Halmstads kommun
1380 Halmstad
Hallands län

Lediga jobb i Halmstad ❭❭

Socialrådgivare, vuxenavd, behandlingsenheten

Publicerad: 2020-05-29 | Sista ansökningsdag: 2020-06-15 | Snittlön för Socionom ~34 900 kr | Anställningsform: Heltid

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/introSocialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.ARBETSUPPGIFTER
Vuxenavdelningen ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet gentemot två huvudsakliga målgrupper: 1. personer med beroendeproblematik, inklusive spel om pengar och, 2 personer med psykisk funktionsnedsättning.
För personer med beroendeproblematik styrs insatserna av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och avdelningen ansvarar för interna och externa behandlingsinsatser riktade till personer med beroendeproblematik.
För psykiskt funktionsnedsatta styrs insatserna av Socialtjänstlagen (SoL) och av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och avdelningen ansvarar för interna och externa insatser såsom exempelvis verkställighet av boendestöd, bostad med särskild service, ledsagarservice, kontaktperson samt korttidsvistelse

Som socialrådgivare arbetar du med personer som har behov av stöd eller behandling av olika slag. Du kan möta individer, familjer eller grupper och nätverk. Du jobbar exempelvis med människor som har missbruks- och beroendeproblem. Arbetet innebär bland annat att ansvara för motivationsarbete, enskilda samtal, gruppsamtal/behandling, stöd till anhöriga, deltaga i nätverksmöten samt ansvara för genomförandeplaner. Detta görs i ständig dialog med berörda parter.
Insatser på behandlingsenheten ges via biståndsbeslut. Arbetet baserar sig på evidensbaserad praktik, systemteori samt på missbruk och beroendeproblematik. Som behandlare på enheten arbetar du även med de insatser där denna problematik kan finnas i kombination med våld.


KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning om arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Erfarenhet av behandlingsarbete.
Erfarenhet av att arbeta med missbruk- och beroendeproblematik
Vi ser medicinsk kompetens som meriterande då vi arbetar i ett nära samarbete med vuxenpsykiatrin, sjukvården och brukarrådet.
Centralt i arbetet är barn, familj och anhörigperspektivet. Därför ser vi det även som meriterande om du har familjeterapiutbildning eller steg 1 utbildning, gedigen erfarenhet av behandlingsarbete både i grupp, med familjer och individuellt.
ÖVRIGT
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi undanber oss vänligen med bestämt erbjudanden om annonserings-och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Ansök nu