Äldre-och funktionsnedsättning och Vård och omsorg.
Inom preventionsenheten arbetar i dag 26 medarbetare och en enhetschef. I gruppen ingår verksamheter som Fältverksamhet, Ungdomsmottagning, Förebyggande familjestöd, Familjerådgivning, Relationsvåldssamordnare, Preventionssamordnare, Hederssamordnare och Trygghetssamordning.

Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Ansök nu Ansök nu